persoonlijke gegevens van Feike Thees Hoogeterp, timmermansknecht te Balk en Wijckel
Feike Thees Hoogeterp, geboren op 30 juni 1809 te Sloten, gedoopt 16 juli 1809 te Sloten (Hervormd) als zoon van Thee Feikes en Hiltje Harmens. Overleden op 11 maart 1892 te Wijckel, 81 jaar oud. Timmermansknecht te Balk (1833) en Wijckel.
1. ) Op 2 juni 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Petra de Jong, geboren op 1 november 1805 te Tacozijl, gedoopt op 1 december 1805 te Sondel (Hervormd) als dochter van Wijtze Wijtzes de Jongh, commies en ter recherche bij de Convooije en Sirenten te Vriescheloo gestationeerd en aldaar overleden, en Boukjen Pieters Cramer. Overleden op 28 augustus 1841 op nummer 79 te Balk, 35 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 augustus 1841 blad 002, getuigen:
Sybe Jans Bandstra schoenmaker 68 jaar wonende te Balk
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 64 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Thaeae, geboren op 28 januari 1834 op nummer 121 te Balk. Overleden op 9 december 1839 op nummer 164 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 januari 1834 blad 008, getuigen:
Johannes Martinus van de Velde medicinae docter 51 jaar wonende te Balk
Jacob Geerts Hofstra schipper 49 jaar wonende te Balk
aangifte geboorte op 11 december 1839 blad 19-1-2019, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk timmerman 60 jaar wonende te Balk
Haitje Jans Visser visser 27 jaar wonende te Balk
2. Wytze, geboren op 22 februari 1836 op nummer 138 te Balk. Overleden op 15 mei 1884 te Rotterdam, 48 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 februari 1836 blad 011, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 40 jaar wonende te Balk
Johannes Andries Hulscher kleermaker 36 jaar wonende te Balk
Op 5 maart 1853 vertrekt de 17-jarige timmerleerling Wytze Hoogeterp naar Nieuwediep bij Den Helder, waar hij in dienst gaat bij de marine.
bron: woningregister Gaasterland 1849 - 1859 blad 5; huisnummer Balk 3a / 4
bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 22 februari 1866
Als enige van de bemanning van de bark Joan Melchior Kemper overleefd hij de schipbreuk van het schip in de Golf van Nagasaki voor de kust van Japan. Dit was de derde keer dat Wytze Hoogeterp schipbreuk leed.
lees meer over de schipbreuk onder deze link
3. Baukje, geboren op 24 augustus 1837 op nummer 138 te Balk. Overleden op 27 augustus 1837 op nummer 138 te Balk, 4 dagen oud.
aangifte geboorte op 26 augustus 1837 blad 040, getuigen:
Franke van Elselo klerk 25 jaar wonende te Balk
Johannes Jac. Bart. van de Velde klerk 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 augustus 1837 blad 012, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kledermaker 38 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs van Elselo bakker 22 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 22 december 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jeltje Passchiers van Dijk, geboren op 2 april 1813 te Sloten als dochter van Passchier Pieters en Janke Minnes. Overleden op 28 oktober 1847 te Balk, 34 jaar oud.
Op 22 maart 1826 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Berend Pieters Pietersma
Opmerking !! Jeltje was een zuster van Ruurd Passchiers van Dijk. Ruurd had op 6 december 1845 Antje Lolkes Postma in Balk vermoord. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf en is op 16 oktober 1846 opgehangen in Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1. Thee, geboren op 26 augustus 1842 op nummer 3 te Balk. Overleden op 23 juli 1847 op nummer 3 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 augustus 1842 blad 042, getuigen:
Sietse Adams Hofstra wever 44 jaar wonende te Balk
Pieter Lykles Bosma schipper 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 juli 1847 blad 015, getuigen:
Jacob Hofstra waagmeester 39 jaar wonende te Balk
Kornelis Pieter Wildeboer timmerman 30 jaar wonende te Balk
2. Janke, geboren op 14 september 1845 op nummer 3 te Balk. Overleden op 17 september 1845 op nummer 3 te Balk, 3 dagen oud.
aangifte geboorte op 15 september 1845 blad 044, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmermansknecht 53 jaar wonende te Balk
Sipke Geerts Visser timmermansknecht 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 september 1845 blad 016, getuigen:
Gerlof Bockes de Vries werkman 47 jaar wonende te Balk
Tiede Reinders Dijkstra werkman 29 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 11 januari 1847 te Balk. Overleden op 4 februari 1848 op nummer 3b te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 januari 1847 blad 003, getuigen:
Dooitje Betzes Schram timmermansknecht 29 jaar wonende te Balk
Arent Pieter Wildeboer timmermansknecht 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 februari 1848 blad 005, getuigen:
Fredrik Taekes Hogendorf slager 47 jaar wonende te Balk
Tiede Reinders Dijkstra werkman 31 jaar wonende te Balk

 

3. ) Op 15 november 1848 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rigtje Reins Bosma, geboren op 14 oktober 1820 te Balk, als dochter van Rein Lykles Bosma en Grietje Theunes Beekhof. Overleden op 7 april 1910 te Balk, 89 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 april 1910 aktenummer 20, getuigen:
Jan Visser arbeider 65 jaar wonende te Balk
Anne Reekers arbeider 62 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 30 juli 1849 te Balk. Op 13 mei 1876 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Pieter Krikke, boerenknecht te Woudsend, 24 jaar oud, geboren te Hommerts als zoon van Beene Jans Krikke en Sytske jans Gropstra.
aangifte geboorte op 31 juli 1849 blad 036, getuigen:
Kornelis Pieters Wildeboer timmerknecht 31 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 40 jaar wonende te Balk
2. Thee, geboren op 1 december 1850 te Balk. 1. ) Op 14 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willemke de Jong, 24 jaar oud, geboren te Sloten als dochter van Sikke Geeuwes de Jong en Joukjen Krijs Eppinga. 2. ) Op 2 juli 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje de Boer, 55 jaar oud, geboren te Bolsward alsl dochter van Ale Jans de Boer en Antje Tjeerds Wartna.
aangifte geboorte op 2 december 1850 blad 068/1-6, getuigen:
Arend Pieters Wildeboer timmerknecht 28 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
3. Rein, geboren op 20 juni 1852 te Balk. Overleden op 19 juli 1943 te Wymbritseradeel, 91 jaar oud. Op 16 september 1882 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Wytske Valkema, 26 jaar oud, geboren te Oudega als dochter van Marten Wytzes Valkema en Harmania Harmanus Lampe.
aangifte geboorte op 21 juni 1852 blad 036, getuigen:
Kornelis Pieters Wildeboer timmerman 35 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
4. Hiltje, geboren op 18 april 1854 te Balk. Overleden op 3 maart 1859 op nummer 4 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 april 1854 blad 024, getuigen:
Lolke Bargsma werkman 29 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 februari 1848 blad 005, getuigen:
Jacob Obbes Hofstra waagmeester 51 jaar wonende te Balk
Kornelis Pieters Wildeboer timmerman 41 jaar wonende te Balk
5. Marttje, geboren op 30 juli 1857 te Balk. Op 16 mei 1879 in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jan Zeldenthuis, arbeider te Nijega, 22 jaar oud, geboren te Molkwerum als zoon van Rein Jans Zeldenthuis, zonder beroep te Nijega, en Margje Feitzes Tromp.
aangifte geboorte op 30 juli 1857 blad 043, getuigen:
Kornelis Pieters Wildeboer timmerman 40 jaar wonende te Balk
Frederik Taekes Hoogendorf arbeider 57 jaar wonende te Balk
6. Hilbrand, geboren op 7 april 1859 te Balk. Timmerman te Groningen. Op 29 augustus 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sijke Katsma, 20 jaar oud, geboren te Oppenhuizen als dochter van Broer Katsma en Trijntje Bijlsma. In 1892 vanuit Groningen vertrokken naar Iowa Noord Amerika met vrouw en 2 kinderen.
aangifte geboorte op 7 april 1857 blad 042, getuigen:
Jacob Hofstra waagmeester 51 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 57 jaar wonende te Balk
 
 
 
Feike Thees Hoogeterp heeft in 1864 zijn naam geschreven op de verdiepingsbalken van van Swinderenstraat 17 te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Feike Thees Hoogeterp 1809-1892 Wytze Feikes Hoogeterp 1836-1884
    Thee Feikes Hoogeterp 1850-1925
woonadressen familie Hoogeterp
periode adres bron
1834 - 183? Raadhuisstraat 38 huisnummer Balk 121
1836 - 183? Raadhuisstraat 13 huisnummer Balk 138
1839 - 184? Dubbelstraat 21-23 volkstelling 1840; huisnummer Balk 164
1841 Gaaikemastraat 2 huisnummer Balk 79
1842 - 1849 Meerweg 20 huisnummer Balk 3 (3a)(3b)
1849 - 1859 Meerweg 20 woningregister 1849 - 1859 blad 5; huisnummer Balk 3a / 4
1859 - 186? Meerweg 20 bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 2; huisnummer Balk 4; volgnummer 290
  Wijckel? bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 448; huisnummer Wijckel ?; volgnummer 475
1869 - 1879 Sânmar 13 bevolkingsregister Wijckel 1869 - 1879 blad 94; kad. gem. Balk sectie B nr 955
1880 - 1890 Sânmar 13 bevolkingsregister Wijckel 1880 - 1890 blad 225; kad. gem. Balk sectie B nr 955
1890 - 1900 Sânmar 13 bevolkingsregister Wijckel 1890 - 1900 blad 55; huisnummer Wijckel 46
1900 - 190? M. van Coehoornwg 4 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 78; huisnummer Wijckel 66 / 39
190? - 1903 Westein 28,29 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 160; huisnummer Balk 120a / 170
1903 - 190? Iowa, Noord-Amerika? met kleinzoon Sikke
1910 - 1910 Westein 28,29 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 86; huisnummer Balk 170/207
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 juni 2017 laatste wijziging: 28-11-2021