persoonlijke gegevens van Marten Jans Homma
Marten Jans Homma, geboren op 6 mei 1795 te Franeker, gedoopt op 6 mei 1795 te Franeker (Rooms katholiek), als zoon van Jan Johannes Homma en Jantje Volkerts Batiest. Overleden op 4 oktober 1849 op nummer 111 te Balk, 54 jaar oud.
werkman te Balk (1823)
aangifte overlijden op 5 oktober 1849 blad 33 / 2-16, getuigen:
Harmen de Vries sukerbolletjesmaker 33 jaar wonende te Balk
Wierde Eiberts Stalma werkman 44 jaar wonende te Balk
Op 14 mei 1826 getrouwd in de gemeente Franeker met:
Idskjen Andries Martena, geboren op 14 maart 1800 te Balk, gedoopt op 6 april 1800 te Balk (Hervormd), als dochter van Andries Martena en Hiltje Wilts Ruiter. Overleden op 23 juli 1883 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 juli 1883 aktenummer 92, getuigen:
Hendrik Hendriks Roorda zonder beroep 84 jaar wonende te Balk
Bauke Johannes Betzema arbeider 60 jaar wonende te Balk
Kinderen erkend bij aangifte::
1. Johannes, geboren op 2 juni 1823 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 3 juni 1823 aktenummer 46, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirks Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Andries, geboren op 6 mei 1825 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 9 mei 1825 aktenummer 55, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirks Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
 
Uit dit huwelijk:
3. Jan, geboren op 25 september 1827 op nummer 113 te Balk.
aangifte geboorte op 25 september 1827 aktenummer 38, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 36 jaar wonende te Balk op nummer 69
Sjirks Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
4. Hille, geboren op 5 juli 1830 op nummer 107 te Balk.
aangifte geboorte op 25 september 1827 aktenummer 38, getuigen:
Luitjen Johannes Mulder kastelein 31 jaar wonende te Balk
Johannes Lubberts Hofstra werkman 29 jaar wonende te Balk
5. Jantjen, geboren op 16 juli 1833 op nummer 163 te Balk
aangifte geboorte op 17 juli 1833 blad 28 , getuigen:
Harmen Obbes Bosma provisioneel agent van politie 37 jaar wonende te Balk
Sjoerd Durks Pelsma smidsknecht 43 jaar wonende te Balk
6. Willem, geboren op 2 december 1836 op nummer 111 te Balk. Overleden op 16 februari 1837 te Balk, 11 weken oud.
aangifte geboorte op 2 december 1836 blad 56, getuigen:
Fokke Symens de Boer werkman 53 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 17 februari 1837 blad 3,, getuigen:
Pieter Roelofs Jongstra slager 51 jaar wonende te Balk, geburen
Hendrik Gerlofs Kramer wever 36 jaar wonende te Balk, geburen
7. Folkert, geboren op 18 augustus 1838 op nummer 111 te Balk
aangifte geboorte op 20 augustus 1838 blad 36 , getuigen:
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
Hidde Wibius van der Ploeg horlogemaker 24 jaar wonende te Balk
8. Sjoukjen, geboren op 15 februari 1842 op nummer 111 te Balk.
aangifte geboorte op 15 februari 1842 blad 13 , getuigen:
Klaas Wybes Pelsma schoenmaker 37 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 33 jaar wonende te Balk
 
 
 
Marten Jans Homma
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 153 - huisnummer Balk 107
klik hier voor het complete formulier ingevuld namens Marten Jans Homma door Jacob Bom Vermooten ( * 1793 te Amsterdam), houtkoper te Sloten (1814). kantoorschrijver te Sloten (1828), klerk op de secretarie te Balk, namens Marten Jans Homma omdat hij niet kan schrijven.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Marten Jans Homma 1795-1849 Hille Martens Homma 1830-1909
     
woonadressen familie Homma
periode adres bron
1823 - 1825 Westein Balk 91
1827 Raadhuisstraat 47 Balk 113
1829 Raadhuisstraat 65 volkstelling 1829; blad 153; huisnummer Balk 107
1833 Dubbelstraat 25 Balk 163
1836 - 1849 Raadhuisstraat 57 Balk 111
1849 - 1859 Raadhuisstraat 57 woningregister 1849 - 1859 blad 213, huisnummer Balk 111 / 157
1859 - 1869 Gaaikemastraat 18 woningregister 1859 - 1869 blad 42; kad. gem. Balk sectie A 218, huisnr. Balk 100
1869 - 1879 Westein 1,2,3 woningregister 1869 - 1879 blad 28; kad. gem. Balk sectie A 186; volgnr. 107 / 94
1879 - 1882 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 186
    inwonend bij haar zoon Andries Martens Homma

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 april 2020 laatste wijziging: 25-12-2020