persoonlijke gegevens van Jan Aukes Hollander, bakker te Balk
Jan Aukes Hollander, geboren op 20 februari 1753 te Wommels, als zoon van Auke Jans, opzichter, en ?. Overleden op 29 mei 1823 op nummer 86 te Balk, 70 jaar oud. Bakker, werkman, sjouwerman.
aangifte overlijden op 30 mei 1823 pagina 24, getuigen:
Sjoerd Klaases Koorenstra omroeper 45 jaar wonende te Balk op nummer 81
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
Op 20 februari 1774 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Rinske Durks van der Woude, geboren op 17 mei 1746 te Noordwolde, als dochter van Durk ?, en ?. Overleden op 17 augustus 1825 te Balk, 79 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 augustus 1825 pagina 20, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra schippersknecht 34 jaar wonende te Balk op nummer 24
Gerrit Berends Wenning kuiper 31 jaar wonende te Balk op nummer 19
Uit dit huwelijk:
1. Ynschje, geboren op 21 februari 1775 te Balk, gedoopt op 26 februari 1775 te Balk (Hervormd). Overleden op 9 maart 1800 te Balk, 25 jaar oud. Op 12 augustus 1798 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met Tjeerd Lolkes (Postmus)
2. Auke, geboren op 8 juli 1777 te Balk, gedoopt op 13 juli 1777 te Balk (Hervormd). Overleden / begraven op 26 november 1796 te Balk.
3. Fettje, geboren op 13 september 1779 te Balk, gedoopt op 26 september 1779 te Balk (Hervormd)
 
Jan Aukes Hollander en Rinske Durks leefden gescheiden vanaf ?
 
 
Jan Aukes Hollander
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1779
 
Jan Aukes Hollander
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1786
 
Jan Aukes Hollander
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1794
 
Jan Aukes Hollander
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1798
Het is nog niet duidelijk waar de bakkerij en het naastgelegen pakhuis met woonhuis gestaan hebben in Balk.
De pondemaat (Fries: pûnsmiet) is een oude Friese vlaktemaat. In 1813 werd de pondemaat uniform vastgesteld op 3674,363 358 816 m².[1] (bijna 36,74 are). Traditioneel werd in deze maat de oppervlakte van stukken land uitgedrukt. Voor 1813 was er enige variatie naar de streek en soms naar de plaats.
bron: wikipedia
 
Jan Aukes Hollander
bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1798
 
Jan Aukes Hollander
bron: Leeuwarder Courant van 14 december 1798
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Aukes Hollander 1753-1823 Tjeerd Lolkes Postmus 1777-1815
     
woonadressen familie Hollander
periode adres bron
     
1804 van Swinderenstraat 51 reëelkohieren 1715-1805 Gaasterland, Rinske Durks
1805 van Swinderenstraat 51 speciekohieren 1748-1805 Gaasterland, vrouw van Jan Hollander
1823 Gaaikemastraat Jan Aukes Hiollander overleden op Balk 86
1825 van Swinderenstraat Rinske Durks van der Woude overleden op Balk 23
     
eigendommen van Jan Aukes Hollander
periode adres bron
     
     
notariële acten
 
1819 Sloten, notaris Johannes Ruardi Koopacte van een huis te Balk koopsom fl. 1800 etc
- Rinske Durks van der Woude wonende te Balk, verkoper
- Jouke Huberts de Boer wonende te Balk, koper
bron Tresoar: archiefnummer 26, inventarisnummer 118005, aktenummer 00410 d.d. 8 december 1819
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 november 2015 laatste wijziging: 7-11-2020