persoonlijke gegevens van Sietze Sipkes Hofstra
Sietze Sipkes Hofstra, geboren op 27 december 1859 te Balk als zoon van Sipke Sietzes Hofstra, wagenmakersknecht te Balk en Meintje Ages de Vries. Overleden op 7 december 1936 te Balk, 76 jaar oud. Melktapper te Balk
Op 14 november 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Gouma, geboren op 16 augustus 1865 te Nijega als dochter van Koendert Nutterts Gouma en Wobbigje Hanzes Wiersma. Overleden op 26 oktober 1936 te Sneek, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 27 december 1911 te Balk.
 

 

 
verkoop woning Ruigahuizen Sietze Hofstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 januari 1924
 
Hoogstwaarschijnlijk is dit de woning die achter in het land stond van Lutswal 13 (14) in Ruigahuizen.
 
<<< Leeuwarder Courant van 31 december 1923
 
 
Sietze Sipke Hofstra
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1937
 
Sietze Hofstra  
Sietze Hofstra
bron: Friesch Dagblad van 6 februari 1937
 
Goud- en zilversmid Age Sipkes Hofstra uit Balk behartigt de belangen van de erfenis van zijn broer Sietze Sipkes Hofstra.
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 januari 1937
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sipke Sytzes Hofstra 1829-1875 Sietze Sipkes Hofstra 1859-1936  
  Age Sipkes Hofstra 1857-1937  
  Sipke Sipkes Hofstra 1863-1937  
woonadressen Sietze Sipkes Hofstra
periode adres bron
1??? - 1902 Nijmegen?  
1902 - 1907 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 94; huisnummer Balk 80a / 102
     
woonadressen familie Hofstra
periode adres bron
1907 - 1910 van Swinderenstraat 33 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 63; huisnummer Balk 60a / 68
1910 - 1913 van Swinderenstraat 33 bevolkingsregister 1911 - 1921 H-J blad 80; huisnummer Balk 68
1913 - 1919 Raadhuisstraat 22 / 23 bevolkingsregister 1911 - 1921 H-J blad 80; huisnummer Balk 324
1919 - 1920 Gaaikemastraat 2 bevolkingsregister 1911 - 1921 H-J blad 80; huisnummer Balk 137
1921 - 1930 Gaaikemastraat 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 155; huisnummer Balk 167
1931 - 1936 Gaaikemastraat 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 146; huisnummer Balk 168
     
eigendommen van Sietze Hofstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
591
 
koopacte
1300,-
9 nov 1918
       
Balk
A
855
 
koopacte
600,-
22 jul 1921
       
Balk
I
597
 
toewijzing
1301,-
19 feb 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 452
notariële acten
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Marten de Boer te Balk, verkoper
- Sietze Hofstra te Balk, koper       

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 134 d.d. 15 oktober 1918

 
1935 Balk Notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
- Sietze Hofstra wonende te Balk, verkoper
- Gooitzen van der Werf (werkman) wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7120 Repertoirenr.: 7121 Aktenr. 2053 d.d. 20 december 1935
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-04-2019