persoonlijke gegevens van Jacob Obes Hofstra
Jacob Obes Hofstra, geboren op 12 maart 1808 te Balk, gedoopt op 3 april 1808 te Balk (Hervormd), zoon van Obbe Jacobs, schoenmaker te Balk, en Bregtje Tjeerds van der Heide. Overleden op 8 juli 1875 te Balk, 67 jaar oud.
zadelmakersknecht te Balk (1841, 1843), waagmeester te Balk (1845, 1848, 1849-1859, 1871, 1874), waagmeester en straatreiniger (1875)
aangifte overlijden op 9 juli 1875 aktenummer 61, getuigen:
Rienk Hendriks Ronner sjouwer 56 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
Op 26 mei 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wimke Cornelis van der Zee, geboren op 19 juni 1812 te Gorredijk, dochter van Cornelis Harmens en Fokje Siebes Sterringa, Schippers te Sloten (1841). Overleden op 5 juli 1890 te Balk, 77 jaar oud.
Dienstmeid te Balk bij grossier Sikke Poppes (1840), dienstmeid te Sloten (1841)
aangifte overlijden op 6 juli 1890 aktenummer 75, getuigen:
Halbe Doele timmerman 40 jaar wonende te Balk
Jan Johannes Reekers koopman 47 jaar wonende te Balk
KInderen:
1. Bregtje, geboren op 1 januari 1843 op nummer 1a te Balk. Overleden op 17 juli 1843 te Balk,
aangifte geboorte op 3 januari 1843 blad 1, getuigen:
Hendrikus Jelles Hornstra schippersknecht 42 jaar wonende te Balk
Klaas Gerbens Boersma schippersknecht ? jaar wonende te Balk
2. Obbe, geboren op 28 juli 1844 op nummer 1b te Balk. Op 21 mei 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lijsbert Schotanus 26 jaar oud geboren te Harich als dochter van Sjoerd Bottes Schotanus en Rinkjen Gerrits Huisma.
aangifte geboorte op 30 juli 1844 blad 36, getuigen:
Feike Thees Hoogeterp timmermansknecht 35 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 35 jaar wonende te Balk
3. Foekje, geboren op 29 oktober 1845 op nummer 1b te Balk. Op 7 juni 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Eits Kuperus, timmerknecht, 26 jaar oud geboren te Noordwolde, als zoon van Tjabel Luiten Kuperus, kuiper te Noordwolde, en Klaasje Klazen Eits.
aangifte geboorte op 30 oktober 1845 blad 56, getuigen:
Klaas Hielkes Hielkema werkman 26 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
4. Cornelis, geboren op 29 november 1848 te Balk. Verversknecht te Balk (1878). Op 28 april 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gettje Louwsma, 24 jaar oud geboren te Sondel als dochter van Anne Hendriks Louwsma en Jeltje Alberts Dijkstra, arbeiders te Ruigahuizen.
aangifte geboorte op 30 november 1848 blad 8, getuigen:
Klaas Hielkes Hielkema werkman 31 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
waaglokaal te Balk   waaglokaal te Balk
Van 1845 tot aan zijn dood in 1875 was Jacob Obes Hofstra waagmeester bij de boterwaag in Balk aan de Wijckelerzijde bij het Raadhuis. De trap waarlangs de boter vanaf de schepen aan wal werd gebracht is er nog steeds. Onder de overkapping over de straat verkochten de boeren uit de regio hun boter, nadat de waagmeester het vat boter had gewogen.
Rond 1865 is de waag verplaatst naar de Harichsterzijde. In 1878 bouwt de gemeente Gaasterland een nieuwe waag aan de Lytse Side.
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Obbe Jacobs Hofstra 1770-1821 Jacob Obes Hofstra 1808-1875  
  broers / zusters  
  Geeske Obes Hofstra 1801-1849  
woonadressen familie Hofstra
periode adres bron
1844 - 1849 Meerweg 22  
1849 - 185? Meerweg 22 woningregister 1849 - 1859 blad 2; huisnummer Balk 1a / 2
185? - 185? Raadhuisstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 240; huisnummer Balk 121 / 170
185? - 185? Raadhuisstraat 18 woningregister 1849 - 1859 blad 267; huisnummer Balk 135 / 189
185? - 1859 Meerweg 22 woningregister 1849 - 1859 blad 4; huisnummer Balk 3 / 2
1859 - 1869 ?? huisnummer Balk 5 ?
1869 - 1875 Gaaikemastraat 9-10 woningregister 1869 - 1879 blad 40 kad. gem. Balk A 219, huisnr. 173 / 160
1875 - 1890 ??  
1890 - 1890 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 199; nummer Balk 148a
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 maart 2016 laatste wijziging: 1-09-2023