Roelof Eiberts Hoekstra Register hypotheken 69: 71 / 42
Hendrikjen van der Gaast Register hypotheken 69: 105 / 764
Roelof Eiberts Hoekstra, geboren op 8 november 1832 te Balk, als zoon van Eibert Rinzes Hoekstra en Trijntje Sjerps van der Meulen. Overleden op 26 juli 1892, Gaasterland, 59 jaar oud.
 
 
Op 27 november 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikjen van der Gaast, geboren op 29 juni 1846 te Tjerkgaast, als dochter van Hielke Piers van der Gaast en Jantje Stoffels van der Goot. Overleden op 4 januari 1927, Gaasterland, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Roelof Eiberts Hoekstra 1832-1892  
     
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Roelof Eiberts Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
695
 
1/2 bij publ. verkoop
834,-
5 mrt 1869
       
Balk
H
696
         
Balk
H
697
         
1/14 Balk
A
351
 

1/3 bij koopbrief

825,-
28 dec 1869
       
1/14 Balk
H
686
         
1/14 Balk
I
49
         
1/14 Balk
I
50
         
1/14 Balk
I
51
         
1/14 Balk
I
52
         
1/7 Balk
A
359
         
1/7 Balk
A
360
         
1/7 Balk
A
352
         
Balk
H
686
 
1/5 bij scheiding
 
3 mei 1870
       
Balk
I
49
         
Balk
I
50
         
Balk
I
51
         
Balk
I
52
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1076, folio 71, nummer 42
notariële acten
 
1868 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met tuin te Harich, koopsom fl. 834
- Sjouke Rinkes Baukema te Balk, verkoper
- Folkert Baukes Baukema te Haskerhorne, verkoper
- Rinke Baukes Baukema te Haskerhorne, verkoper
- Johannes Folkerts Schootstra te Harich, verkoper, tevens  als voogd over Akke, Baukjen en Neltjen Folkerts Schootstra
- Folkert Johannes Schootstra te Workum, verkoper, tevens  als vader van en voogd over Simpkjen Folkerts Schootstra;  toeziend voogd over Akke, Baukjen en Neltjen Folkerts  Schootstra
- Jan Arjens de Jong te Sloten, gehuwd met Afke Johannes  Schootstra, verkoper
- Janke Johannes Schootstra te Harich, verkoper
- Yke Imkes Polderboer te Harich, gehuwd met Jacobje Rinkes  Baukema, verkoper
- Minne Rinkes Baukema te Harich, verkoper
- Jan Rinkes Baukema te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Freerks Abma te Wommels als toeziend voogd over  Simpkjen Folkerts Schootstra
- Roelof Egberts Hoekstra te Harich, koper
- Uilke Egberts Hoekstra te Harich, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 122 en 130 d.d. 9 december 1868
 
1869 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte Betreft de verkoop van 1/14 en 1/7 deel in onroerend goed,koopsom fl. 675
- Rinze Egberts Hoekstra te Balk, verkoper
- Jacob Egberts Hoekstra te Harich, koper
- Roelof Egberts Hoekstra te Harich, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 130 d.d. 15 december 1869
 
1870 Balk, notaris L. H. Potma  Boedelscheiding
- Egbert Rinzes Hoekstra, in leven gehuwd met Trijntje  Sjerps van der Meulen, erflater
- Jacob Egberts Hoekstra te Balk
- Roelof Egberts Hoekstra te Harich
- Uilke Egberts Hoekstra te Harich
- Jan Harmens Boersma te Sondel, gehuwd met Hielkjen  Egberts Hoekstra
- Gerlof Tjittes Boonstra te Harich, gehuwd met Geeske  Egberts Hoekstra
bron: Tresoar toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7043 Repertoirenr.: 21 d.d. 4 maart 1870
 
eigendommen van Hendrikjen van Gaast
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
461
 
koopacte
1500,-
7 feb 1896
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 105, nummer 764
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1500
- Marten Hendriks van der Goot te Balk, verkoper
- Hendrikje van der Gaast te Balk, weduwe van Roelof Hoekstra, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 1110 d.d. 2 januari 1896
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 26-09-2020