persoonlijke gegevens van Luite Peekes Hoekstra
Luite Peekes Hoekstra, geboren op 23 juni 1837 op nummer 9 te Wijckel, als zoon van Peeke Luitens Hoekstra, kastelein te Wijckel, en Aaltje Benjamins Stegenga. Overleden op 9 juni 1900 te Harich, 62 jaar oud.
Op 16 mei 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sjetske Gijsberts Roskam, geboren op 2 december 1839 op nummer 7 te Nijemirdum, als dochter van Gijsbert Hanzes Roskam, kastelein en werkman, en Aukjen Elderts Bosma. Overleden op 31 oktober 1935 te Harich, 95 jaar oud.
handwerkonderwijzeres te Harich (1921)
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geboren op 12 oktober 1868 te Harich. Op 21 februari 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rein Bets, 21 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Johannes Hendriks Bets en Maaike Reins Lyklema.
2. Aukje, geboren op 4 januari 1871 te Harich. Op 27 juni 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Otto Pruiksma 30 jaar oud, geboren te Woudsend, als zoon van Arjen Pruiksma en Grietje de Vries.
3. Peeke, geboren op 4 januari 1873 te Harich. Op 26 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjoukjen Betzema 26 jaar oud, geboren te Balk, Bauke Klazes Betzema en Eelkjen Willems Wierda.
4. Giebe, geboren op 17 juli 1875 te Harich. Op 13 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Roelof Lambertus van der Scheer, 27 jaar oud, geboren te Idskenhuizen als zoon van Evert van der Scheer en Hielkje Douwes Waayer.
5. Maaike, geboren op 22 juli 1879 te Harich. Op 10 mei 1906 getrouwd in de gemeente Sloten met Sikke Koopmans, 29 jaar oud, geboren te Tjerkgaast als zoon van Klaas Piers Koopmans en Klaaske Sikkes Hoekstra.
 
 
 
Sjetske Roskam Sjetske Roskam
bron: De Prins van 26 maart 1921
 
foto 218-028 beschikbaar gesteld door Renneke Piersma >>>
Sjetske Hoekstra - Roskam woont in bij Otto Pruiksma vanaf circa 1915 op Harich 107a = Stinsenwei 7 ?
later bij haar zoon Peeke Hoekstra, veehouder te Harich
Sjetske Roskam
bron: archief gemeente Gaasterlân Sleat ingekomen stukken toegang 167-134
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Luite Peekes Hoekstra 1839-1935 Rein Johannes Bets 1870-1930
Gijsbert Hanzes Roskam 1809-1887    
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
1866 - 1869 Stinsenwei 20 woningregister 1859 - 1869 blad 16, kad. gem. Balk sectie H 546, huisnr Harich 43
1869 - 1879 Stinsenwei 20 woningregister 1869 - 1879 blad 187, kad. gem. Balk sectie H 635, volgnummer 918
1880 - 1890 Stinsenwei 20 bevolkingsregister 1880 -1890 blad 592, kad. gem. Balk sectie H 635
1890 - 1900 Stinsenwei 20 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 83; huisnummer Harich 65
1900 - 1910 Stinsenwei 20 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 83; huisnummer Harich 65 / 67
1910 - 191? Stinsenwei 20 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 180; huisnummer Harich 67
191? - 1920 ? bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 62; huisnummer Harich 107a
1921 - 1926 ? bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 104; huisnummer Harich 117
1926 - 1927 ? bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 102; huisnummer Harich 115
1927 - 1930 ? bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 113; huisnummer Harich 127
1931 - 1935 ? bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 115; huisnummer Harich 130

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 april 2016 laatste wijziging: 7-11-2020