Johannes Hoekstra register hypotheken 69: 123 / 161
Johannes Hoekstra, geboren op 13 maart 1891 als zoon van Feike Dooytze Hoekstra en Hendrika Wilhelmina van der Meulen. Overleden op 3 juli 1954.
boekdrukker te Koudum
Op 8 juni 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Pierkje Klijnsma, geboren op 21 oktober 1891 te Ruigahuizen als dochter van Fokke Klijnsma, koopman te Ruigahuizen, en An Schots. Overleden op 22 juli 1980.
Uit dit huwelijk:
 
 
 
bron: Doordukken Het verhaal van een familiebedrijf en Een eetlepel Hoekstra's
Johannes Hoekstra
 
Johannes Hoekstra startte in 1916 te Koudum een filiaal van drukkerij Hoekstra te Balk. De vestiging in Koudum werd in 1937 zelfstandig. In de Tweede Wereldoorlog heeft hij in 1941 de eerste gedrukte editie van het illegale blad "Vrij Nederland" gemaakt. Ook is er een editie van "Trouw" in Koudum gedrukt. Natuurmens Johannes Hoekstra was namens het Fryske Gea beheerder van de "Mokkebank" aan de IJsselmeerkust bij Mirns. Ergens rond 1935 hield hij een lezing voor de NCRV-microfoon over het onderwerp "Natuurbescherming en het vogelleven in de Zuidwesthoek van Friesland"
 
bron: Doordukken Het verhaal van een familiebedrijf en Een eetlepel Hoekstra's
Achter dit pand aan de Hoofdstraat in Koudum startte Johannes Hoekstra in 1916 een filiaal van de Balkster drukkerij.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Feike Dooijtze Hoekstra 1850-1917 Johannes Hoekstra 1891-1954  
     
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Johannes Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
915
 
1/2 scheiding
5000,-
22 sep 1920
       
Koudum
A
1825
 
koopacte
5500,-
30 april 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 161

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 juni 2009 laatste wijziging: 7-11-2020