persoonlijke gegevens van Jan Rinzes Hoekstra, slager te Balk
Jan Rinzes Hoekstra, geboren op 10 juni 1855 te Balk, als zoon van Rinze Eiberts Hoekstra en Idskjen Jans Poppes. Overleden op ?
Op 29 mei 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje van der Wal, geboren op 1 mei 1861 te Nijega, als dochter van Gerben Foekes van der Wal en Lolkjen Bokkes Stoffelsma. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Rinze, geboren op 4 juni 1882 te Balk. Overleden op ? te ?. Op 26 september 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Naentske de Jong, oud 27 jaar, geboren te Ferwerd.
2. Gerben, geboren op 30 augustus 1883, Gaasterland. Overleden op 2 mei 1890, Gaasterland, 6 jaar oud.
3. Idske, geboren op 16 juni 1886, Gaasterland
4. Lolkje, geboren op 1 december 1896, Gaasterland.
 
 
 
Jan Rinzes Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1881
 
eigendommen van Jan Rinzes Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
503
 
publ.verkoop
216,-
15 jun 1882
       
  voor een zitplaats in de mannen en vrouwenbank        
Balk
A
587
 
koopbrief
2885,-
9 dec 1882
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1099, folio 94, nummer 204
notariële acten
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2885
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, verkoper
- Jan Rinzes Hoekstra te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 114 d.d. 14 november 1882
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte. Betreft de verkoop van een huis, slagerij en erf te Balk,  koopsom fl. 5000
- Jan Hoekstra te Balk, verkoper
- Gijsbert Haarsma te Balk, koper 
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089  Repertoirenr.: 109 d.d. 17 augustus 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-10-2020