Feike Dooijtze Hoekstra inschrijving register hypotheken 69: 116 / 346
Hendrika Wilhelmina van der Meulen inschrijving register hypotheken 69: 94 / 205
Feike Dooijtze Hoekstra, geboren op 26 november 1850 te Ytens, Hennaarderadeel, als zoon Johannes Wytzes Hoekstra, predikant te Ytens, en Baukje Pieters Schuurmans. Overleden op 9 januari 1917 te Balk, 66 jaar oud.
beroep: boekdrukker te Balk
aangifte overlijden op 9 januari 1917 aktenummer 8, getuigen:
Pieter Haga zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
Sjoerd Tijsma houtkoopman 45 jaar wonende te Balk
Op 11 maart 1883 in Haskerland getrouwd met:
Hendrika Wilhelmina van der Meulen, geboren op 14 juli 1858 te Zwolle. Overleden op 21 november 1946 te Franeker.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 18 oktober 1884 te Balk. Overleden op 19 januari 1950 te Hillsboro, Verenigde Staten. Op 19 april 1917 getrouwd met Aria Beitelaar.
aangifte geboorte op 20 oktober 1884 aktenummer 137, door Feike D. Hoekstra, boekhandelaar te Balk, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout kuiper en wagenmaker 50 jaar wonende te Balk
Johannes Baptist Coevoets onderwijzer 36 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 13 maart 1891 te Balk. Overleden op 3 juli 1954. Op 8 juni 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pierkje Klijnsma, oud 24 jaar, geboren te Ruigahuizen.
aangifte geboorte op 14 maart 1891 aktenummer 41, door Feike D. Hoekstra, boekhandelaar te Balk, getuigen:
Klaas Hekman goudsmid 52 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout kuiper en wagenmaker 57 jaar wonende te Balk
Johannes Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1891
 
3. Jakob, geboren op 7 september 1892 te Balk. Overleden op 20 februari 1979 te Driebergen. Op 28 oktober 1926 getrouwd met Johanna Louisa van Hensbergen.
aangifte geboorte op 8 september 1892 aktenummer 109, door Feike D. Hoekstra, boekhandelaar te Balk, getuigen:
Johannes Baptist Coevoets onderwijzer 44 jaar wonende te Balk
Klaas Hekman goud- en zilversmid 54 jaar wonende te Balk
4. Bauke, geboren op 17 februari 1895 te Balk. Overleden op 12 juli 1954 te Leeuwarden. Op 15 oktober 1919 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Fopje Hoekema.
aangifte geboorte op 18 februari 1895 aktenummer 24, door Feike D. Hoekstra, boekdrukker te Balk, getuigen:
Harmen Johannes Visser zonder beroep 71 jaar wonende te Balk
Jan Rypkema kastelein 29 jaar wonende te Balk
5. Gerardina Catharina, geboren op 21 mei 1899 te Wijckel. Overleden op 10 december 1958. In 1927 getrouwd met Cornelis van de Weg.
aangifte geboorte op 23 mei 1899 aktenr. 59, door F.D. Hoekstra, beheerder eener boekdrukkerij te Balk, getuigen:
Roelof Jeens Dijkstra veehouder 68 jaar wonende te Wijckel
Durk Wijma gemeentesecretaris 54 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hoekstra van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1883
 
 
Feike Dooitzen Hoekstra
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 30 september 1894
 
Feike Dooitzen Hoekstra
foto 200-304 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Feike Dooitzen Hoekstra met zijn leerlingen voor de Openbare Lagere School in Balk
 
Feike Dooitzen Hoekstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 oktober 1915
 
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
     
1879 - 1890   bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1893 van Swinderenstraat 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 30; huisnummer Balk 33
1893 - 1898 Meerweg 5 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 26; huisnummer Balk 29
1898 - 1900 Wijckelerdijk bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 189; huisnummer Wijckel 153
1898 - 1899 Jachtlustweg 23 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 173; huisnummer Wijckel 149
1900 - 1910 Wijckel 212 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad
1911 - 1911 Wikelerdyk 12 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 56; huisnummer Wijckel 212
1911 - 1913 Raadhuisstraat 53 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20 nr. 245 / 279
1913 - 1919 Raadhuisstraat 32 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22 nr. 278 / 312
     
eigendommen van Hendrika Wilhelmina van der Meulen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
285
 
koopbrief
4000,-
15 juni 1882
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1099, folio 94, nummer 205
eigendommen van Feike Dooijtze Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
160
 
2530,-
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1121, folio 116, nummer 346

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 december 2012 laatste wijziging: 2-12-2023