persoonlijke gegevens van Eibert Rinzes Hoekstra
Eibert Rinzes Hoekstra, geboren op 16 juni 1859 te Balk, als zoon van Rinze Eiberts Hoekstra, logementhouder in cafe De Zwaan te Balk, en Idskje Jans Poppes. Overleden op 13 maart 1941 te Sneek, 81 jaar oud.
beroep: klerk ter secretarie te Balk, caféhouder te Sneek
aangifte geboorte op 17 juni 1859 aktenummer 61, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 63 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 50 jaar wonende te Balk
Op 24 mei 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janke Schoon, geboren op 12 mei 1864 te Balk, als dochter van Tjipke Berends Schoon, koopman te Balk, en Wiepkje Cornelis Fortuin. Overleden op 23 juni 1951 te Sneek, 87 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 mei 1864 aktenummer 65, getuigen:
Petrus Johannes Eylers schoenmaker 54 jaar wonende te Balk
Marten Hendriks van der Goot winkelier 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Idskje, geboren op 16 maart 1884 te Balk.
2. Rinze, geboren op 1 april 1885 te Harich. Slager te Koudum (1909-1918), logementhouder op de Galamadammen bij Koudum (1918-1935). Op 25 november 1909 in de gemeente Haskerland met Sjoukje Zijlstra, 21 jaar oud, geboren te Hichtum als dochter van Haring Zijlstra, tuiniersknecht te Joure, en Grietje Pool.
 
Galamadammen  
Galamadammen
Nieuwsblad van Friesland van 30 april 1918
 
Galamadammen
Nieuwsblad van Friesland van 9 januari 1923
 
<<< Leeuwarder Courant van 24 september 1917
   
Galamadammen  
Dit prachtige schilderij van de brug en herberg op Galamadammen is in 1935 door de leden van de 'Dammensche Praatclub' aangeboden aan het vertrekkende echtpaar Rinze Egberts Hoekstra en zijn vrouw Sjoukje Zijlstra. Jan de Bos werd toen de nieuwe baas van Galamadammen.
bron: www.historischkoudum.nl
 
3. Wiepkje, geboren op 22 januari 1887 te Balk. Overleden op 22 februari 1887 te Balk 1 maand oud.
aangifte overlijden op 22 februari 1887 aktenummer 19, getuigen:
Jan Aninga rijkskommies 33 jaar wonende te Balk
Pier de Jong winkelier 40 jaar wonende te Balk
4. Wiepkje, geboren op 16 april 1888 te Balk.
5. Tjepke, geboren op 14 maart 1890 te Balk. Overleden op 8 september 1892 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 september 1892 aktenummer 77, getuigen:
Jelle Schaafsma hersteller van uurwerken 59 jaar wonende te Balk
Fetze Boersma gemeenteveldwachter 36 jaar wonende te Balk
6. Tjepke, geboren op 31 december 1892 te Balk. Zetkastelein te Sneek (1921), Op 21 mei 1921 getrouwd in de gemeente Sneek met Hiske Meijer, 20 jaar oud, geboren te Bozum, als dochter van Andries Meijer, schipper te Bozum, en Fokje Dijkstra. Overleden op 25 september 1970 te Sneek, 77 jaar oud.
cafe Gaasterland Sneek Tjepke Hoekstra en Hiske Meijer
bron: Tresoar beeldbank
Links de Martinikerk te Sneek, in het midden de klokkentoren en rechts daarvan cafë Gaasterland bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1961
 
7. Roelof, geboren op 14 februari 1895 te Amsterdam.
8. Aukje, geboren op 16 november 1897 te Balk.
9. Geertje, geboren op 16 januari 1899 te Balk.
10. Trijntje, geboren op 23 april 1900 te Balk.
11. Berend, geboren op 23 november 1903 te Balk.
12. Egbertus, geboren op 3 januari 1906 te Sneek.
 
 
 
Eibert Rinzes Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 10 februari 1910
Het is niet precies bekend wanneer Eibert Rinzes Hoekstra het café Gaasterland op de hoek van het Oud Kerkhof en het Martiniplein in Sneek heeft gekocht. Ergens tussen 1905 en 1915. In 1921 neemt zoon Tjepke Hoekstra de zaak over van zijn vader. Op zijn beurt neemt Eibert R. Hoekstra, zoon van Tjepke, de zaak over in 1955. In 1964 / 1965 beëindigde de familie Hoekstra hun café.
 
  cafe Gaasterland te Sneek
cafe Gaasterland te Sneek
bron: Leeuwarder Courant van 17 februari 1910
 
 
 
De foto is gemaakt voordat Tjepke sr. in 1921 hier begon. Het is niet bekend wie de drie personen op de foto zijn.
foto 348-001 beschikbaar gesteld door Tjepke Hoekstra >>
 
 
cafe Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1915
 
café Gaasterland
bron: boek "Must nou us kieke"
28 september 1928, de veemarkt op het Martiniplein met van links naar rechts de cafés Gaasterland, Neutraal en Siderius. Tot 1930 werd de wekelijkse veemarkt in Sneek gehouden op dit plein. Het pand op de hoek, voorheen café Gaasterland, is intact gebleven bij de bouw van de Rabobank rond het jaar 2000.
 
cafe Gaasterland cafe Gaasterland
foto 348-002 beschikbaar gesteld door Tjepke Hoekstra foto 348-003 beschikbaar gesteld door Tjepke Hoekstra
v.l.n.r. Eibert Hoekstra jr., Hiske Meijer, Tjepke Hoekstra sr., Tjepke Hoekstra jr., ? Eibert Hoekstra jr. en zijn vrouw
   
cafe Gaasterland te Sneek
bron: Friese Koerier van 21 januari 1956
 
cafe Gaasterland
foto 348-004 beschikbaar gesteld door Tjepke Hoekstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Rinze Eiberts Hoekstra (1824-1869) Eibert Rinzes Rinzes 1859-1941  
Tjipke Berends Schoon broers / zusters  
  Jan Rinzes Hoekstra 1855-1946  
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
1883 - 1890 ??  
1890 - 1891 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 292; huisnummer Balk 198
1891 - 1894 Dubbelstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 307; huisnummer Balk 214
1894 - 1895 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 80; huisnummer Balk 78a
1895 - 1895   Amsterdam, Egelantierstraat 14
1895 - 1900 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 110; huisnummer Balk 93g
1900 - 1905 Dubbelstraat 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 310; huisnummer Balk 219a / vervallen
1905 - 1951   Sneek
     
eigendommen van Eibert Rinzes Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Sneek B 1648                
                     
bron: Tresoar, toegang ??, inventaris ??, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1919 Sneek, notaris Thomas Boshuyer  Koopakte
- Egbert Hoekstra te Sneek, verkoper
- Jan Hinnes Blok te Sneek, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119126 Aktenr. : 66 Repertoirenr.: 119133 d.d. 31 maart 1919
 
1921 Sneek, notaris Koos Marinus de Haas  Obligatie. Bedrag: kapitaal fl. 10.000,-
- Eibert Rinzes Hoekstra te Sneek, schuldenaar.
- De Friesch-Groningsche Hypotheekbank te Groningen, schuleiser.
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120152 Aktenr. : 3 Repertoirenr.: 120157 d.d. 3 januari 1921
 
1922 Sneek, notaris Koos Marinus de Haas  Koopakte. Woonhuis te Sneek, koopsom fl. 1850,-
- Eibert Hoekstra wonende te Sneek, verkoper
- Wypke Radsma wonende te Sneek, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120154 Aktenr. : 33 Repertoirenr.: 120157 d.d. 8 maart 1922
 
1923 Sneek, notaris Johannes Jan Heringa  koopakte met hypotheek, koopsom fl. 25.000,-
- Eibert Hoekstra te Sneek, noemt zich ook Egbert
- Tjepke Hoekstra te Sneek
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 121063 Aktenr. : 60 Repertoirenr.: 121066 d.d. 26 maart 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 februari 2018 laatste wijziging: 3-12-2023

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 03.12.2023