persoonlijke gegevens van Eibert Jacobs Hoekstra slager te Balk, veehouder te Ruigahuizen
Eibert Jacobs Hoekstra, geboren op 27 januari 1878 te Balk als zoon van Jacob Eiberts Hoekstra en Sied Ykes de Jong. Overleden op 2 september 1962 te ? , 84 jaar oud. Begraven te Harich.
Op 18 augustus 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Hilberts de Vries, geboren op 13 mei 1885 te Oudega (HO) als dochter van Hilbert de Vries en Jetske Klazes Wolthuizen. Overleden op 14 mei 1961 te Bolsward in Rusthuis Zonnehoek, 77 jaar oud. Begraven te Harich.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
Eibert Jacobs Hoekstra
In 1910 laat Eibert Jakobs Hoekstra een woning met schuur bouwen op het land uit de erfenis van zijn moeder Sied Ykes de Jong. Na zijn huwelijk met Anna Hilberts de Vries betrekken ze de woning aan de Luts in Ruigahuizen. Timmerman Siebe Visser uit Balk zorgt voor de bouwvergunningstekening en bouwt de woning. Nu is dit Lutswâl 4
 
Eibert jacobs Hoekstra
tekeningen: plattegrond, zijgevel, langsdoorsneden, dwarsdoorsnede schuur
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
kadatrale kaarten: minuutplan 1832 (bron: www.hisgis.nl), netteplan 1887 (bron: www.tresoar.nl)
 
Eibert Hoekstra stond in Balk bekend als een zonderling die al hout sprokkelend van Balk naar huis ging.
 
Eibert Jacobs Hioekstra
foto 026-001 beschikbaar gesteld door de familie Pelsma
Deze foto is gemaakt voor de smederij van Pelsma aan de Harichsterzijde in Balk. v.l.n.r. Wiebren Joukes Pelsma, Jurjen Pelsma, Sjoerd Wiebrens Pelsma, de eigenaar van het paard, Anna Hilberts de Vries.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Eiberts Hoekstra 1830-1889 Eibert Jacobs Hoekstra 1878-1962 --
     
woonadressen familie Eibert Hoekstra
periode adres bron
1910 - 1914 Lutswâl 4 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 59, huisnummer Ruigahuizen 25a
1914 - 1920 Lutswâl 4 bevolkingsregister 1910 - 1920 H-J blad 250; huisnummer Ruigahuizen 25b
1921 - 1930 Lutswâl 4 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 224; huisnummer Ruigahuizen 25
1931 - 1939 Lutswâl 4 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 224; huisnummer Ruigahuizen 25
     
eigendommen van Eibert Jacobs Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
538
 
scheiding
5000,-
21 mrt 1905
       
Balk
I
49
         
Balk
I
50
         
Balk
I
51
         
Balk
I
52
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 743
notariële acten
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boedelscheiding
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts  Hoekstra, erflater
- Eibert Jacobs Hoekstra te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 14 d.d. 6 maart 1905
 
1907 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts  Hoekstra, hoofdelijke debiteur
- Eibert Jacobs Hoekstra te Balk, hoofdelijke debiteur
- Kornelis Douwes Douma te Oudemirdum, crediteur
- Sjoerd Breeuwsma te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7084 Repertoirenr.: 60 d.d. 2 mei 1907
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Eibert Jacobs Hoekstra te Balk, debiteur
- Onderlinge Hypotheekbank te Arnhem, crediteur
- Durk Wijma te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 109 d.d. 2 juli 1910
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie
- Eibert Jacobs Hoekstra te Ruigahuizen, debiteur
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts  Hoekstra, hypotheekgever
- Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, crediteur
- Hendrik Stoffelsma te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 146 d.d. 1 november 1913
 
1925 Balk, notaris L. K. van Giffen  Akte van superscriptie
- Eibert Jacobs Hoekstra te Ruigahuizen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 180 d.d. 3 juni 1925               
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 mei 2012 laatste wijziging: 6-11-2020