Freerk Hoekema inschrijving hypotheken 2 register 69: 116 / 535
Freerk Hoekema, geboren op 11 november 1877 te Molkwerum, als zoon van Hendrik Petrus Hoekema en Lamkjen Freerks Terpstra. Overleden op 9 augustus 1952 te Balk, 74 jaar oud.
Voermansknecht (1903), stalknecht (1905), petroleumventer (1908)
aangifte overlijden op 13 juli 1866 aktenummer 60, getuigen:
Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder 39 jaar wonende te Balk
Jan Piers Piersma sjouwerman 39 jaar wonende te Balk
Op 6 juni 1902 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Fokje Bouwsma, geboren op 10 maart 1877 als dochter van Uilke Jans Bousma en Janneke Jans Kuipers. Overleden op 5 mei 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 30 augustus 1905 te Balk. Overleden op 6 augustus 1989 te ?, 83 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Wikje van der Berg.
2. Uilke, geboren op 17 januari 1907 te Balk. Overleden op 17 mei 1976 te ?, 69 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Grietje Hoekstra.
3. Lamkjen, geboren op 25 september 1908 te Balk. Overleden op 25 maart 1975 te ?, 66 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Jozef Gersjes.
4. Jan, geboren op 31 maart 1910 te Balk. Overleden op 20 maart 1989 te ?, 78 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Trijntje Zijlstra.
5. Janneke, geboren op 26 januari 1912 te Balk. Overleden op 22 februari 2002 te ?, 90 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Hans Dijkstra.
6. Feite Petrus, geboren op 9 mei 1913 te Balk.
7. Fokke, geboren op 15 april 1915 te Balk. Overleden op 4 augustus 1991 te ?, 76 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Jacoba Fokkema.
8. Ruurd, geboren op ? te Balk. Overleden op 23 april 1917 te Balk, 10 maanden oud.
 
 
 
familie Hoekema
foto 321-002 beschikbaar gesteld door Dieuwke Philpott-Dijkstra
op de achtergrond v.l.n.r. : Uilke, Fokje Bouwsma, Fokke, Janneke, Freerk Hoekema, Hendrik
op de voorgrond v.l.n.r.: Lamkje, Feite, Jan
 
woonadressen familie Hoekema
periode adres bron
  Koudum  
1903 - 1903 van Swinderenstraat 53 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 358; huisnummer Balk 73a / 90
1903 - 190? van Swinderenstraat 53 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 364; huisnummer Balk 73c / 92
190? - 190? van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 92; huisnummer Balk 79a / --
190? - 1910 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 116; huisnummer Balk 93b / 126
1910 - 1916 Gaaikemastraat 7 register van huisnummering 1910-1920 blad 11; huisnummer Balk 126 / 146
1916 - 1920 Gaaikemastraat 31 register van huisnummering 1910-1920 blad 13; huisnummer Balk 170
1921 - 1930 Gaaikemastraat 31 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 182; huisnummer Balk 198
1931 - 1939 Gaaikemastraat 31 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 171; huisnummer Balk 199
     
eigendommen van Freerk Hoekema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
858
 
koopacte
450,-
16 dec 1913
       
Balk
H
930 ged
 
koopacte
2100,-
18 dec 1916
       
Koudum
F
424
 
1/6 koopacte
90,-
25 nov 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1121, folio 116, nummer 535
notariële acten
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van huis en erf te Balk, koopsom fl. 2100
- Wiebren Klijnsma te Balk, verkoper
- Freerk Hoekema te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 200 d.d. 1 december 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 mei 2015 laatste wijziging: 21-01-2024