persoonlijke gegevens van Wijtze Gerrits Hilverda
Wijtze Gerrits Hilverda, geboren op 17 januari 1881 te Tzum,, als zoon van Gerrit Wijtzes Hilverda, langdbouwer te Tzum, en Hendrikje Pieters Hiemstra. Overleden op 30 maart 1946 te Franeker, 65 jaar oud. Onderwijzer te Sondel ( ) (1999-1925), kassier boerenleenbank te Balk (1914-19??)
Op 17 mei 1905 getrouwd in de gemeente Wonderadeel met:
Aafke Wijkel, geboren op 18 juni 1875 te Arum, als dochter van Wybe Wykel, boer te Arum, en Aafke Postma. Overleden op 17 juni 1958 te Oranjewoud, 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, geboren op 14 september 1906 te Sondel.
Gerrit Hilverda Gerrit Hilverda
  bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 oktober 1925
2. Wijbe Sjoerd Klaas, geboren op 11 februari 1912 te Sondel.
Wijbe Hilverda
bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1912
3. Hendrikje, geboren op 8 april 1913 te Sondel.
4. Aafke, geboren op 13 maart 1916 te Wijckel.
5. Pieter, geboren op 17 maart 1919 te Wijckel.
 
 
 
Wijtze Hilverda
bron: Leeuwarder Courant van 8 maart 1909
 
OPenbare Lagere School Sondel
bron: Sondel door de eeuwen heen
De Openbare Lagere School te Sondel rond 1910 met ??? De oudste bekende gegevens over deze school stammen uit 1846. Op het kadastrale minuutplan uit 1832 wordt de school ook al genoemd. De school is gesloten op 1 april 1926. Volgens mijn berekening staat op deze plek nu de woning Jacobus Boomsmastraat 6
 
Wijtze Hilverda
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 oktober 1914
 
Sondel Ols
bron: Sondel door de eeuwen heen
Een schoolfoto uit 1921
Achterste rij van links naar rechts: Meester Rienstra, Grietje Bakker, Egbert Dooper, Popke Schram, Johannes Mous, Jan Reekers, Gerrit Betsema, meester Hilverda, Durk Mous.
Middelste rij: Jetske Beuckens, Jiltje Damstra, Jeltje Posthumus, Baukje Dooper, Roelof Mous, Tiertje Smink, Piertje Schram, Sierd Betsema, Jacoba Damstra
Voorste rij: Toon mOus, Petrus van der Goot, Bauyke van der Goot, Durk Dooper, Luut Dooper, Germen Posthumus
Wabe Betsema, Aant Betsema, Hendrik de Boer
 
Sondel OLS
foto 248-002 beschikbaar gesteld door Feike Samplonius
Ook een schoolfoto genomen voor de school in Sondel? kan ook Oudemirdum zijn? Beide scholen hadden ronde bovendorpels in de kozijnen. Met geheel rechts onderwijzer Wijtze Hilverda.
 
Wijtze Hilverda
 
Wijtze Gerrits Hilverda was vanaf 25 mei 1899 leerkracht in klas 1 t/m 3 aan de Openbare Lagere School te Sondel. Hij woonde in bij het gezin van het hoofd van de school Sybren Nijdam en Elisabeth de Vries en nog 4 thuiswonende kinderen. Naast zijn onderwijsactiviteiten werd hij in 16 april 1914 benoemd tot kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Balk. Het gezin Hilverda verhuisde naar Wijckel. Volgens mij is dat nu de Wikelerdyk bij Balk. (nog uitzoeken!)
Van 2 februari 1920 - 1 april 1920 was hij tijdelijk hoofd van de OLS te Sondel. Van april 1923 - juni 1923 tijdelijk hoofd der OLS te Wijckel en van 18 juni 1923 - 15 augustus 1927 tijdelijk hoofd der OLS te Oudemirdum. Het gezin Hilverda verhuisde in 1925 naar de Meerweg 5 in Balk.
 
  Wijtze Hilverda
Wijtze Hilverda
bron: Nieuwsblad van Friesland 26 april 1939
 
Nog een verslag over het jubileum:
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1939
  bron: Nieuwsblad van Friesland 10 mei 1939
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wijtze Hilverda 1881-1946  
     
woonadressen familie
periode adres bron
1899 - 1900   bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 307; huisnummer Sondel 30
1900 - 1905   bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 307; huisnummer Sondel 26 / 31
1905 - 1905   bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 304; huisnummer Sondel 23 / 24
1905 - 1906   bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 293; huisnummer Sondel 17c / 17
1906 - 1910   bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 384; huisnummer Sondel 31b / 36
1911 - 1912   bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 48; huisnummer Sondel 36
1912 - 1912   bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 48; huisnummer Sondel 56a
1912 - 1914 Jac. Boomsmastraat 6 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 48; huisnummer Sondel 31 / school = Sondel 32
1914 - 1920   bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 48; huisnummer Wijckel 4
1921 - 1925   bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Wijckel 4
1925 - 1930 Meerweg 5

bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 30; huisnummer Balk 32

1931 - 1939 Meerweg 5

bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 29; huisnummer Balk 34

     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 6-11-2020