persoonlijke gegevens van Hielke Pieters Hielkema
Hielke Pieters Hielkema, geboren op 20 januari 1840 te Joure, als zoon van Pieter Hylkes Hylkema, boer te Joure (1840), en Trijntje Cornelis Romkema. Overleden op 21 januari 1922 te Bakkum, 82 jaar oud.
logementhouder/kastelein te Drachten (1864, 1866), arbeider te Joure (1869), conducteur te Joure (1871,1873, 1875, 1877)
voerman te Wijckel (1886), voerman te Amsterdam (1891), tapper te Amsterdam (1894, 1903)
Op 24 mei 1863 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Anna Catharina Otto, geboren op 5 maart 1840 te Joure, als dochter van Johan Petrus Heinrich Otto, schilder te Joure, en Johanna Idzes van der Tuin. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
dienstmeid te Balk ( 1862), bij landbouwer Sikke Poppes aan de van Swinderenstraat 20
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 4 september 1864 te Drachten.
2. Petrus, geboren op 12 september 1866 te Drachten. Naar Japan.
3. Trijntje, geboren op 4 mei 1869 te Joure. Op 20 september 1894 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Johan Smith, zeeman, 25 jaar oud, geboren te Harlingen als zoon van Rinse Smith, opzichter te Schiedam (1894) en Jetske Holsderber.
4. Johannes, geboren op 13 mei 1871 te Joure. Naar Zuid-Amerika.
5. Geeske, geboren op 2 juni 1873 te Joure. Op 12 februari 1903 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Heinrich Jensen, varensgezel, 38 jaar oud, geboren in Atzbüll-Gravenstein, Duitsland als zoon van Hans Peter Jensen en Maria Magdalena Backstrom.
6. Philippus, geboren op 15 juni 1875 te Joure. Overleden op 1 maart 1886 te Wijckel, 10 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 maart 1886 aktenummer 9, getuigen:
Jelte Kok landbouwer 49 jaar wonende te Wijckel
Alle Hettinga arbeider 32 jaar wonende te Wijckel
7. Auke, geboren op 22 september 1877 te Joure.
8. Wiebren, geboren op 17 januari 1880 te Joure.
 
 
 
Hylke Hielkema Drachten
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1864
 
Hylke Hielkema Drachten
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1865
 
Hylke Hielkema Drachten Hylke Hielkema Drachten
bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1866 bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1867
 
Hylke Hielkema Drachten
bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1867
 
 
Zuiderbuurt Drachten
In 1711 had je, op wat later de hoek Zuiderbuurt J-G / van Blomstraat werd, het Heerenlogement De Pyllaars. (1e pand links op de foto van circa 1900) Een zekere Remmelt Jacobs was er de baas. In 1759 krijgt het de naam "De Pylders" later weer "De Drie Pylaars" en weer later "Het huis op Pilars". Ten tijde van het maken van de foto zwaaide een zekere Bosma er de scepter. De zaal beneden, met o.a. de bar, werd in de volksmond ook wel "café Bosma" genoemd.
In 1917 werd dit pand het modemagazijn Van der Zee. De naam Pijlaars ging over op een hotel in de Noorderbuurt.
bron: www.dragten.nl
Zuiderbuurt Drachten Zuiderbuurt Drachten
minuutplan 1832 netteplan 1887
kadastrale gemeente Drachten sectie C nummer 309 (huis), 310 (erf) en 311 (weiland)
eigenaar in 1832: herbergier Alle Roelofs Kerkhof
bron: www.tresoar.nl en www.hisgis.nl
 
 
omnibus Hylke Hielkema
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1882
Na een tijd als conducteur gewerkt te hebben in Joure begint Hylke een geregelde omnibusdienst vanuit Joure naar Balk.
Wil je meer weten over deze omnibusdienst een de stopplaatsen zie deze link
 
Machiel Siebes Visser ( Balk 1880 - IJsselstein 1963) schreef in zijn rubriek "Balk in vroeger jaren" in de Balkster Courant van 8 juli 1961 over de omnibus van Hielkema het volgende:
Tegenover de boerderij van Stoffel van der Gaast (in 2017 familie de Winter), ongeveer 100 meter van de Wykelerdyk verwijderd, woonde Hielkema. Later woonde Abe de Vries er en nog later de familie de Winter (in 2017 de familie Bouma).
Hielkema, die een personenvervoer op Joure onderhield, bezat een grote omnibus en een viertal paarden. Hij was hoofd van een groot gezin. Er waren vele zonen en dochters. Van de jongens herinner ik mij Petrus (*1866), Johannes (*1871), Auke (*1877), Wieberen (*1880) en Pieter (*1864). Petrus de oudste, zie ik nog in zijn matrozenpakje, hij was als jongen vrijwillig naar de marine gegaan. Ik weet nog dat hij na enige jaren met de korporaalstrepen op zijn jekker thuis kwam. Johannes behoorde meer tot de stillen in de lande, in tegenstelling met zijn broer Auke.
Auke, we noemden hem de "hottentot", waarom weet ik niet, hij had veel praats. Hij was nogal rumoerig en beweerde meer dan hij bewees. En toch in zijn hart geen kwade jongen. Hij was ongeveer van mijn leeftijd. Iets ouder. Ik heb wel met hem gezwommen in de Luts op het "Ald bajesplak" (wie weet waar dit was?). Van Wieberen herinner ik mij niet veel meer.
Wel van Pieter, die had ik eerder moeten noemen. Hij behoorden tot de oudsten van de jongens. Hij had een zwak gestel en was asmatisch aangelegd. Pieter was schilder van beroep en werkte bij Wieberen Boersma (van Swinderenstraat 10). Hij bezat als kunstschilder ontegenzeggelijk gaven. De schilderswerkplaats van Boersma getuigde ervan. De wanden waren beschilderd met landschappen.
De oude baas Hielkema reed, behalve zondags, dag in dag uit, het gehele jaar door, met passagiers van Balk naar Joure en omgekeerd. Zijn omnibus was gestald in de schuur van café Van der Vliet. De paarden thuis in een stal bij zijn woning. Hielkema was een ietwat stug persoon. Hij sprak weinig. Was zwaar gebouwd, middelmatig van lengte en droeg een kastanjebruine baard. Niet altijd, maar veelal droeg hij een hoge hoed, dewelke versierd was met een cocarde. 's Winters, wanneer op de wegen een laag sneeuw gespreid lag, gebeurde het vaak dat Hielkema een drietal paarden voor zijn rijtuig had gespannen. Weer of geen weer, de reis ging door. Wat moet deze man moeilijke tochten volbracht hebben. Later is hij met zijn gezin verhuisd naar Amsterdam.
 
Hylke Hielkema Otto
bron: Het Nieuws van de Dag van 11 november 1891
Vergunning verstrekt voor verkoop van sterke drank aan de Warmoesstraat 2 te Amsterdam
 
Hylke Hielkema
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 12 december 1891
Dooije Annes Schaafsma geeft verduisterd geld in bewaring aan Hylke Hielkema.
 
Hylke Hielkema faillisement
bron: Algemeen Handelsblad van 13 oktober 1892
Het faillisement van Hielke Hielkema. Dat is ook de reden dat de vergunning voor de verkoop van sterke drank op naam van zijn vrouw Anna Catharina Otto staat.
 
   
Warmoesstraat Amsterdam  
Op deze foto uit 1918 zien we de hoek Warmoesstraat met Nieuwebrugsteeg in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt
bron: beeldbank Amsterdam
afbeeldingsbestand 012000002210
 
 
Geheel links met de hoge winkelpui is Warmoesstraat 4. Het van oudsher bekende schippershuis Zeemans Welvaren. Rond 1900 het "scheepsbemiddelingsbureau" van Olberding.
Het pand op de hoek is Warmoesstraat 2, waar Hylke Hielkema van 1891 - 1905 achter de tap stond. De vergunning stond op naam van zijn vrouw Anna Catharina Otto.
Dooije Annes Schaafsma gaf hier in 1891 zijn verduisterd geld in bewaring. Hij kreeg voor die verduistering één jaar gevangenisstraf opgelegd door de rechtbank in Heerenveen.
 
Op de achtergrond het pand Nieuwebrugsteeg 13 op de hoek met de Sint Olofspoort. Een rijksmonument in beheer bij Vereniging Hendrick de Keijser.
 
Van het café van Hylke Hielkema op Warmoesstraat 2 heb ik geen advertenties kunnen vinden. Wel van zijn buurman Frans Joseph Olberding (1813-????) en Johan Herman Olberding (1851-????) Warmoesstraat 4,
Warmoesstraat 4 Warmoesstraat 4
bron: Algemeen Handelsblad 9 november 1868 bron: Algemeen Handelsblad 17 november 1868
 
Warmoesstraat 4 Warmoesstraat 4
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1869 bron: Het Nieuws van de Dag van 2 april 1894
 
Warmoesstraat 2017
Warmoestraat 2 is op de hoek met de Nieuwebrugsteeg in hartje Amsterdam. De hoek is een van de oudste bewoonde plekken van de stad. Voor de bouw van het pand werden diverse oude huizen gesloopt, waarvan sommige wellicht nog uit de 15e eeuw dateerden. In 1928 werden deze panden gesloopt om plaats te maken voor een ijzerwinkel van de autobanden handelaar firma Gebroeders De Wilde. Opgetrokken in de Amsterdamse school stijl naar een ontwerp van architect Hendrik Sangster en F Warnaar.
bron: www.amsterdamseschool.nl
 
Warmoesstraat 2-8
bron: www.hisgis.nl
 
(volgens hisgis) eigenaar in 1832: Hendrik Klaas Hooghoed, tapper G 375 Warmoesstraat
(volgens hisgis) eigenaar in 1832: Johannes Mathias Stappers, schoenmaker G 376 Warmoesstraat
(volgens hisgis) 1860 : Hendrika Anema, tapster Warmoestraat op G 375, huisnummer 443, Warmoestraat 4
(volgens hisgis) 1860: Johannes Stappers, schoenmaker op G 376, huisnummer 442, Warmoesstraat 2
 
(volgens hisgis) 1832 : G 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
(volgens BAG) 2019: Warmoestraat 4, 6 en 8, Prins Hendrikkade 48 A - S, Nieuwebrugsteeg 6, 10, 12, 14, 16
 
 
Warmoesstraat 2 Hielkema
bron: Nederlandsche Staatscourant van 5 mei 1905
De gemeente Amsterdam trekt in 1905 de vergunning tot het schenken van sterke drank in. Het gezin Hielkema verhuist binnen Amsterdam en later naar Bakkum.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hielke Pieters Hielkema 1840-1922  
     
woonadressen familie
periode adres bron
1864 - Drachten  
1869 - 1882 Joure  
1882 - 18?? Meerweg 7 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 68; kad. gem. Balk sectie A 292
18?? - 1890 Wijckel  
1890 - 1891 Wikelerdyk 40 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 169; huisnummer Wijckel 145
1891 - 1891 Dirk Hartoghstraat 1 bevolkingsregister 1875 - 1893 Amsterdam, deel 134, blad 7
1892 - 1905 Warmoesstraat 2 gezinskaarten Amsterdam
1905 - 1913 2e Oosterparkstr 174 gezinskaarten Amsterdam
1913 - Balistraat 97 gezinskaarten Amsterdam
notariële acten

 

1864 Joure, notaris Johannes Hermannus David Munnik Obligatie. Bedrag: kapitaal fl. 1800,-
- Hielke Pieters Hielkema wonende te Drachten, schuldenaar
- Pieter Hielkes Hielkema wonende te Joure, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 68076 Aktenr. 116 d.d. 11 oktober 1864
 
1867 Gorredijk, notaris Henricus Douma Provisionele en finale toewijzing
Een huis en grond te Drachten. koopsom fl. 4576,-
Hielke Pieters Hielkema wonende te Drachten, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 45013 Repertoirenr.: 45029 Aktenr. 151en 146 d.d. 24 oktober 1867
 
1884 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Verhuring Onroerende goederen te Balk, huursom fl 1126,-
- Gerben de Boer wonende te Snikzwaag, verhuurder
- Hielke Pieters Hielkema wonende te Wijckel, huurder
- Herre Hielkes Postma wonende te Wijckel
- Fouke Gerrits Leffertstra wonende te Wijckel
- Jacob Geerts van der Bijl wonende te Sloten
- Johannes Uilkes de Jong wonende te Sloten
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7057 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 46 d.d. 24 april 1884
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 augustus 2019 laatste wijziging: 13-08-2019