persoonlijke gegevens van Pieter Hiddema
Pieter Hiddema, geboren op 29 februari 1896 te Holwerd, als zoon van Watze Oeges Hiddema, graanhandelaar te Holwerd, en Aukje Tjeerds de Boer. Overleden op 21 oktober 1970 te Roden, 74 jaar oud.
onderwijzer te Wierum, Ternaard, Balk, Oostrum, Molenend, Rijperkerk, Leeuwarden?, Noordbergum,
Op 12 oktober 1927 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Elisabeth Wilhelmina Westerhof, geboren op 8 augustus te 1906 te Rotterdam, als dochter van Willem Westerhof, spoorwegconducteur te Rotterdam (1906), en Dieuwke Spanjer. Overleden op 24 februari 1982 te ?, 75 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Watze, geboren op 4 augustus 1928 te Harich. Overleden op 25 december 2011 te ?, 83 jaar oud.
 
  Watze Hiddema
Watze Hiddema
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1970
 
 
 
 
Pieter Hiddema Pieter Hiddema
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 september 1914 bron: Leeuwarder Courant van 18 december 1914
 
Pieter Hiddema Pieter Hiddema
bron: Leeuwarder Courant van 21 december 1915 bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 april 1916
 
Pieter Hiddema Pieter Hiddema
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 juli 1919
bron: Leeuwarder Courant van 24 september 1921 >>>
 
Pieter Hiddema
foto 513-001: geschonken door Watze Pieters Hiddema aan de Balkster Courant
Meester Pieter Hiddema zit op de tweede rij geheel links. De meester voor in het midden is waarschijnlijk hoofdonderwijzer Gijsbert Alexander Bos.De foto is genomen op het plein voor de school, nu het Haskeplein. De woning op de achtergrond is onder andere bewoond geweest door de gezusters Wagenaar.
 
Pieter Hiddema
foto 513-003: geschonken door Watze Pieters Hiddema aan de Balkster Courant
meester Pieter Hiddema met zijn klas op de foto
 
Pieter Hiddema Pieter Hiddema
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 8 mei 1929
 
bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1929 >>>
 
Pieter Hiddema
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 8 maart 1932
 
Pieter Hiddema Pieter Hiddema
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 15 juni 1932 bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1932
 
Pieter Hiddema Pieter Hiddema
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 juni 1933
 
Pieter Hiddema
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 21 juni 1933 bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 30 november 1934
 
  Pieter Hiddema
 
Pieter Hiddema
bron: Leeuwarder Courant van 23 april 1937
 
 
Pieter Hiddema
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1938
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 oktober 1939 >>>
 
Pieter Hiddema
bron: Friesch Dagblad van 28 december 1947
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Hiddema 1896-1970  
     
woonadressen familie Hiddema
periode adres bron
19?? - 1914 Wierum  
1914 - 19?? Ternaard  
19?? - 1918 Holwerd  
1918 - 1919 Raadhuisstraat 32 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 43; huisnummer Balk
    in de kost bij Hendrika Wilh. van der Meulen weduwe Feike Dooitze Hoekstra
1919 - 1921 Wilhelminastraat 34 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 43; huisnummer Wijckel 200?
    in de kost bij Antje Sierds de Vos, weduwe Anne Wiarda
1921 - 1923 Wilhelminastraat 34 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 126; huisnummer Balk 132
1923 - 1924 Jachtlustweg 16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 11; huisnummer Wijckel 14
    in de kost bij Reinder van Veen, caféhouder te Wijckel
1924 - 1927 van Swinderenstraat 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 35; huisnummer Balk 38
1927 - 1929 Raadhuisstraat 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 330; huisnummer Balk 370
1929 - ???? Oostrum  
  Molenend  
  Rijperkerk  
  Oenkerk  
  Leeuwarden  
  Noordbergum  
  Roden  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 december 2013 laatste wijziging: 14-03-2020