persoonlijke gegevens van Gerardus Ingnatius Heuveldop
Gerardus Ignatius Heuveldop, geboren op 23 oktober 1814 te Leeuwarden (wijk B nr.12), als zoon van Johannes Gerardus Heuveldop, koopman te Leeuwarden, en Margrietha Maria Koelman. Overleden op 24 juli 1876 te 's Hertogenbosch, 62 jaar oud.
 
In 1842 werd de blind geworden pastoor Schouterden in de St. Ludgerusparochie in Balk opgevolgd door Gerardus Ignatius Heuveldop, die vanaf 1837 te Steggerda als kapelaan werkzaam was geweest. Deze 9e pastoor te Balk werd na enkele jaren bouwpastoor van de nieuwe door hem gestichtte St. Ludgeruskerk. Het was voor de eerste maal dat we bij onze naspeuringen de naam van St. Ludgerus als patroonheilige van de kerk in Balk tegen kwamen. De kerk is op 21 oktober 1845 in gebruik genomen.
bron: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk.
 
kapelaan te Steggerda
 
De eerste echte kerk van de statie in Steggerda kwam in 1839 in het buurtschap Overburen, onder pastoor Schutten. Kapelaan Heuveldop had dus ervaring met het bouwen van een kerk toen hij in 1842 in Balk kwam. Bij de kerk in Overburen werd ook het eerste katholieke kerkhof in Friesland aangelegd.
bron: Nederlandsche Staatscourant van 8 juni 1839
 
Steggerda
bron: www.hisgis.nl
Topografische Militaire Kaart 1864
minuutplan 1832 / netteplan 1886 het blauw gekleurde hokje is de kerk
bron: Tresoar
In 1853, bij het herstel van de kerkelijke hiërarchie, werd de statie een parochie. In 1870 werd reeds een kerkfonds ingesteld om de slecht gebouwde Overburenkerk op den duur te vervangen. Dat gebeurde pas in 1920 aan de straatweg in Steggerda. Vlak daarna werd het oude kerkgebouw gesloopt. In 1981 was nog een deel van het oude kerkhof intact.
bron: Geschiedenis van de parochie van de H. Fredericus te Steggerda in vogelvlucht.
 
pastoor te Balk
 
Gerarurdus Ignatius Heuveldop
bron: Jaarboek voor Katholijken 1851, digitized by Google, titelblad
 
Gerardus Heuveldop
bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1855
De commissie bestond uit pastoor Gerardus Ignatius Heuveldop, Hervormd predikant Teunis Jan Jansen Schoonhoven en Doopsgezind voorganger Douwe Simons Gorter (grootvader van dichter Herman Gorter).
 
pastoor te Bolsward
 
Gerardus Heuveldop
bron: De Tijd van 11 mei 1868
 
  Martinuskerk Bolsward
De Sint Martinuskerk, gebouwd in 1849, werd in die tijd bediend door wereldheren. Vandaar werd zij wel ‘Mijnherenkerk’ genoemd. Korte tijd later werd de bediening overgenomen door de Franciscanen. Toen werd het ‘Boerenkerk’, omdat vooral boeren ten noorden van Bolsward tot de intussen als parochie erkende kerk behoorden, hetgeen wilde zeggen, dat zij alleen in deze kerk gedoopt, en getrouwd en begraven konden worden. De katholieken die in de stad woonden, behoorden tot de Sint Franciscuskerk en -parochie. Deze werd de ‘Stadskerk’ genoemd.
 
In 1934 werd een nieuwe Sint Franciscuskerk gebouwd op de oude plaats. De kerk werd veel groter omdat beide parochies werden samengevoegd. De Sint Martinuskerk werd aan de eredienst ontrokken, zoals dat genoemd wordt. Daarna in gebruik geweest als kapel en recreatiezaal van de Rooms Katholieke HBS. Sinds 1985 wordt oude Sint Martinuskerk gebruikt door Chr. Muziek vereniging Oranje uit Bolsward.
 
bron: www.gravenenverhalen.nl
 
 
 
Gerardus Heuveldop Gerardus Heuveldop
bron: De Tijd van 23 november 1860
 
Gerardus Heuveldop
bron: De Tijd van 2 mei 1873 bron: De Tijd van 16 mei 1876
 
Gerardus Heuveldop
bron: De Tijd van 27 juli 1876
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters  
  Gerardus Heuveldop 1814-1876  
     
woonadressen pastoor Heuveldop
periode adres bron
1837 - 1842 Steggerda  
1842 - 1856 Raadhuisstraat 42 woningregister 1849 - 1859 blad 234; huisnummer Balk 117 / 166
1856 - 1876 Bolsward  
notariële acten
 
1845 Leeuwarden, notaris Jan Carel Kutsch.
Koopacte. Een huis met plaats, bleek en pakhuis B 12 te Leeuwarden. Koopsom fl. 9010,-
- Sabina Maria Elisabeth Caroline Heuveldop wonende te Kampen, gehuwd met Willem Brunsheide, verkoper.
- Gerardus Ignatius Heuveldop wonende te Balk, verkoper.
- Johannes Bernardus Hermanus Josephus Heuveldop wonende te Leeuwarden, verkoper.

- Johannes Gerhardus Franciscus Heuveldop wonende te Leeuwarden, verkoper.

- Johanna Gerharda Everdina Heuveldop wonende te Leeuwarden, verkoper
- Agatha Wilhelmina Hamerster wonende te Leeuwarden, weduwe van Jacob Tiedes Dijkstra, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 076077, aktenummer 00089, datum 5 juni 1845
 
1850 Leeuwarden, notaris Carel Wilem Semler. Depôt.
- Gerhardus Ignatius Heuveldop wonende te Balk: Een testament
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 077036, aktenummer 00016, datum 5 februari 1850
 
1856 Leeuwarden, notaris Cornelis Wiersma.
Provisionele en finale toewijzing. 2 huizen te Leeuwarden, koopsom fl. 10.339,-

- Fockje Wijsma wonende te Leeuwarden,gehuwd met Johan Wilhelm Maurer, koper/verkoper

- Eilard Attema wonende te Leeuwarden, curator in het faillissement 
- Horatius Albarda wonende te Leeuwarden, curator in het faillissement 
- De Fa. "H. en J. Heuveldop" wonende te Leeuwarden, gefailleerd en verkoper 
- Johannes Bernardus Hermanus Josephus Heuveldop wonende te Leeuwarden, vennoot
- Johannes Gerardus Franciscus Heuveldop, thans in het buitenland verblijf houdende, vennoot
- Margaretha Maria Koelman wonende te Bolsward, weduwe van Johannes Gerardus Heuveldop, vennoot
- Maria Sabina Elisabeth Heuveldop wonende te Kampen,gehuwd met Willem Bruins, vennoot
- Gerhardus Ignatius Heuveldop wonende te Bolsward, vennoot
- Simon van Sloterdijck Beekkerk wonende te Leeuwarden, koper van een weiland te Huizum, koopsom fl. 3168,-
- Gerard Klazes de Vries wonende te Leeuwarden, koper van een wagenhuis met bovenwoning A 394 te Leeuwarden, koopsom fl 50,-
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 079051, aktenummer 05245, datum: 1 december 1856
 
1876 Bolsward, notaris Idse Johannes Verwer. Inventaris.
- Joannes Cornelis Hondvorst wonende te Bolsward, in kwaliteit
- Durk Gerbens Jorna wonende te Bolsward, in kwaliteit
- Gerhardus Ignatius Heuveldop, erflater
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 017054, aktenummer 03389, datum: 11 augustus 1876
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 februari 2016 laatste wijziging: 6-11-2020