Jacob Gerbens Hettinga inschrijving hypotheken 2 register 69: 119 / 420
Jacobus Hettinga, geboren op 8 mei 1866 als zoon van Gerben Jacobs Hettinga, koperslager te Balk, en Akke Folkerts Wagenaar. Overleden op 6 november 1931 te Balk, 65 jaar oud.
Beroep: koperslagersknecht, koperslager, fabrikant te Balk
 
Op 15 juli 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkjen Konst, geboren op 1 juli 1865 te Mirns en Bakhuizen als dochter van Johannes Andries Konst, timmerman te Mirns en Bakhuizen, en Gatske Annes Sikkes. Overleden op 13 december 1951 te Balk, 86 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gatske, geboren op 7 juli 1894 te Balk. Overleden op 9 april 1983 te Bolsward, 88 jaar oud. Op 28 mei 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Petrus Johannes (Piet) Gorter, 28 jaar oud, handelsreiziger en dirtricts ambtenaar, geboren te Rotterdam.
2. Gerben, geboren 15 april 1896 te Balk, onderwijzer buitengewoon onderwijs wonende te Doetinchem. Overleden op 31 juli 1978 te Doetinchem, 82 jaar oud. Op 30 juli 1920 getrouwd in de gemeente Winterswijk met Geertruida Hendrika (Truus) van Doorn, 27 jaar oud, geboren te Winterswijk.
3. Johannes, geboren op 4 november 1897 te Balk, koperslager, leidekker en loodgieter wonende te Balk. Overleden op 9 december 1969 te Balk. Op 14 februari 1938 getrouwd in Sneek met Anna Maria (Annie) Andringa, 32 jaar oud, geboren te Sneek.

4. Hielke, geboren op 15 februari 1900 te Balk, installateur en electriciën, wonende te Heeg. Overleden op 8 juli 1967 te Heeg, 67 jaar oud. Op 9 augustus 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Akke Haarsma, 22 jaar oud, geboren te Harich. Op 28 september 1937 getrouwd in de gemeente Kloosterburen met Anna Margaretha Vos, 31 jaar oud, geboren te Leens.

5. Agatha (Akke), geboren op 12 maart 1902 te Balk. Overleden op 6 april 1990 te Joure, 88 jaar oud. Op 5 mei 1926 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Poppe Petrus (Paul) IJsselmuiden, 28 jaar oud, slager en kantinebeheerder, geboren te Franeker..

6. Andreas, geboren op 12 mei 1904 te Balk, koperslager wonende te Balk. Overleden op 5 oktober 1961 te Sneek, 57 jaar oud. Op 27 mei 1939 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Hendrika Petronella Maria (Hinke) Laagland, 32 jaar oud, geboren te Woudsend.
7. Maria, geboren op 12 april 1906 te Balk. Overleden op 10 mei 1967 te Sneek, 61 jaar oud. Op 27 mei 1930 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yep Jans Postma, 24 jaar oud, winkelier en handelsreiziger, geboren te Bolsward.
8. Rein, geboren op 16 mei 1908 te Balk, koperslager en monteur, wonende te Balk. Overleden op 24 augustus 1978 te Veenwouden, 70 jaar oud. Op 22 april 1942 getrouwd in de gemeente Workum met Catharina Siemensma, 26 jaar oud, geboren te Workum.
gegevens beschikbaar gesteld door J.R. Hettinga uit Geleen © 2007
 
 
Jacob Gerbens Hettinga
foto beschikbaar gesteld door Co Hettinga uit Gaanderen
Durkjen Konst en Jacobus Hettinga in circa 1929
 
Jacob Gerbens Hettiinga en Durkje Konst en kinderen
De foto is gemaakt rond 1913 waarschijnlijk achter de woning in de van Swinderenstraat
v.l.n.r.
Hielke, Johannes, Agathe (Akke), Gerben, Jacobus Hettinga, Rein, Andreas (Andries), Maria, Gatske
zittend Durkje Konst
foto beschikbaar gesteld door Co Hettinga uit Gaanderen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gerben Jacobs Hettinga 1837-1919 Jacobus Hetttinga 1866-1931 Andreas Hettinga 1904-1961
  Johannes Hetttinga 1872-1954  
woonadressen familie Hettinga
periode adres bron
1900 - 1910 van Swinderenstraat 31 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 61; huisnummer Balk 59 / 66
1910 - 1920 van Swinderenstraat 31 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 66
1921 - 1930 van Swinderenstraat 31 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 60; huisnummer Balk 65
1931 - 1939 van Swinderenstraat 31 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 58; huisnummer Balk 67
1939 -    
eigendommen van Jacob Hettinga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
727
 
1/2 koopacte
7000,-
18 dec 1917
       
Balk
A
728
         
Balk
A
729
         
Balk
A
730
         
Balk
A
519
         
Balk
A
244
 
1/2 koopacte
5300,-
12 mrt 1919
       
Balk
A
285
 
1/2 koopacte
9500,-
28 apr 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1124, folio 119, nummer 420
notariële acten
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van een huizen en gebouwen te Balk
- Gerben Jacobs Hettinga te Balk, verkoper
- Jacob Hettinga te Balk, koper
- Jacob Hettinga te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 158 d.d. 12 november 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 augustus 2017 laatste wijziging: 31-01-2024