Gerben Jacobs Hettinga inschrijving hypotheken 2 register 69: 66 / 103
Akke Folkerts Wagenaar inschrijving hypotheken 2 register 69: 66 / 104
Gerben Jacobs Hettinga, geboren op 27 augustus 1837 te Makkum..
Zoon van Jacob Gerbens Hettinga, schipper te Makkum (1837), en Aukjen Sybolts de Wilde.
Overleden op 5 april 1919 te Balk, 81 jaar oud.
Beroep: koperslagersknecht, koperslager te Balk
aangifte geboorte op 28 augustus 1837 blad 101, getuigen:
Symen Pieters Bakker politiebediende 62 jaar wonende te Bolsward
Willem Piers Bakker politiebediende 42 jaar wonende te Bolsward
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
? ? ? jaar wonende te Balk
? ? ? jaar wonende te Balk
1. ) Op 29 september 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Folkerts Wagenaar, geboren op 30 augustus 1829 te Workum.
Dochter van Folkert Pieters Wagenaar en Grietje Hommes de Jong.
Overleden op 11 januari 1895 te Balk, 65 jaar oud.
Beroep:
 
Uit dit huwelijk:
1. Aukjen, geboren op 25 juli 1862 te Balk. Overleden op 22 oktober 1923 te Balk, 61 jaar oud. Getrouwd op 4 juni 1882 in de gemeente Gaasterland met Hendricus Haarsma, oud 30 jaar, geboren te Koudum.
2. Jacoba, geboren op 31 januari 1864 te Balk. Overleden op 5 februari 1935 te Amsterdam, 71 jaar oud. Getrouwd op 11 oktober 1898 in de gemeente Gaasterland met Willem Postma, oud 43 jaar, geboren te Bolsward
3. Jacobus, geboren op 8 mei 1866 te Balk. Overleden op 6 november 1931 te Balk, 65 jaar oud. Getrouwd op 15 juli 1893 in de gemeente Gaasterland met Durkjen Konst, oud 28 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen.
4. Hielke, geboren op 17 juli 1868 te Balk. Overleden op 2 juni 1915 te Balland, Washington (VS), 46 jaar oud. Ongehuwd.
5. Rein (Reinhard), geboren op 18 mei 1870 te Balk. Trouwt rond 1897 met Marijke Rimmers (Mary) Hijlkema. Het echtpaar is rond 1900 vetrokken naar de Verenigde Staten.
6. Johannes, geboren op 7 december 1872 te Balk. Overleden op 1 juni 1954 te Emmen. Getrouwd op 9 mei 1901 in de gemeente Gaasterland met Agatha (Aat)Rampion, oud 26 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen.
7. Johanna, geboren op 5 november 1876 te Balk. Getrouwd op 9 mei 1899 in de gemeente Gaasterland met Hendrikus Wypkes van der Meer, oud 22 jaar, geboren te Oudega.
 
2. ) Op 10 november 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Andriesje Lampe, geboren op 10 januari 1845 te Nijetrijne, als dochter van Beerend Hendrik Lampe en Rinske Froklage. Overleden op 16 juli 1923, Gaasterland, 83 jaar oud.

 
 
   
Gerben Jacobs Hettinga Akke Folkerts Wagenaar
foto's beschikbaar gesteld door Co Hettinga uit Gaanderen
 
Akke Folkerts Wagenaar
bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1886
 
Akke Folkerts Wagenaar huwelijk
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1895 bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1898
 
 
 
Gerben Jacobs Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1879
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerben Jacobs Hettinga 1837-1919 Jacobus Hetttinga 1866-1931
    Johannes Hetttinga 1872-1954
woonadressen familie Hettinga
periode adres bron
1860 - 1869 van Swinderenstraat 31 woningregister 1859 - 1869 blad 21; kad. gem. Balk A nr. 331, huisnr. Balk 59
1869 - 1879 van Swinderenstraat 31 woningregister 1869 - 1879 blad 51; kad. gem. Balk A nr. 457, volgnr. 238 / 225
1880 - 1890 van Swinderenstraat 31 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 134; kad. gem. Balk sectie A nummer 519
1890 - 1900 van Swinderenstraat 31 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 58; huisnummer Balk 59
1900 - 1910 van Swinderenstraat 32 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 62; huisnummer Balk 60 / 67
1910 - 1920 van Swinderenstraat 32 register van huisnummering 1910-1920 blad 4; huisnummer Balk 67
1920 - 1928 van Swinderenstraat 32 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 61; huisnummer Balk 66
eigendommen van Gerben Jacobs Hettinga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
519
 
39/288 bij 1/10 en 1/10 bij koopbrief
351,95
20 sep 1878
f 1000,-
25 sep 1866
   
Balk
A
519
 
109/480 bij koopbrief
703,91
24 apr 1879
       
17166/63360
Balk
A
519
 
koopacte
1900,-
(geheel)
25 mei 1895
       
Balk
A
520
 
koopacte
2100,-
20 juli 1897
       
16278/63360
Balk
A
519
 
koopacte
488,13
6 oct 1898
       
2493/63360
Balk
A
519
 
koppacte
1900,-
(geheel)
25 mei 1899
thans enig eigenaar
       
Oosterzee
E
220
 
koopacte
3175,-
20 nov 1903
       
Oosterzee
E
537
         
Balk
B
636
 
toewijzing
3488,-
7 nov 1905
       
Balk
B
1551
 
toewijzing
852,-
30 mrt 1906
       
Oosterzee
E
591
         
Balk
B
632ged
 
ruiling
97,50
13 nov 1906
       
Oosterzee
E
540
 
toewijzing
4526,-
18 dec 1917
       
Oosterzee
E
227a
         
Oosterzee
E
229
         
Balk
I
639
 
toewijzing
8386,80
30 mrt 1918
       
Balk
I
640
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1071, folio 66, nummer 103
notariële acten
1866 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Gerben Jacobs Hettinga te Balk, gehuwd met Akke Folkerts  Wagenaar, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Binne van der Sluis te Balk, acceptant
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7039 Repertoirenr.: 83 d.d. 22 september 1866
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van een huizen en gebouwen te Balk
- Gerben Jacobs Hettinga te Balk, verkoper
- Jacob Hettinga te Balk, koper
- Johannes Hettinga te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 158 d.d. 12 november 1917
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
- Luitjen Hendriks Mulder te Wijckel, verkoper
- Durk Groenhof te Workum, verkoper
- Gerben Jacobs Hettinga te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 24 en 30 d.d. 14 februari 1918
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 augustus 2017 laatste wijziging: 4-02-2024