Willem Jan Hemsing inschrijving register hypotheken 69: 12 / 86
Willem Jan Hemsing, geboren op 18 juli 1795 te Hempens, gedoopt op 16 augustus 1795 te Hempens Teerns (Hervormd) als zoon van Izaak Hemsing en Catharina van Eerten. Overleden op 8 februari 1871 te Balk, 75 jaar oud.
beroep: commiesgriffier te Sneek, gemeentesecretaris, advocaat en notaris te Balk
aangifte overlijden op 8 februari 1871 aktenummer 9, getuigen:
Obe Haitjes Visser visser 58 jaar wonende te Balk
Jelle Tjeerds Meinesz koopman 34 jaar wonende te Balk
Op 2 november 1823 getrouwd in de gemeente Roden met:
Anna Dorothea Schönfeld , geboren op 21 januari 1795 te Sleen, als dochter van Johan Christoffel Schonfeld en Maria Sleeswijk. Overleden op 9 juni 1877 te Balk, 85 jaar oud.
beroep:
aangifte overlijden op 9 juni 1877 aktenummer 44, getuigen:
Jacob Dirks hoofdonderwijzer 58 jaar wonende te Balk
Wybren Hanzes Boersma verver 36 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Johan Christoph, geboren op 23 maart 1825 op nummer 120 te Balk. Overleden op 17 januari 1901 te Morra, 75 jaar oud. Op 5 april 1852 getrouwd in de gemeente Winschoten met Hilkina Pieterina Schönfeld, leeftijd 29 jaar, geboren te Winschoten, dochter van Frederik Petrus Schönfeld, geneesheer te Winschoten, en Metje Abbinga
beroep: geneesheer te Morra
aangifte geboorte op 23 maart 1825 aktenummer 35 door Willem J. Hemsing gemeentesecretaris, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
 
aparte pagina maken
 
2. Catharina Elisabeth, geboren op 3 januari 1827 op nummer 36 te Balk. Overleden op 4 augustus 1827 op nummer 36 te Balk, 7 maanden oud.
aangifte geboorte op 3 januari 1827 aktenummer 3 door Willem J. Hemsing gemeentesecretaris, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirk Jans Haga brievenbode 48 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 4 augustus 1827 blad 40 / 1-12, getuigen:
Willem Jan Hemsing gemeentesecretaris 32 jaar wonende te Balk op nummer 36
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 36 jaar wonende te Balk op nummer 169
3. Catharina Elisabeth, geboren op 14 augustus 1828 op nummer 140 te Balk. Overleden op 23 november 1857 op nummer 52 te Balk, 29 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 15 augustus 1828 aktenummer 55 door Willem J. Hemsing gemeentesecretaris, getuigen:
Jacob Bonne Vermooten winkelier 35 jaar wonende te Sloten op nummer 86
Sjirk Jans Haga brievenbode 50 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 23 november 1857 pagina 30, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 60 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout goud- en zilversmid 26 jaar wonende te Balk
4. Gezina Maria Willemina, geboren op 30 augustus 1830 te Leek. Overleden op 3 september 1831 op nummer 140 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte overlijden op 5 september 1831 blad B 13, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 32 jaar wonende te Balk
Jaring Gerbens van der Zee bakkersknecht 21 jaar wonende te Balk
5. Gesina Maria Wilhelmina, geboren op 18 maart 1832 op nummer 140 te Balk.
6. Maria Suzanna, geboren op 3 december 1834 op nummer 140 te Balk. Op 19 juni 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Egbertus Izaäk Hemsing, oud 59 jaar, geboren te  Zuidhorn, als zoon van Gerhardus Hemsing en Trijntje Oostinga.
beroep: ?? te Assen (18??-1873), huishoudster te Amersfoort (1872-1873)
aangifte geboorte op 4 december 1834 blad 56/1-8, getuigen:
Franke van Elselo klerk 22 jaar wonende te Balk
Johannes Jacobus Bart. van de Velde klerk 21 jaar wonende te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1884
7. Izaak Arnoud Daniël, geboren op 27 november 1840 op nummer 140 te Balk.
 
 
 
Willem Jan Hemsing studeert rechten aan de universiteit te Groningen. Hij schrijft in 1822 zijn proefschrift: Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de juris naturalis principio non diverso ab eo, quod est juris constituti
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1823
 
Willem Jan Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 5 augustus 1825
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 202 - huisnummer Balk 140
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Willem Jan Hemsing
 
Willem Jan Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1850
 
Willem Jan Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1870
 
Willem Jan Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 10 februari 1871 bron: Leeuwarder Courant van 17 februari 1871
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Willem Jan Hemsing 1795-1871 Gesina Hemsing 1832-1890
  broers / zusters Izaak A.D. Hemsing 1840-1907
     
woonadressen familie Hemsing
periode adres bron
1825 Raadhuisstraat 39 huisnummer Balk 120
1827 van Swinderenstraat 11 huisnummer Balk 36
1828 Raadhuisstraat 11 huisnummer Balk 140
1829 Raadhuisstraat 11 volkstelling 1829 blad 202; huisnummer Balk 140
1840 Raadhuisstraat 11 volkstelling 1840; huisnummer Balk 140
1849 - 1859 van Swinderenstraat 32 woningregister 1849 - 1859 blad 67; huisnummer Balk 52 / 60
1859 - 1860 van Swinderenstraat 32 woningregister 1859 - 1869 blad 21; huisnummer Balk 60
1860 - 1877 Meerweg 9 woningregister 1859 - 1879 blad 32; huisnummer Balk 24
1860 - 1869 Meerweg 9 woningregister 1859 - 1869 blad niet aanwezig
1869 - 1877 Meerweg 9 woningregister 1869 - 1879 blad 58 kad. nummer A 461
     
eigendommen van Willem Jan Hemsing
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
144
00 06 10
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 106 Willem Jan Hemsing, notaris te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
144 00 06 10       f 1500,- 25 aug 1843    
een stoel in de kerk te Balk nr. 75 koopbrief 7,25 23 apr 1841        
een stoel in de kerk te Balk nr. 115 koopbrief 7,25 15 feb 1839        
2/3 der nalatenschap Jeep Pieters Tuinman            
Balk B 21   koopbrief 260,- 5 sep 1853        
Balk B 2          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 86
notariële acten
 
1853 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Koopakte
Betreft de verkoop van betreft erfrecht op een huis en moestuin te Wijckel, koopsom fl. 230,-
- Willem Jeeps Tuinman te Balk, verkoper
- Johannes Jeeps Tuinman te Balk, verkoper
- Willem Jan Hemsing te Balk, koper
- Jeep Pieters Tuinman te Wijckel, weduwnaar van Klaaske Hendriks, erflater
Bron : Tresoar Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97040 Repertoirenr.: 30 d.d. 6 april 1853
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 december 2012 laatste wijziging: 30-11-2023