Izaak Arnoud Daniël Hemsing inschrijving hypotheken 2 register 69: 89 / 125
Izaak Arnoud Daniël Hemsing, geboren op 27 november 1840 te Balk als zoon van Willem Jan Hemsing, notaris te Balk, en Anna Dorothea Schonfeld. Overleden op 4 februari 1907 te Amsterdam, 66 jaar oud.
beroep: stuurman te Harlingen (1863), winkelier te Balk (1880), stoombootkapitein te Balk,
aangifte geboorte op 28 november 1840 pagina B 48 door Willem J. Hemsing notaris en gemeentesecr., getuigen:
Wybe Tietema zonder opzettelijk bedrijf 31 jaar wonende te Balk
Jocobus Hendriks van der Goot koopman 25 jaar wonende te Balk
Op 28 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Diederika Dirks, geboren op 14 mei 1847 te Balk als dochter van Jacob Dirks, onderwijzer te Balk, en Johanna Margaretha Ursinus Grevenstein. Overleden op 7 juli 1920 te Amsterdam (Sloten), 73 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 15 mei 1847 blad 29, getuigen:
Wybe Tietema klerk 38 jaar wonende te Balk
Sjoerd Bottes Schotanus werkman 29 jaar wonende te Harich
Uit dit huwelijk:
1. Anna Dorothea, geboren op 10 mei 1877 te Balk. Op 17 augustus 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Rudolph Sinninghe Damsté, oud 45 jaar, geboren  te Oldemarkt als zoon van Johannes Jacobus Sinninghe Damsté en Aafjen Dumon.
beroep:
aangifte geboorte op 12 mei 1877 aktenummer 74, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 47 jaar wonende te Balk
Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1877
 
2. Johanna Margaretha Ursina, geboren op 29 januari 1879 te Balk. Overleden op 9 maart 1880 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 januari 1879 aktenummer 13, getuigen:
Jan Harmens Poppes schipper 45 jaar wonende te Balk
Obbe Haijtjes Visser visser 66 jaar wonende te Balk
 
Hemsing Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 23 februari 1879 bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1880
 
3. Jacob, geboren op 17 mei 1880 te Balk. Op 29 mei 1908 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Klazina Elisabeth van Eijken, onderwijzeres, leeftijd 29 jaar, geboren te Amsterdam als dochter van Gerrit Willem van Eijken, hoofd van een school, en Elisabeth Schuit.
aangifte geboorte op 19 mei 1880 aktenummer 91, getuigen:
Obbe Hantjes Visser visser 67 jaar wonende te Balk
Jan Obbes Visser visser 34 jaar wonende te Balk
Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1880
4. Johanna Margaretha Ursina, geboren op 8 juni 1882 te Balk. Op 25 juli 1907 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Gerard Willem de Boer, onderwijzer te Amsterdam, leeftijd 27 jaar, geboren te Sloten (NH) als zoon van Pieter de Boer, hoofd ener school, en Margaretha Cornelia Schuit
aangifte geboorte op 10 juni 1882 aktenummer 84, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 52 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 74 jaar wonende te Balk
5. Willem Jan, geboren op 20 september 1885 te Balk. Telegrafist te Amsterdam (1906, 1917), agent van de Armenraad te Amsterdam (1922)
1. ) Op 18 mei 1917 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Maria Zijlstra, leeftijd 28 jaar, telegrafiste, geboren te Amsterdam als dochter van Hendrik Hendriks Zijlstra en Johannes van der Wal. Echtscheiding 21 mei 1920.
2. ) Op 18 mei 1922 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Maria Zijlstra, leeftijd 33 jaar, geboren te Amsterdam als dochter van Hendrik Hendriks Zijlstra en Johannes van der Wal.
aangifte geboorte op 22 september 1885 aktenummer 134, getuigen:
Jan Harmens Poppes stoombootkapitein 51 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 26 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hemsing IJsclub Balk
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1880 bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1894
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Willem Jan Hemsing 1795-1871 Izaak A.D. Hemsing 1840-1907  
Jacob Dirks 1819-1887 broers / zusters  
  Gesina Hemsing 1832-1890  
woonadressen familie Hemsing
periode adres bron
1863 - 1864 Harlingen bevolkingsregister 1860-1880 Harlingen H-J-1, blad 76
1876 - 1879    
1880 - 1890 Meerweg 11 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 69 kad. gem. Balk sectie A nummer 297
1890 - 1900 Meerweg 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 20; huisnummer Balk 22
1900 - 1904 Meerweg 11 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 22; huisnummer Balk 22 / 28
1904 - 1905 Sneek  
1905 - 1920 Amsterdam  
eigendommen van Izaak Arnoud Daniël Hemsing
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
297
 
koopbrief
3875,-
11 jun 1878
f 2000,-
12 jun 1878
   
Balk
G
444
 
ged. bij publieke verkoop
2511,-
27 mrt 1880
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1094, folio 89, nummer 125
notariële acten
 
1878 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3875
- Theeke Thekens te Balk, verkoper
- Johannes Baptist Coevoet te Balk, gehuwd met Hylkje Thekens, verkoper
- Izaak Arnoud Daniel Hemsing te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 60 d.d. 17 mei 1878
 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Provisionele en finale toewijzing  Betreft de verkoop van een zathe en landen te Harich
- Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam, verkoper
- Jouke Meinderts Bouma te Harich, verkoper
- Johannes Harmens Bergsma te Balk, koper
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, koper
- Kornelis Willems de Jong te Balk, koper
- Izaak Arnold Daniel Hemsing te Balk, koper
- Sikke Wiebes Tietema te Balk, koper
- Harmen Jans de Jong te Sloten, koper
- Tjerk Reins Bouma te Harich, koper
- Äge Jans Brandsma te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060 Repertoirenr.: 157 en 2 d.d. 24 december 1879
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Harich, koopsom fl. 1700
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, verkoper
- Sikke Tietema te Balk, verkoper
- Harmen Jans de Jong te Balk, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Balk, verkoper
- Isaac Arnold Daniel Hemsing te Wijckel, verkoper
- jonkvrouw Quirina Jacoba Johanna van Swinderen te Rijs,  koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055Repertoirenr.: 54 d.d. 24 april 1882
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom  fl. 2001
- Izaak Arnoud Daniel Hemsing te Balk, verkoper
- Tjebbe Joukes Sloterdijk te Balk, koper
- Hendrik Kramer te Joure, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 203 en 209 d.d. 15 december 1903
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 7-02-2024