Wieberen van der Heide register hypotheken 69: 127 / 155
Wieberen van der Heide, geboren op 16 oktober 1893 te Beetsterzwaag, als zoon van Jan van der Heide, kleermaker te Beetsterzwaag, en Jeltje van der Wal. Overleden op 30 mei 1966 te Balk, 72 jaar oud.
chauffeur te Apeldoorn (1918), monteur te Balk (1919), motorhersteller te Balk (1921), automobielhandel en reparatie te Balk (1931)
Op 12 september 1918 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Aaltje van Zwol , geboren op 31 maart 1894 te Terwispel, als dochter van Jacob van Zwol, arbeider te Terwispel, en Elisabeth Bijlsma. Overleden op 23 juni 1955 te Balk, 61 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Jeltje, Jacob, Jan, Herman Frans, Elisabeth, Frans, Marten
 
 
 
PAGINA IN BEWERKING
 

Wieberen is 31 maart 1906 van school gekomen, 12 jaar oud. Hij gaat bij zijn vader aan het werk als kleermakersknecht. Op 10 september 1906 komt hij in dienst bij smid Taeke Faber (1872-1944) in Beetsterzwaag als rijwielreparateur. Hij verdient daar 50 cent per week. In mei 1907 krijgt hij opslag. Het salaris wordt dan 1 gulden per week. Met nieuwjaar 1908 nam Taeke Faber het bedrijf over van zijn vader Gerk(e) Faber en oom Bouwe Faber.. Daarna moest Wieberen meer in de smederij gaan werken.

(kleermaker Jan van der Heide, de vader van Wieberen, was in 1909 getuige bij de aangifte van het overlijden van Bouwe Faber)
 
Wieberen van der Heidebron: Nieuwsblad van Friesland van 4 januari 1908  
Taeke Faber Beetsterzwaag
bron: Nieuwsblad van Friesland van 11 maart 1911
Taeke Faber te Beetsterzwaag
Rechts de hoefstal van van schaatsenmaker Taeke Faber aan de Hoofdstraat te Beetsterzwaag. Via de steeg links naast de hoefstal kom je bij de smederij en schaatsenfabriek van Faber.

Taeke Faber is een zoon van Gerke Faber (1838), die in de tweede helft van de 19e eeuw een smederij begint in Beetsterzwaag. Rond 1905 neemt Tae­e het bedrijf aan de Hoofdstraat 77 van zijn vader over. Aanvankelijk worden er schaatsen gemaakt als nevenproduct, maar na 1910 wordt het maken van schaatsen belangrijker. In december 1910 .......................

lees verder op www.schaatshistorie.nl
 
 

Wieberen ging met 17 jaar uit huis en ging werken als smidsknecht bij J. van der Wal in Beetsterzwaag, (1910-1913) waar hij waarschijnlijk in de kost was. Er is een brief waarin hij schrijft dat hij werkte aan de brug over de Compagnonsvaart. Daar leerde hij zijn toekomstige vrouw Aaltje van Zwol kennen, dienstmeid bij G Bergsma te Terwispel en boerendochter van een boerderij van de Jansenstichting bij Nij Beets.

 
Waarschijnlijk is dit smid Jan van der Wal aan de Blauwe Kampwei te Beets, nu Nij Beets. Bij de inschrijving in het bevolkingsgregister in 1913 in Balk staat dat Wieberen afkomstig is van Beets
 
Op 28 maart 1913 gaat Wieberen van der Heide, smidsknecht van beroep, in de kost bij schilder Gerben van Dijk en Aafke Eitstra te Balk. Bij de familie van Dijk is het een komen en gaan van kostgangers. In de periode 1911 - 1921 tel ik er 24 commencalen zoals dat in het bevolkingsregister genoemd wordt. Het echtpaar van Dijk woont met hun enigst dochter Dutje in de helft van een dubbele woning aan de Raadhuisstraat in Balk. De woningen stonden achter het huidige adres Raadhuisstraat 47 en zijn gesloopt in 1966.
Hij blijft tot 12 september 1918 ingeschreven op dit adres. De trouwdag van Wieberen en Aaltje.
 
Waar hij gewerkt heeft in de periode van 1913 - 1918 is niet precies bekend. Hij is hoogstwaarschijnlijk in dienst geweest bij Mr. C.J. Tromp notaris te Balk. Hij moest in militaire dienst en werd, vanuit Balk, opgeroepen voor de Landstorm voor het depot Autotreinen te Delft.  (1 november 1915). Hij was betrokken bij de bouw van de eerste rijdende reparatiewerkplaats van de genie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wieberen werkt bij het automobielbedrijf van Sytze Keekstra (1876-1970) aan de Asseltsestraat 265 te Apeldoorn van 1918 tot 1919. Het pas getrouwde stel woont aan de Daalakkerweg 2 te Apeldoorn. Dochter Jeltje is hier geboren. Deze straat ligt ten zuiden van de locatie van garage Keekstra. Dat is nog geen vijf minuten lopen.
Wieberen van der Heide Daalakkerweg Apeldoorn
bron: www.verenigingoudapeldoorn.nl
De Daalakkerweg met links de Goedewoningweg
 
 
Wieberen van der Heide Keekstra Apeldoorn
 
Wieberen van der Heide Keekstra Apeldoorn Keekstra Apeldoorn Wieberen van der Heide
bron: www.verenigingoudapeldoorn.nl bron: Nieuwe Apeldoornsche Courant van 9 mei 1917
Garage Keekstra Asselschestraat 265 te Apeldoorn.
 
 
 
 
 
 
 
Als leidraad voor deze pagina is genomen "De levensloop van Wieberen van der Heide" opgesteld in 2018 door Marten van der Heide, de jongste zoon van Wieberen en Aaltje
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wieberen van der Heide 1893-1966  
     
woonadressen Wieberen van der Heide
periode adres bron
19?? - 1918 Beets  
1913 - 1918 Raadhuisstraat 50 bevolkingsregister 1911 - 1921 C-G blad 55; huisnummer Balk 253 / 283
    in de kost bij Gerben van Dijk en Aafke Eitstra
woonadressen familie van der Heide
periode adres bron
1918 - 1919 Apeldoorn Daalakkerweg 2
1919 - 1920 Meerweg 13 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 144, huisnummer Balk 15
1921 - 1930 Meerweg 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 11; huisnummer Balk 14
1931 - 1932 Meerweg 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 12; huisnummer Balk 15
1932 - 1939 Dubbelstraat 31 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 319; huisnummer Balk 384
1939 - 19?? Dubbelstraat 31  
     
eigendommen van Wieberen van der Heide
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
954
 
koopacte
1830,-
16 sep 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 155
notariële acten
 
 
1930 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Finale toewijzing
-  Ieme de Boer (smid en rijwielhandelaar) wonende te Balk, verkoper
- Wiebren van der Heide (autohandelaar en reparateur) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7115 Repertoirenr.: 7121 Aktenr.: 1547 d.d. 10 januari 1930
 
1932 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
- de gemeente Gaasterland, verkoper
 Wiebren van der Heide (electricien en autohandelaar) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7117 Repertoirenr.: 7121 Aktenr.: 1138 d.d. 29 juni 1932
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 oktober 2016 laatste wijziging: 21-05-2020