persoonlijke gegevens van Hector Livius Sixma baron van Heemstra, burgemeester
Hector Livius Sixma baron van Heemstra, geboren op 30 mei 1921 te Sassenheim, als zoon van Cornelis Schelto Sixma baron van Heemstra en Johanna gravin Schimmelpenninck. Overleden op 7 december 2001 te Zutphen, 80 jaar oud.
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Christine Carina Sixma barones van Heemstra-barones van Dedem, geboren op 1932 , als dochter van ?, en ?. Overleden op april 1996 te Deventer, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Schelte, Jan Willem
 
 
 
burgemeester gemeente Fijnaart en Heijningen
 
van Heemstra
bron: Heerenveensche Koerier van 14 november 1955
 
installatie burgemeester van Heemstra
De installatie van Sixma baron van Heemstra als burgemeester van Fijnaart en Heijningen op 1 december 1955.
burgemeester van Heemstra te Fijnaart burgemeester te Fijnaart
bron: film- en fotobank Noord Brabant
 
Burgemeester van Heemstra is in de gemeente Fijnaart-Heiningen nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Bogaers-huis. In eerste instantie mocht deze woning f 10.000,- kosten. Uiteindelijk is dit type woning voor f 16.000,- gebouwd met een maximale rijkssubsidie van f 1000,- De pionier en ontwerper van het plan was dhr. J. Snaterse, directeur gemeentewerken in Fijnaart en Beuningen.
Bogaerswoning Bogaerswoning
bron: Leeuwarder Courant van 23 november 1963
foto Bogaerswoning in Deurne bron: Het Vrije Volk van 17 december 1963
Petrus Clemens Wilhelmus Maria (Pieter) Bogaers (Cuijk, 2 juli 1924 – Amersfoort, 5 juli 2008) was voor de Katholieke Volkspartij lid van de Tweede Kamer en minister en later mede-oprichter van de Politieke Partij Radikalen (PPR).
bron: wikipedia.org
 
van Heemstralaan
De Van Heemstralaan in Fijnaart.
bron:google streetview en heemkundekring Fijnaart en Heijningen
 
burgemeester gemeente Gaasterland
 
van Heemstra
bron: Friesche Koerier van 16 oktober 1964
 
van Heemstra
bron: Friesche Koerier van 20 oktober 1964
van Heemstra Schwartzenberg
v.l.n.r.: wethouder Hielkema, gemeentesecretaris van den Berg, burgemeester Sixma baron van Heemstra, wethouder Boersma, burgemeester Schwartzenberg thoe Hohenlansberg.
 
van Heemstra
bron: Friesche Koerier van 9 november 1964
van Heemstra
bron: Friesche Koerier van 9 november 1964
 
van Heemstra
bron: Leeuwarder Courant van 9 november 1964
van Heemstra van Heemstra
foto's archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Aan de weg van Balk naar Harich, toen de Woudsenderweg, nu de Wilhelminastraat, kwam in 1967 een nieuwe burgemeesterswoning gebouwd in opdracht van de gemeente Gaasterland door bouwbedrijf van der Veer uit Sondel / Balk.
De woning is er niet zomaar gekomen. Na jaren van politiek getouwtrek kon de bouw uiteindelijk in 1967 van start gaan.
bron: Leeuwarder Courant van 16 december 1965 bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1965
ambtswoning
bron: Friese Koerier van 28 juni 1867
 
burgemeesterswoning
foto 248-003 beschikbaar gesteld door Feike Samplonius
Ter gelegenheid van het hoogste punt (meiboom) van de nieuwe ambtswoning is deze foto gemaakt door burgemeester van Heemstra. Albert Hiemstra had namens de gemeente het toezicht op de bouw.
op de foto v.l.n.r.

Loekie Leenstra, metselaar, Harmen van der Goot, timmerman (overleden), mevr. van Heemstra, Jabik Roelevink, opperman (overleden), Jan van der Veer, aannemer, Feike Samplonius, voorman-timmerman, Willem Samplonius, opperman.

ambtswoning burgemeester
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1967
ambtswoning
 
afscheid Heemstra
bron: Leeuwarder Courant van 17 december 1983
 
afscheidsreceptie burgemeester van Heemstra
foto: archief Balkster Courant
Afscheidsreceptie op 30 december 1983 in dorpshuis De Treemter in Balk.
 
gemeenteraad Gaasterland
foto 200-327 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Op 31 december 1983 wordt afscheid genomen van de gemeente Gaasterland en van burgemeester Sixma baron van Heemstra. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1984 onstaat de gemeente Gaasterlân-Sleat, met delen van de gemeente Hemelumer Oldeferd en de gehele stad Sloten.
De raad van de gemeente Gaasterland is nog één keer bij elkaar:
staand v.l.n.r.:
Otto van der Goot (CDA), Johannes Visser (notulist), R.Sybrandy (VVD), Job Postma (PvdA), S. Veltman (VVD), Marten Steegenga (CDA), T. Yntema (CDA), Jelle Wagenaar (CDA), H. van der Goot (CDA), M.G.H. Hendriks (CDA)
zittend v.l.n.r.:
M Tichelaar (PvdA), S. Haarsma, wethouder (FNP), H.L. Sixma van Heemstra, burgemeester, Klaas de Groot, gemeentesecretaris, Jelle Bangma (CDA), Lieuwe Zijlstra (CDA)
 
 
 
baron van Heemstra
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1990
jongetje op bank
bron: www.keunstwurk.nl
Beeld van een jongetje op een bank. Geschenk van oud-burgemeester Hector Livius Sixma, baron van Heemstra aan de gemeente Gaasterland.
 
van Heemstra van Heemstra
bron: Leeuwarder Courant van 27 april 1996 bron: Leeuwarder Courant van 8 december 2001
 
woonadressen familie van Heemstra
periode adres bron
  Tietjerk  
  Fijnaart  
  Balk  
  Zutphen  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juli 2015 laatste wijziging: 4-11-2020