persoonlijke gegevens van Gerardus Johannes Harmsen
Gerardus Johannes Harmsen, geboren op 17 maart 1825 te Steenderen, als zoon van Albertus Harmsen, timmerman te Steenderen, Petronella Beekman. Overleden op 9 oktober 1896 te Ziewent (gemeente Lichtenvoorde), 71 jaar oud.
 
Op 24 juni 1867 kwam de 11e pastoor van de St. Ludgerusparochie in Balk, Gerardus Johannes Harmsen. Ook zijn 10 jaar jongere zuster Alberta, geboren op 18 augustus 1835 te Steenderen, kwam op dezelfde datum vanuit Arnhem naar Balk. Hendrika Aleida Ubbink, geboren op 17 december 1828 te Bredevoort, werd zijn huishoudster en kwam op 9 juli 1867 vanuit Aalten naar Balk. Ze zou tot zijn overlijden in 1896 zijn huishoudster of meid (zoals het in de bevolkingregisters staat) blijven. Hij werd in oktober 1870 naar Bornerbroek (of Borne) overgeplaatst. Op 21 april 1877 werd hij tot pastoor in de parochie Zieuwent benoemd. In 1894 ging hij met emeritaat en overleed in zijn laatste standplaats op 9 oktober 1896.
bron: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk.
 
foto en onderstaande gegevens beschikbaar gesteld door de Oudheidkundige Vereniging Zieuwent

Opvolger van pastoor Jansen in de Zieuwent werd zijn vroegere kapelaan: Gerardus Johannes Harmsen, geboren te Steenderen 17 maart 1825 en priester gewijd te Warmond 15 augustus 1855. Hij was eerst kapelaan te Rhenoy 1856, Gendringen 1861, Eibergen 1863 en werd in 1877 pastoor te Zieuwent. Op zijn aanvraag verkreeg hij op 8 juni 1894 eervol ontslag en bleef te Zieuwent wonen, waar hij op 9 oktober 1896 overleed, na 17 jaar pastoraat in Zieuwent. In 1885 kwam pastoor Harmsen met een legaat 2000 gulden, zodat de armenkas weer tegen een tegenvaller kon. Op die manier was men in staat te geven en te delen.

 
pastoor te Bornerbroek
 
bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 6 oktober 1870
 
bron: heemkundekring-borne-hip.mijnstadmijndorp.nl
De RK kerk in de Kerkstraat van Bornerbroek rond 1900. Klik op de afbeelding voor een foto van de kerk en pastorie.
Het eerste kerkgebouw, dat werd gebouwd rond het begin van de 19e eeuw, werd in 1834 met een subsidie van Rijkswaterstaat verbouwd tot Waterstaatskerk. De huidige St. Stephanuskerk werd gebouwd in 1856 en in 1919-1920 ingrijpend verbouwd door A.J. Kropholler. Het kerkgebouw heeft thans de status van Rijksmonument.
bron: wikipedia
 
pastoor te Zieuwent
 
Gerardus Harmsen
bron: Het nieuws van de dag van 14 april 1877
 
bron: www.zuwent.nl
De kerk op 't Hoenderboom, die in 1796 - 1797 is gebouwd, werd de Waterstaatskerk genoemd. 
Bij de bouw van de kerk bestond echter die regeling van de landelijke overheid voor de z.g. Waterstaatskerken nog niet. Het is zeer waarschijnlijk dat de kerk deze naam pas gekregen heeft bij de herbouw en uitbreiding in 1837-1838 toen de regeling wel van kracht was. De kerk stond ongeveer op de plaats waar nu de Rabobank staat. In de tuin van 't Hoenderboom heeft op een betonnen voet nog lang een groot stalen kruisbeeld gestaan, dat herinnerde aan de plaats waar de kerk gestaan heeft. Het kruis stond oorspronkelijk op de toren van de kerk.
bron: www.zuwent.nl van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent
 
De kerk in Zieuwent was een zogenaamde Waterstaatskerk. Pastoor Harmsen heeft de bouw van de nieuwe Werenfriduskerk in 1898 niet meer meegemaakt.
bron: beeldbank erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
De Werenfriduskerk in aanbouw. Rechts de toren van de oude kerk (waterstaatskerk) waarin pastoor Harmsen voor is gegaan..
Op 25 januari 1898 werd bekend gemaakt dat de heer Rodenreys uit Den Haag de aannemer was geworden van de nieuw te bouwen kerk in Zieuwent voor het bedrag van fl 130.000. Als architect was aangetrokken J.W. Boerbooms, een leerling van de beroemde kerkenbouwer J. Kuipers. Boerbooms overleed nog voor de kerk werd opgeleverd.
De eerste steen werd gelegd door pastoor Sanderink op 30 juni 1898. De stenen voor de bouw werden per trein van Winterswijk naar het station in Lievelde gebracht en daar overgeladen op boerenwagens en door de boeren naar Zieuwent vervoerd.
Volgens Boekelder in 'de historie van Zieuwent' wisten oudere inwoners van Zieuwent zich nog te herinneren hoe de leerlingen van de hoogste klas van de lagere school bij iedere vracht uit de klas werden gehaald om de wagens met stenen te lossen terwijl de koetsiers een borrel gingen drinken. Op 10 oktober 1899 werd de nieuwe kerk ingewijd.
 
Gerardus Harmsen Gerardus Harmsen
bron: De Tijd van 19 november 1881
 
bron: De Graafschapbode van 23 juni 1894 >>>

Toen 'rustend' pastoor Harmsen was overleden, werd hij op plechtige wijze op het pas uitgebreide kerkhof begraven. De kerk was met gepaste draperieën getooid. Om 10 uur begonnen de plechtigheden met het zingen van de 'Metten en de Lauden'. Men had er geen 'Korte metten' mee gemaakt, want de totale plechtigheden duurden twee en een half uur."

 
eigen foto / grafmonument pastoors eigen foto / grafsteen
De oude begraafplaats in het dorp Zieuwent is in januari 2013 geruimd vanwege de reconstructie van het dorpsplein. De grafresten zijn herbegraven. Het monument voor de begraven pastoors en hun grafsteen bleef.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters  
  Gerardus Johannes Harmsen 1825-1896  
     
woonadressen pastoor Harmsen
periode adres bron
18?? - 1867 Eibergen  
1867 - 1869 Raadhuisstraat 42 woningregister 1859 - 1869 blad 78; kad. gem. Balk sectie A 367, huisnr. Balk 166
1869 - 1870 Raadhuisstraat 42 woningregister 1869 - 1879 blad 20; kad. gem. Balk sectie A 367, huisnr. 65 / 52
1870 - 1877 Bornebroek  
1877 - 1880 Zieuwent bevolkingsregister 1870-1880 Lichtenvoorde blad 254; huisnummer 132 / 157
1880 - 1890 Zieuwent bevolkingsregister 1880-1890 Lichtenvoorde blad 159; huisnummer 157
1890 - 1894 Zieuwent bevolkingsregister 1890-1910 Lichtenvoorde blad 80; huisnummer 85
1894 - 1896 Brummen  
1896 - 1896 Zieuwent bevolkingsregister 1890-1910 Lichtenvoorde blad 123; huisnummer 129
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 februari 2016 laatste wijziging: 4-11-2020