persoonlijke gegevens van Rein Joukes Haringsma, schippersknecht, vrachtrijder te Balk
Rein Haringsma, geboren op 4 juni 1868 te Balk als zoon van Jouke Reins Haringsma en Sjoerdje Siebes Zandstra. Overleden op 29 mei 1940 te Balk, 71 jaar oud. Schippersknecht te Balk (1892, 1893), stuurman te Balk (1902), vrachtrijder (1907, 1909)
1. ) Op 21 mei 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ypkjen Koornstra, geboren op 28 april 1866 te Balk als dochter van Jelle Hiddes Koornstra en Elisabeth Johannes Zeinstra. Overleden op 3 juni 1905, Gaasterland, 39 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerdje, geboren op 30 september 1893 te Balk. Kraamverzorgster te Arnhem, Den Haag, Wassenaar.
aangifte geboorte op 2 oktober 1893 aktenummer 142, getuigen:
Johannes Kappelhof machinist 54 jaar wonende te Balk
Gerrit van der Hoff schippersknecht 36 jaar wonende te Balk
2. Riekje, geboren op geboren 30 april 1902 te Balk. Overleden op 17 augustus 1902 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte geboorte op 1 mei 1902 aktenummer 57, getuigen:
Jouke Haringsma bootsknecht 58 jaar wonende te Balk
Ernst Koster machinist 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 augustus 1902 aktenummer 69, getuigen:
Hendrik Visser werkman 26 jaar wonende te Balk
Siebren de Jong koperslager 25 jaar wonende te Sneek
 
2. ) Op 16 november 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Pietje Schram, geboren op 13 juni 1873 te Balk als dochter van Arend Dooitjes Schram, verversknecht te Balk, en Antje Fredriks Hogendorff. Overleden op 7 december 1943, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
3. Arend, geboren op 4 september 1909 te Balk. Overleden in 2004. Op 18 augustus 1938 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje de Jong, geboren te Nijemirdum als dochter van Willem de Jong en Freerkje Smink
 
 
 
foto 325-105 beschikbaar gesteld door Foukje de Jong
Pietje Schram, Arend Haringsma, Rein Joukes Haringsma in de achtertuin van hun woning aan de Raadhuisstraat 69 in Balk.
 
 
 
bron: Tresoar kentekens, fotonummer: 1078. Bron: J. Krijl-de Jong, Eindhoven
In 1919 laat Rein Haringsma een paardenstal bouwen aan de Westersteke in Balk. Later de stalling voor de vrachtauto.
Zie verder op Wilhelminastraat 29
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1923
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1933
woonadressen famuilie Haringsma
periode adres bron
1892 - 1900 Westein 31 - 41 bevolkingsregister 1890-1900 blad 134; huisnummer Balk 118c
1900 - 190? Westein 31 - 41 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 150; huisnummer Balk 118c / 159
190? - 1910 Raadhuisstraat 48 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 240; huisnummer Balk 162a / 255
1910 - 1920 Raadhuisstraat 48 register van huisnummering 1910-1920 blad 20; nummer Balk 255 / 285
1921 - 1924 Raadhuisstraat 48 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 280; huisnummer Balk 315
1924 - 1930 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 258; huisnummer Balk 289
1931 - 1938 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 244; huisnummer Balk 287
1938 - 1939 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 243; huisnummer Balk 286
     
eigendommen van Rein Haringsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
731 ged
 
1/4 ruiling
11 sep 1914
       
Balk
H
1392 ged
 
koopacte
330,-
8 apr 1919
       
Balk
A
720
 
koopacte
950,-
27 nov 1923
       
Balk
A
985 ged
         
Balk
A
721
 
koopacte
450,-
24 nov 1926
       
Balk
A
1031
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 118

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2016 laatste wijziging: 27-11-2020