persoonlijke gegevens van Johannes Haringsma, werkman, kaashandelaar te Balk
Johannes Haringsma, geboren op 12 juli 1883 te Harich, als zoon van Jouke Reins Haringsma, schippersknecht te Harich later vrachtrijder, en Sjoerdje Siebes Zandstra. Overleden op 23 december 1959 te Balk, 76 jaar oud. Vrachtrijder te Balk (1906, 1908)

Op 26 mei 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Berber Smit, geboren op 3 november 1885 te Balk, als dochter van Hendrik Willems Smid, schipper te Balk, en Fintje Booy. Overleden op 4 september 1976 te Sneek, 90 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jouke, geboren op 12 februari 1907 te Balk. Overleden op 9 november 1981 te Balk. Op 20 augustus 1936 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jetske Piersma.
2. Fintje, geboren op 28 maart 1908 te Balk. Overleden op 27 januari 1995, 86 jaar oud. Op 30 juni 1932 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Haantjes, schipper te Balk, zoon van Sjoerd Haantjes en Froukje Visser.
3. Hendrik, geboren op 27 augustus 1915 te Balk. Overleden op 20 april 1980 te Sneek, 64 jaar oud. Op 7 december 1946 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Annigje Hoogeveen, dochter van Hans Hoogeveen en Geertje Bakker.
 
 
 
Johannes Hariingsma en Berber Smit
foto 045-001
 
Johannes Haringsma Johannes Haringsma en Berber Smit
foto 045-003 foto 045-002
Johannes Haringsma met zijn bakfiets gevuld met kaas op de Teernstrabrug onderweg naar zijn pakhuis aan de Harichsterzijde. Johannes Haringsma en Berber Smit op de stoep bij steeg naar hun woning aan de Wijckelerzijde. Ze woonden in één van de twee woningen achter Raadhuisstraat 47
foto's beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma uit Harlingen, kleinzoon van bovenstaande Johannes en Berber
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 22 oktober 1915
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 3 juli 1917
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 9 mei 1919 bron: Nieuwsblad van Friesland 21 juni 1916
 
foto 098-001 beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
20 juni 1930, waarschijnlijk wordt hier een waterbron geslagen bij de villa of kapel bij Mooi Gaasterland in Rijs
De tweede van links is Johannes Haringsma. Vanwege de crisis in die tijd is elke klus welkom.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jouke Reins Haringsma 1844-1905 Johannes Haringsma 1883-1959 Jouke Haringsma 1907-1981
Hendrik Willems Smid   Hendrik Haantjes 1906-1978
    Hendrik Haringsma 1915-1980
woonadressen familie Haringsma
periode adres bron
1906 - 1910 van Swinderenstraat 48 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 77; huisnummer Balk 70 / 84
1910 - 1920 van Swinderenstraat 48 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 5; huisnummer 84
1921 - 1921 van Swinderenstraat 48 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 81; huisnummer 84
1922 - 1924 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 162; huisnummer Balk 176
1924 - 1930 Raadhuisstraat 50 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 278; huisnummer Balk 313
1931 - 1939 Raadhuisstraat 50 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 278; huisnummer Balk 307
     
eigendommen van Johannes Haringsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
744 ged.
 
koopacte
647,-
23 april 1919
       
Balk
A
856
 
koopacte
400,-
7 juni 1922
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 302
notariële acten
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed

- Rein Haringsma wonende te Balk, vermeld

- Johannes Haringsma wonende te Balk, vermeld
bron: Tresoar, inventarisnummer 007094, aktenummer 00151, datum: 2 augustus 1916
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Johannes Haringsma wonende te Balk, debiteur

- Tjebbe Sloterdijk wonende te Balk, crediteur

bron: Tresoar, inventarisnummer 007098, aktenummer 00215, datum: 22 september 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 november 2016 laatste wijziging: 4-11-2020