persoonlijke gegevens van Bote Harings Haringsma
Bote Harings Haringsma, geboren op 10 december 1793 te Balk, gedoopt op 22 december 1793 te Balk (Hervormd) als zoon van Haring Pieters Pietersma en Trijntje Botes Hovinga. Overleden op 24 april 1858 te Balk, 65 jaar oud.
schoenmaker te Balk (1839),
aangifte overlijden op 26 april 1858 blad 12, getuigen:
Jan Siebes Bandstra schoenmaker 52 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele kuipersknecht 50 jaar wonende te Balk
Op 22 oktober 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Fopjen Wanders Tuinier, geboren op 17 februari 1806 te Balk, gedoopt op 14 maart 1806 te Balk (Hervormd), als dochter van Wander Annes Tuinier, veldwachter te Balk, en Ybeltje Durks Venema. Overleden op 1 februari 1861 op nummer 144 te Balk, 54 jaar oud.
Fopjen Tuinier trouwt 1824 met Minne Cornelis van der Meer
aangifte overlijden op 1 februari 1861 aktenummer 10, getuigen:
Bauke Johannes Betzema arbeider 30 jaar wonende te Balk
Reinder Klazes Pelsma arbeider 24 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Anne, geboren op 2 januari 1844 te Balk.
1. ) Op 13 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Piertje Postma. leeftijd 26 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als dochter van Jan Jacobs Postma en Immertje Piers Jongsma.
2. ) Op 28 december 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hotske Syperda, leeftijd 32 jaar, geboren te IJlst als dochter van Gerlof Jacobs Syperda en Fokeltje Douwes Joustra.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Haring Pieters Pietersma 1772-1812 Bote Harings Haringsma 1793-1858  
     
woonadressen familie Haringsma
periode adres bron
1840 Raadhuisstraat 77 volkstelling 1840; huisnummer Balk 103
1849 - 1859 Raadhuisstraat 77 woningregister 1849 - 1859 blad 191; huisnummer 103 / 144
1860 - 1861 Raadhuisstraat 77 woningregister 1859 - 1869 blad 64; kad. gem. Balk sectie A nr. 184, huisnr. 144
notariële acten
 
1840 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Kwitantie. Bedrag fl. 750,-
- Jan Meinderts, erflater
- Geeske Sibbeles Pietersma gehuwd met Willem Hendriks de Jong wonende te Balk, vermeld 
- Jan Sibbeles Pietersma (werkman) wonende te Balk, vermeld
- Meintje Sibbeles Pietersma gehuwd met Sjoerd Faber wonende te Sneek, vermeld
- Pieter Harings Haringsma (werkman) wonende te Oudemirdum, vermeld
- Bote Haringsma (schoenmaker) wonende te Balk, vermeld
-  Cornelis Poppes (koopman) wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 19 d.d. 14 april 1841
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 december 2020 laatste wijziging: 23-01-2023