persoonlijke gegevens van Sjirk Gosses Haga
Sjirk Gosses Haga, geboren op 7 maart 1839 te Balk, als zoon van Gosse Sjirks Haga en Antje Johannes Verbeek. Overleden op 1 februari 1927 te Balk, 87 jaar oud.
koopman te Balk
Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sybrigjen Pieters Drijfhout, geboren op 4 januari 1836 op nummer 28 te Balk, als dochter van Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, en Harmke Scholtes Sietsma. Overleden op 13 maart 1889 te Balk, 53 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 januari 1836 blad 2; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 40 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper werkman 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 maart 1889 aktenummer 26, getuigen:
Douwe Stellingwerff slagersknecht 35 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Harmke, geboren op 20 september 1865 te Balk. Overleden op 12 augustus 1945, 79 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 21 september 1865 aktenummer 113, door Sjirk Gosses Haga, koopman te Balk, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 70 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 40 jaar wonende te Balk
2. Antje, geboren op 3 december 1867 te Balk. Overleden op 9 februari 1954 te Balk, 86 jaar oud. Op 12 januari 1889 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jelle van der Schuit, oud 31 jaar, geboren te Balk als zoon van Fredrik Harmens van der Schuit en Hermina Arnoldus Leentjes.
aangifte geboorte op 4 december 1867 aktenummer 152, door Sjirk Gosses Haga, koopman te Balk, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 72 jaar wonende te Balk
Jurjen Pieters Drijfhout kuiper 27 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 21 september 1870 te Balk. Overleden op 29 april 1940 te Balk, 69 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 21 september 1870 aktenummer 132, door Leopold C. Ledel, verloskundige te Balk, getuigen:
Rienk Brouwer wagenmaker 42 jaar wonende te Balk
Jurjen Pieters Drijfhout kuiper 28 jaar wonende te Balk
4. Bregtje, geboren op 31 augustus 1873 te Balk. Overleden op 12 januari 1882 te Balk, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 september 1873 aktenummer 125, door Sjirk Gosses Haga, koopman te Balk, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 62 jaar wonende te Balk
Tijs Sjoerds Tijsma koopman 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 januari 1882, aktenummer 8, getuigen:
Douwe Siebes Stellingwerf stalknecht 28 jaar wonende te Balk
Melle Michiels Visser bakker 26 jaar wonende te Balk
5. Geertje, geboren op 17 april 1879 te Balk.Overleden op 16 mei 1879 te Balk, 1 maand oud.
aangifte geboorte op 19 april 1879 aktenummer 71, door Sjirks Gosses Haga, koopman te Balk, getuigen:
Tijs Sjoerds Tijsma koopman 40 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden 17 mei 1879 aktenummer 45, getuigen:
Harmen Thees Hoogterp winkelier 64 jaar wonende te Balk
Willem Hanzes van der Veer winkelier 30 jaar wonende te Balk
 
 
 
  Sjirk Gosses Haga
Sjirk Gosses Haga
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1891
 
Sjirk Gosses Haga in de achtertuin van de woning aan de Gaaikemastraat.
 
 
 
 
 
 
Op de foto hieronder vaart Sjirk Haga of zijn zoon Pieter met een vracht takkenbossen voor de bakkers buiten Gaasterland richting het Slotermeer. Op de achtergrond de scheepshelling van de gebroeders van der Werf.
 
Sjirk Gosses Haga
 
Sjirk Gosses Haga
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1927
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gosse Sjirks Haga 1810-1879 Sjirk Gosses Haga 1839-1927 Harmke Haga 1865-1945
Pieter Halbes Drijfhout 1808-1863 Pieter Gosses Haga 1846-1929 Jelle van Schuit 1857-1932
  kwartierstaat Groenewoud Pieter Haga 1870-1940
woonadressen familie Haga
periode adres bron
1864 - 1879 van Swinderenstraat 2 woningregister 1859-1869 blad 11; kad.nr. A 284 nummer 34
1879 - 1890 Gaaikemastraat 14 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 139; A 222
1890 - 1900 Gaaikemastraat 14 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 112; huisnummer Balk 95
1900 - 1910 Gaaikemastraat 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 121; huisnummer Balk 95 / 131
1910 - 1920 Gaaikemastraat 14 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 131 / 151
1920 - 1927 Gaaikemastraat 14 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 165; huisnummer Balk 179
     
eigendommen van Sjirk Gosses Haga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1891 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 578
- Uilke Jacobs Wierstra te Ruigahuizen, verkoper
- Sjirk Haga te Balk, koper; en anderen
Betreft de verkoop van kaphout
- Johannes Franciscus van Dunne te Middelburg, verkoper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7064 Repertoirenr.: 125 d.d. 24 december 1891
 
1893 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 56
- Diaconie N.H. Gemeente te Wijckel, verkoper
- Jaitje Willems Kuiper te Balk, koper
- Sjirk Gosses Haga te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 9 d.d. 16 februari 1893
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 december 2012 laatste wijziging: 7-08-2021