Jouke Sibbeles Haarsma inschrijving register hypotheken 69: 95 / 87
Jouke Sibbeles Haarsma, geboren op 24 april 1851 te Mirns en Bakhuizen, zoon van Sibbele Franzes Haarsma en Wiepk Gerrits Feenstra. Overleden op 8 januari 1930 te Amsterdam, 78 jaar oud (aktenummer 150)
beroep: timmerman te Balk
 
Op 7 juni 1878 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Sjoukje Durks Roodhof, geboren op 23 april 1849 te Scharl, dochter van Durk Ittes Roodhof en Esther Johannes Voets. Overleden op 5 maart 1920 te Amsterdam, 70 jaar oud. (aktenummer 1328)
Kinderen:
1. Ester, geboren op 4 april 1879 te Balk. Overleden op 18 februari 1953 te Amsterdam, 73 jaar oud. Ongehuwd.
beroep: dienstbode
aangifte geboorte op 5 april 1879 aktenummer 60, getuigen:
Johannes Sybrens Dooper logementhouder 50 jaar wonende te Balk
Wabe Innes Betzema opperman 33 jaar wonende te Balk
2. Sibbele, geboren op 28 juli 1882 te Balk. Overleden op 19 september 1959 te Hoorn, 77 jaar oud. Op 27 juli 1911 getrouwd in de gemeente Purmerend met Grietje Sanders (1881-1954), leeftijd 30 jaar, geboren te Purmerend, dochter van Jaconus Sanders, loodgieter, en Maartje Teer. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
beroep: timmerman
aangifte geboorte op 29 juli 1882 aktenummer 114, getuigen:
Klaas Hanzes Dijkstra winkelier 28 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 74 jaar wonende te Balk
3. Durk, geboren op 27 februari 1885 te Balk. Overleden op 8 december 1949 te Amsterdam, 64 jaar oud. Op 3 juli 1913 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Rosalia van Hees (1888-1972), leeftijd 24 jaar, geboren te Diemen, dochter van Petrus van Hees en Cornelia Kas. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
beroep: brandwacht
aangifte geboorte op 27 februari 1885 aktenummer 26, getuigen:
Johannes Tijsses van Hout timmerknecht 45 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 25 jaar wonende te Harich
4. Wiepk, geboren op 7 januari 1888 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 9 januari 1888 aktenummer 6, getuigen:
Ferdinand Keulen inlands kramer 29 jaar wonende te Balk
Pieter Boersma timmerknecht 28 jaar wonende te Wijckel
5. Johan, geboren op 6 juli 1890 te Balk. Overleden op 25 januari 1982 te Bergen (NH), 91 jaar oud. Begraven op 28 januari 1982 te Castricum op begraafplaats "Onderlangs".
beroep:
aangifte geboorte op 7 juli 1890 aktenummer 73, getuigen:
Ferdinand Keulen winkelier 32 jaar wonende te Balk
Pieter Boersma timmerknecht 31 jaar wonende te Balk
6. Frans, geboren op 18 mei 1893 te Balk. Overleden op 5 augustus 1970 te Castricum, 77 jaar oud. Begraven op 8 augustus 1970 te Castricum op begraafplaats "Onderlangs".
beroep:
aangifte geboorte op 19 mei 1893 aktenummer 67, getuigen:
Arend Sikkes winkelier 40 jaar wonende te Balk
Jurjen Pelsma grofsmid 23 jaar wonende te Balk
 
 
 
Jouke Haarsma Haarsma
bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1878 bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1884
 
Jouke Haarsma
bron: Leeuwarder Courant van 30 april 1886
 
woonadressen familie Haarsma
periode adres bron
1879 - 1879 Meerweg 16 woningregister 1869 - 1879 blad 60; kad. gem. Balk A 433, huisnr. 296 / 283
1879 - 1889 Meerweg 16 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 102; kad. gem. Balk A 433
1890 - 1895 van Swinderenstraat 45 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 67; huisnummer Balk 68
1895 - 1930 Amsterdam  
     
eigendommen van Jouke Sibbeles Haarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
390
 
koopbrief
1900,-
26 jan 1883
       
Balk
A
391
         
Balk
A
392
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1100, folio 95, nummer 87
notariële acten
 
1897 Workum, notaris C. Tjebbes Knz Boelgoed  Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 3351
- Johannes Durks Roodhof te St. Nicolaasga
- Itte Durks Roodhof te Scharl
- Aldert Durks Roodhof te Warns
- Uilke Haarsma te Scharl, gehuwd met Antje Durks Roodhof
- Jouke Haarsma te Amsterdam, gehuwd met Sjoukje Durks  Roodhof
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141098 Repertoirenr.: 29 d.d. 14 april 1897
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, een werkplaats en erf te Balk, koopsom fl. 1531
- Jouke Sibbeles Haarsma, verkoper
- Tjitze van den Bosch te IJlst, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 34 en 38 d.d. 24 juli 1895
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 maart 2015 laatste wijziging: 3-12-2023