persoonlijke gegevens van Hendricus Lykles Haarsma, timmerman
Hendricus Lykles Haarsma, geboren op 9 juni 1851 te Koudum, als zoon van Lykle Franzes Haarsma en Hetske Dirks Kempe. Overleden op 7 november 1937 te Balk, 86 jaar oud.
Op 4 juni 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aukjen Gerbens Hettinga, geboren op 25 juli 1862 te Balk, als dochter van Gerben Jacobs Hettinga en Akke Folkerts Wagenaar. Overleden op 22 oktober 1923 te Balk, 61 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Lykle, geboren op 24 juni 1883 te Balk. Overleden op 23 juli 1883 te Balk, 1 maand oud.
2. Hetske, geboren op 4 juni 1884 te Balk. Op 25 januari 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lieuwe Lolles Slippens, oud 24 jaar, geboren te Burgwerd, als zoon van Lolle Slippens en Ymkjen Visser.
3. Akke, geboren op 10 januari 1886 te Balk.
4. Marijke, geboren op 7 oktober 1888 te Balk. Overleden op 12 oktober 1889 te Balk, 1 jaar oud.
5. Marijke, geboren op 3 januari 1892 te Balk. Overleden op 22 februari 1968 te Groningen. 76 jaar oud. Op 19 februari 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjoerd Draaisma, letterzetter, oud 24 jaar, geboren te Bolsward, als zoon van niet genoemde vader en Maria Draaisma.
6. Gerben,geboren op 14 september 1895 te Balk. Overleden op 19 november 1904 te Sneek, 18 jaar oud. Ongehuwd.
7. Lijkele, geboren op te 18 maart 1899 te Balk. Overleden op 6 mei 1952 te Balk, 53 jaar oud. Op 18 juni 1925 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Margaretha Johanna Meijer, oud 23 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Theodorus Meyer en Berber Bosman.
Lijkele Haarsma Lijkele Haarsma
Timmerman Lijkele Haarsma heeft zich waarschijnlijk verwond bij werkzaamheden aan het pand Raadhuisstraat 29 in Balk. Hij laat zijn bloed en handtekening achter op een blokje hout.
Lijkele Haarsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1929
 
 
 
Hendricus Haarsma aanbesteding Hendricus Lykles Haarsma
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 6 september 1913
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 10 januari 1938 >>>
perceel 1 = Westein 46, perceel 2 = Westein 44?, perceel 3 = Westein 21 en 22, perceel 4 = Raadhuistraat 36
 
Hendricus Lykles Haarsma Lijkele Haarsma
bidprentjes beschikbaar gesteld door Petra Haarsma
 
woonadressen familie Haarsma
periode adres bron
1882 - 1890 Raadhuisstraat 52 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 123; kad.gemeente Balk sectie A nummer 490
1890 - 1900 Raadhuisstraat 52 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 226; huisnummer Balk 159
1900 - 1910 Raadhuisstraat 52 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 231; nummer Balk 159 / 244
1910 - 1920 Westein 21, 22 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 184 / 216
1921 - 1923 Westein 21, 22 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 219; huisnummer Balk 247
1923 - 1924 Westein 46 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 194; huisnummer Balk 217
1924 - 1925 Westein 21, 22 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 219; huisnummer Balk 247
1925 - 1930 Westein 46 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 194; huisnummer Balk 217
1931 - 1937 Westein 46 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 191; huisnummer Balk 226
     
eigendommen van Hendricus Lykles Haarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 584   toewijzing 1142,- 1 feb 1910        
Balk A 583          
Balk A 582          
Balk A 581          
Balk A 712   koopacte 1750,- 9 jul 1923        
Balk A 717          
Balk A 376   scheiding 800,- 21 jun 1924        
Balk A 377          
Balk A 378          
Balk A 379          
Balk A 380          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 177
notariële acten
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos   Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 14 huizen met erf te Balk, koopsom fl. 4298

- Klaas Johannes van Hout te Sneek, verkoper
- Sybolt van Hout te Zutphen, verkoper
- Cornelis Poppe de Jong te Lemmer, gehuwd met Jacoba van Hout, verkoper
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, gehuwd met Antje van Hout, verkoper
- Klaas Leeuwkes de Tromp te Bolsward, gehuwd met Geertje van Hout, verkoper
- Jurjen Wiegers Draayer te Nijemirdum, gehuwd met Froukje van Hout, verkoper
- Jan Willem Peter Charisius te Leeuwarden, gehuwd met Idskje van Hout, verkoper
- Jacob Dijkstra te Balk, koper
- Wybren Klijnsma te Balk, koper
- Bauke Lyklema te Balk, koper
- Otte Schilstra te Balk, koper
- Harmen Boomsma te Balk, koper
- Jelle Jaitjes Dijkstra te Wijckel, koper
- Hendrikus Haarsma te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 95 en 103 d.d. 13 december 1909

 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Obligatie
- Hendrikus Haarsma te Balk, schuldenaar
- Gerben Hettinga te Balk, schuldeiser
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 80 d.d. 3 mei 1910
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Koopakte
- Lolke Jans Doorenspleet te Ruigahuizen, verkoper
- Jan Lolkes Doorenspleet te Ruigahuizen, verkoper
- Hendrikus Haarsma te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 108 d.d. 30 juni 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 juli 2015 laatste wijziging: 4-11-2020