persoonlijke gegevens van Gijsbert Haarsma, slager te Balk
Gijsbert Haarsma, geboren op 10 mei 1886 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Frans Sibbeles Haarsma, koopman te Mirns en Bakhuizen, en Sibbeltje Asma. Overleden op 2 december 1976 te Noord Bergum, 90 jaar oud. Slagersknecht te Sneek, Balk, slager te Balk, slager te Wijckel.
Op 9 mei 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hetske de Vries, geboren op 19 april 1892 te Harich, als dochter van Andries de Vries en Akke Postma. Overleden op 3 maart 1964 te Sneek, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk: 13 kinderen
 
 
 
familie Gijsbert Franzes Haarsma
foto 026-004 beschikbaar gesteld door W. Pelsma - Haarsma
achterste rij staand v.l.n.r
1. Akke, 2. Andries, 3 Wieke, 4. Frans, 5. Anneke, 6. Sibbele, 7. Sip, 8. Frien
voorste rij v.l.n.r.
9. Siep, 10. Rintje, 11. Gijsbert Franzes Haarsma, 12. Hettie, 13. Gretha, 14. Hetske Haarsma - de Vries, 15. Tineke
 
 
 
Gijsbert was volgens het dienstbodenregister Gaasterland 1890 - 1900, blad 19, slagersknecht op B 27 (= Meerweg 7 te Balk), op 30 april 1907 kwam hij van Sneek. Hij werd ook ingeschreven bij zijn ouders volgens het bevolkingsregister 1900 - 1910 deel II, blad 266; huisnummer Mirns en Bakhuizen 86 / 150. Op 30 april 1909 vertrok hij naar Koudum.
Volgens het dienstbodenregister Gaasterland 1911 - 1920 blad 32, was hij slagersknecht op B 32 (= Meerweg 7 te Balk).
Gijsbert was knecht bij slager Rinze Hoekstra aan het Oosteinde in Balk. In 1916 nam hij de zaak over van zijn baas. Aan de huidige Jachtlustweg 1 laat Gijsbert Haarsma in 1925 een woonhuis met slagerij bouwen. (bouwvergunning 19 januari 1925)
 
Gijsbert Haarsma
bron: Gids voor de ZW-Hoek van Friesland uitgegeven door de VVV in 1917
Aan de Jachtlustweg 1 kwam Gijsbert Haarsma in 1925 met zijn vrouw en kinderen naar Wijckel om daar als slager een bestaan op te bouwen. Hij kreeg een grote klantenkring tot ver buiten Wijckel. Het was dan ook een puike slager met altijd een hagelwitte slagerskiel aan. De Haarsma's waren katholiek en kregen een groot gezin. Toen de slager het dertiende kind aangaf op het gemeentehuis wilde de ambtenaar een nieuw trouwboekje aanleggen maar Haarsma zei: "Laat maar. Dit is de moeite niet meer waard, schrijf het er maar onder". Tot 1955 hebben ze er gewoond. Opvolger van Gijsbert Haarsma werd Siebren Leijenaar met zijn vrouw Sara.
bron: "Ei sjuch it doarpke Wikel...."
 
Gijsbert Haarsma
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 26 april 1937
Opheffing volgens inschrijving van de Kamer van Koophandel.
 
woonadressen familie Haarsma
periode adres bron
1916 - 1920 Meerweg 7  
1921 - 1925 Meerweg 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 deel I, blad 28; huisnummer Balk 30
1925 - 1930 Jachtlustweg 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 deel II, blad 225; huisnummer Wijckel 139a
1931 - 1939 Jachtlustweg 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 deel II, blad 135; huisnummer Wijckel 154
     
eigendommen van Gijsbert Haarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Koudum
G
1718
 
1/4 koopacte
1673,-
9 nov 1909
       
Balk
A
707
 
koopacte
5000,-
26 nov 1839
       
Balk
A
708
         
Balk
A
899ged
 
ruiling
10,-
10 oct 1912
       
Balk
A
940
 
in beslagneming
 
14 dec 1923
       
Balk
A
899
           
Balk
A
940
 
doorhaling
 
15 jan 1924
       
Balk
A
899
           
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 118, folio 113, nummer 743
notariële acten
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Inventaris en boedelscheiding
Betreft de scheiding van weiland, bouwland en huis met erf  te Elahuizen en Bakhuizen, geschat op fl. 1600
- Sibbeltje Asma te Mirns en Bakhuizen, weduwe van Frans Sibbeles Haarsma
- Sibbele Haarsma te Mirns en Bakhuizen
- Wiepk Haarsma te Mirns en Bakhuizen
- Severinus Haarsma te Mirns en Bakhuizen
- Trijntje Haarsma te Ypecolsga
- Johannes Haarsma te Amersfoort
- Jouke Haarsma te Alkmaar
- Namle Haarsma te Nigara Falls USA
- Machiel de Winter te Wijckel, gehuwd met Siebrig Haarsma
- Gijsbert Haarsma te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 105 d.d. 30 oktober 1911
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van een huis, slagerij en erf te Balk,  koopsom fl. 5000
- Jan Hoekstra te Balk, verkoper
- Gijsbert Haarsma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089  Repertoirenr.: 109 d.d. 17 augustus 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 september 2010 laatste wijziging: 27-09-2020