persoonlijke gegevens van Durk Franzes Haarsma
Durk Franzes Haarsma, geboren op 17 oktober 1820 te Hemelum, als zoon van Frans Ymes Haarsma, boer te Hemelum, en Marijke Reins Bouma. Overleden op 29 september 1899 te Balk, 78 jaar oud. Koopman te Bakhuizen (1843), werkman te Mirns en Bakhuizen (1844), landbouwer te Ruigahuizen (1848, 1852, 1858, 1859, 1865, 1867, 1878, 1883 ), zonder beroep te Balk (1888), koemelker te Ruigahuizen (1879), arbeider te Balk (1891), waagmeester te Balk (1895, 1899)
aangifte overlijden op 30 september 1899 aktenummer 55, getuigen:
Jan Rekers visser 58 jaar wonende te Balk
Eibert Stalma zwartverver 55 jaar wonende te Balk
Op 10 november 1843 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Klaaske Pieters Hylkema, geboren op 26 januari 1824 te Warns, als dochter van Pieter Rimmers Hylkema, landbouwer te Warns, en Elisabeth Durks van der Pol. Overleden op 31 mei 1870 te Ruigahuizen, 46 jaar oud. boerin te Ruigahuizen (1870)
aangifte overlijden op 31 mei 1870 aktenummer 65, getuigen:
Rommert Ages de Vries landbouwer 50 jaar wonende te Ruigahuizen
Willem Piers Bonte arbeider 39 jaar wonende te Ruigahuizen
Uit dit huwelijk:
1. Frans, geboren op 10 oktober 1844 op nummer 44 te Mirns en Bakhuizen.
2. Elisabeth, geboren op 13 november 1848 te Ruigahuizen. Op 25 mei 1879 getrouwd in de gemeente Workum met Willem Huitema 30 jaar oud, arbeider te Workum, geboren te Workum als zoon van Douwe Wiebes Huitema en Teetske Willems Asma.
aangifte geboorte op 14 november 1848 blad 46, getuigen:
Sjoerd Eizes Rozenberg werkman 41 jaar wonende te Ruigahuizen
Wybe Tietema klerk 39 jaar wonende te Balk
3. Marijke, geboren op 9 december 1852 te Ruigahuizen. Overleden op 18 maart 1916 te Sloten, 63 jaar oud. Op 26 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Folkert Brouwer 26 jaar oud, koperslagersknecht te Balk, geboren te Workum als zoon van Hielke Fokkes Brouwer en Akke Folkerts Wagenaar.
aangifte geboorte op 10 december 1852 blad 68 / 1-6, getuigen:
Hendricus Wortman kleermaker 28 jaar wonende te Balk
Hendrik Marten van de Velde apothekersbediende 27 jaar wonende te Balk
4. Jouke, geboren op 20 januari 1856 te Ruigahuizen. Op 12 mei 1883 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel Waltje Andrieske Siemensma 23 jaar oud geboren te Witmarsum, als dochter van Dirk Andries Siemensma, koemelker te Bolsward, en Oeke Hyltjes van der Zee.
aangifte geboorte op 21 januari 1856 blad 6, getuigen:
Hendricus Wortman kleermaker 31 jaar wonende te Balk
Hendrik Marten van de Velde zonder beroep 30 jaar wonende te Balk
5. Johannes, geboren op 9 januari 1858 te Ruigahuizen. Brigadier te paard. Overleden op 11 maart 1931 te Maastricht, 73 jaar oud. Op 7 mei 1890 getrouwd in de gmeente Broekhuizen met Maria Wilberdina Peters, zonder beroep, 23 jaar oud, geboren te Broekhuijsenvorst als dochter van Pieter Johannes Peters, dagloner, en Petronella Minten.
aangifte geboorte op 9 januari 1858 blad 2, getuigen:
Doeye Jans Bijl arbeider 40 jaar wonende te Balk
Harmen Ytjens de Vos werkman 47 jaar wonende te Balk
6. Oekje, geboren op 20 oktober 1859 te Ruigahuizen.
aangifte geboorte op 21 oktober 1859 aktenummer 91, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 63 jaar wonende te Balk
Harmen Wagenmakers koopman 42 jaar wonende te Lemmer
7. Durk, geboren op 13 augustus 1861 te Ruigahuizen.
aangifte geboorte op 13 augustus 1861 aktenummer 77, getuigen:
Rinze Aukes Overzee sjouwerman 57 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 51 jaar wonende te Balk
8. Johanna, geboren op 11 april 1863 te Ruigahuizen. Dienstbode te Harich. Op 5 mei 1888 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes de Jong, boerenknecht te Mirns en Bakhuizen, 23 jaar oud geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Berend Johannes de Jong, arbeider te Mirns en Bakhuizen, en Jantje Aukes Bosma.
aangifte geboorte op 13 april 1863 aktenummer 44, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 64 jaar wonende te Balk
Jan Jacobs Dijksma boerenknecht 33 jaar wonende te Balk
9 . Riemke, geboren op 9 juni 1865 te Ruigahuizen. Dienstmeid te Balk (1891) Overleden op 25 maart 1944 te Gaasterland, 78 jaar oud. Op 9 mei 1891 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gooitsen van der Werf, 25 jaar oud, boerenknecht te Elahuizen, geboren te Balk als zoon van Dominicus van der Werf, scheepstimmerman te Harich, en Rinskje Piers Wheda.
aangifte geboorte op 10 juni 1865 aktenummer 80, getuigen:
Hendricus Harmens Wortman kleermaker 41 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 57 jaar wonende te Balk
10. Fransje, geboren op 31 maart 1867 te Ruigahuizen. Op 21 september 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan van der Goot, 30 jaar oud, koopman te Sloten, geboren te Sloten als zoon van Pieter van der Goot en Rinske Jilkes Schram.
aangifte geboorte op 1 april 1867 aktenummer 35, getuigen:
Hendricus Harmens Wortman kleermaker 43 jaar wonende te Balk
Sietse Bernardus Eiling schoenmaker 29 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Durk Franzes Haarsma 1820-1899 Gooitsen van der Werf 1865-1941
     
woonadressen familie Haarsma
periode adres bron
1849 - 1859 Ruigahuizen  
1859 - 1869 Ruigahuizen  
1869 - 1879 Ruigahuizen  
1880 - 1890 Rûchhusterwei 4 woningregister 1880 - 1890 blad 638; kad. gem. Balk sectie I nummer 188
1890 - 1892 Raadhuisstraat 54 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 225; huisnummer Balk 158c
1892 - 1899 Raadhuisstraat 52 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 228; huisnummer Balk 160a
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 maart 2016 laatste wijziging: 27-09-2020