persoonlijke gegevens van Hendrik Sjoerds Haantjes,
Hendrik Sjoerds Haantjes, geboren op 2 april 1848 te Het Meer, als zoon van Sjoerd Jacobs Haantjes, touwslagersknecht te Heerenveen, en Aaltje Sjoerds van Wouden. Overleden op 5 december 1926 te Balk, 78 jaar oud.
Sjouwerman te Molkwerum (1876), arbeider te Molkwerum (1874 -1880), machinist te Balk (1881 - 1891), koopman 1912
aangifte overlijden op 4 juli 1887, aktenummer 59, getuigen:
Uilke Willems de Jong winkelier 64 jaar wonende te Balk
Wybren Boersma verver 46 jaar wonende te Balk
Op 1 februari 1874 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Gerardina Dubbeldeman, geboren op 10 april 1850 te Steenwijkerwold, als dochter van Jan Dubbeldeman en Jan van der Veen. Overleden op 13 januari 1937 te Balk, 86 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 januari 1937 , aktenummer 11, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 64 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerd, geboren op 23 december 1874 te Molkwerum. Overleden op 10 januari 1934 te Balk, 59 jaar oud. Op 18 mei 1902 getrouwd in de gemeente Sloten met Sjoukje Visser, oud 24 jaar, geboren te Sloten als dochter van Wopke Hantjes Visser en Murkje Jans Visser
aangifte geboorte op 23 december 1874, aktenummer 162, getuigen:
Jan de Roest schoenmaker 37 jaar wonende te Koudum
Eeuwe Jans van der Veer timmerknecht 25 jaar wonende te Koudum
2. Jan, geboren op 17 mei 1876 te Molkwerum. Overleden op 9 juni 1881 te Balk, wonende te Molkwerum, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 mei 1876 , aktenummer 75, getuigen:
Gosse Rinders Visser schipper 62 jaar wonende te Warns
Johannes Bijkersma zadelmaker 51 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 9 juni 1881, aktenummer 50, getuigen:
Wijbrandus Meijer gemeenteveldwachter 33 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
4. Levenloos kind, geboren op 7 juni 1877 te Molkwerum.
aangifte geboorte op 8 juni 1877, aktenummer 51, getuigen:
Wieger Visser junior genees, heel en vroedmeester 40 jaar wonende te Koudum
Tjietje Faber klerk 31 jaar wonende te Koudum
4. Pieter, geboren op 3 juni 1878 te Molkwerum. Koperslager/metaalbewerker. Overleden op 19 januari 1952 te Enschedé, 73 jaar oud. Op 12 mei 1905 getrouwd in de gemeente Lonneker met Antje de Grouw, 22 jaar oud, geboren te Opsterland, als dochter van Johannes Baukes de Grouw, arbeider, en Antje Gerrits Lageveen.
aangifte geboorte op 3 juni 1878, aktenummer 78, getuigen:
Harmen Ruurds Schaap verver 52 jaar wonende te Warns
Sipke Saekles Seekles olieslager 30 jaar wonende te Molkwerum
5. Aaltje, geboren op 29 mei 1879 te Molkwerum. Op 6 juni 1914 getrouwd in de gemeente Meppel met Pieter Prins, oud 29 jaar, geboren te Meppel als zoon van Jan Prins en Geertje Dubbeldeman.
aangifte geboorte op 29 mei 1879, aktenummer 79, getuigen:
Benjamin Arjens faber smid 57 jaar wonende te Koudum
Tjerk Alberts Faber timmerman 37 jaar wonende te Koudum
6. Ezechiël, geboren op 26 mei 1880 te Molkwerum. Overleden op 27 april 1881 te Balk, 11 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 mei 1880, aktenummer 79, getuigen:
Benjamin Arjens faber smid 58 jaar wonende te Koudum
Age Hannema schipper 35 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 28 april 1881, aktenummer 40, getuigen:
Wijbrandus Meijer gemeenteveldwachter 33 jaar wonende te Balk
Johan Frederik Schaafsma zadelmaker 46 jaar wonende te Balk
7. Jantje, geboren op 28 september 1881 te Balk. Overleden op 21 juni 1882 te Balk, 8 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 mei 1880, aktenummer 79, getuigen:
Benjamin Arjens Faber smid 58 jaar wonende te Koudum
Age Hannema schipper 35 jaar wonende te Koudum
8. Jantje, geboren op 26 mei 1883 te Balk. Overleden op 7 juli 1883 te Balk, 1 maand oud.
aangifte geboorte op 28 mei 1883, aktenummer 83, getuigen:
Koendert Nuttert Gouma arbeider 54 jaar wonende te Balk
Jouke Reins Haringsma arbeider 38 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 8 juli 1883, aktenummer 84, getuigen:
Lykle Reins Bosma arbeider 59 jaar wonende te Balk
Dooitje Popkes Schram arbeider 44 jaar wonende te Balk
9. Ezechiël, geboren op 8 juli 1884 te Balk. Letterzetter. Overleden op 1 september 1963 te Sneek, 79 jaar oud. Op 20 mei 1911 getrouwd in de gemeente Sneek met Sophia Klasema, oud 25 jaar, geboren te Sneek als dochter van Klaas Klasema en Trijntje van Gorkum.
aangifte geboorte op 9 juli 1884, aktenummer 83, getuigen:
Wietze Betsema koopman 63 jaar wonende te Balk
Jouke Haringsma schippersknecht 39 jaar wonende te Harich
10. Jan, geboren op 15 augustus 1885 te Balk. Overleden op 2 oktober 1885 te Balk, 7 weken oud.
11. Jan, geboren op 1 september 1886 te Balk. Overleden, gefusilleerd, op 16 oktober 1942 te Woudenberg, 56 jaar oud. Op 12 mei 1915 getrouwd in de gemeente Deventer met Lamberta Bredewold, 21 jaar oud, geboren te Deventer als dochter van Wijnand Bredewold, fabrieksarbeider, en Jantje Wobben.
Jan Haantjes Jan Haantjes Jan Haantjes
Woonde in Enschede, Minkmaatstraat 255. Zoon van Hendrik Haantjes (winkelier) en Gerardina Dubbeldeman. Gehuwd met dienstbode Lamberta Bredewold (23 maart 1894 Deventer - 27 januari 1947 Enschede). Letterzetter. Tussen 1923 en 1939 was hij in Enschede raadslid voor de SDAP, terwijl hij van 1939 af als wethouder voor die partij fungeerde. Voorts zat hij voor de SDAP in de Provinciale Staten van Overijssel. Nederlands Hervormd. Lid verzet. Samen met twee andere gijzelaars uit de kampen in Haaren en Sint-Michelsgestel en twaalf gedetineerden uit Kamp Amersfoort is hij in het bos bij de Pyramide van Austerlitz tussen Woudenberg en Zeist gefusilleerd als represaille voor sabotageactiviteiten in Oost-Nederland. Voorafgaande aan de terechtstelling was er geen proces geweest. Haantjes naam staat op het oorlogsmonument in de bossen bij Woudenberg. In Enschede is een straat naar hem vernoemd: de Wethouder Haantjesstraat.
bron: tracesofwar.com
12. Hendrik, geboren op 9 januari 1888 te Balk. Overleden op 4 april 1959 te Leeuwarden, 71 jaar oud.
1. ) Op 17 mei 1912 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jies Hobma, oud 22 jaar, geboren te Hemelum als dochter van Sierk Hobma en Tjaltje Muizelaar.
2. ) Op 18 maart 1920 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Hendrikje Schuurmans, oud 27 jaar, geboren te Schettens, als dochter van Hendrik Schuurmans, koopman te Witmarsum, en Minke Faber.
Machinist zuivelfabriek te Hemelum 1912 / 1920. Sigarenkoopman aan de Schrans 115 te Leeuwarden.
aangifte geboorte op 10 januari 1888, aktenummer 7, getuigen:
Jan Verpoorten rijksveldwachter 39 jaar wonende te Wijckel
Wijbrandus Meijer gemeenteveldwachter 39 jaar wonende te Harich
 
Hendrik Haantjes jr.
bron: Leeuwarder Courant van 19 april 1913
13. Jans, geboren op 7 juni 1889 te Balk. Overleden op 14 juli 1889 te Balk, 5 weken oud.
aangifte geboorte op 8 juni 1889, aktenummer 63, getuigen:
Sjouke Baukema tuinier 69 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 juli 1889, aktenummer 66, getuigen:
Tijs Piersma winkelier 72 jaar wonende te Balk
Sjouke Baukema tuinier 69 jaar wonende te Balk
14. Jans, geboren op 17 april 1891 te Balk. Overleden op 7 november 1968 te Blauwhuis, 77 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 18 april 1891, aktenummer 54, getuigen:
Jouke Haringsma werkman 47 jaar wonende te Harich
Nuttert Gouma stuurman 27 jaar wonende te Balk
 
 
 
Het gezin Hendrik Sjoerds Haantjes kwam op 13 juni 1881 vanuit Molkwerum (Ymedaem) naar Balk. De ouders van Hendrik woonden in ieder geval van 1838 - 1857 in 't Meer onder Heerenveen. Waarschijnlijk is Hendrik vanuit 't Meer als vrijgezel naar Molkwerum gekomen om te werken in de fabriek van Van Swinderen op de Ymedaem. In 1872 vroeg burgemeester van Swinderen hulp aan Meine Annes Meinesz om de olieslagerij op de Ymedaem van de ondergang te redden. Meine kende de kneepjes van het vak, omdat hij in Heerenveen een soortgelijk bedrijf had. Hendrik Haantjes zal bij het bedrijf van Meinesz in Heerenveen gewerkt hebben. Dat zal ook geval gweest zijn bij Johannes Groenewold en Gijsbert Koelstra.
 
Het gezin Johannes Jacobs Groenewold kwam op 17 september 1886 vanuit Molkwerum (Ymedaem) naar Balk. Het gezin kwam in 1855 vanuit Zuidbroek naar 't Meer bij Heereveen. In 1872 vertrokken ze naar de Ymedaem bij Molkwerum.
Het gezin Gijsbert Hendriks Koelstra kwam op 20 oktober 1886 vanuit Molkwerum (Ymedaem) naar Balk. Het gezin Koelstra woonde van 1867 - 1872 in 't Meer bij Heerenveen. Rond 1872-1873 vertrokken ze naar de Ymedaem bij Molkwerum.
 
Hendrik Haantjes en Gerardina Dubbeldeman  
Hendrik Haantjes en Gerardina Dubbeldeman
bron: Nieuwsblad van Friesland 11 februari 1914
 
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland 31 januari 1914
 
 
 
 
ziekenfonds Onderling Hulpbetoon
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1913
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Sjoerds Haantjes 1848-1926 Sjoerd Hendriks Haantjes 1874-1934
     
woonadressen familie Haantjes
periode adres bron
1874 - 187? Molkwerum/Ymedam bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1870-1879 blad 493/144 huisnr. B 10g
187? - 1879 Molkwerum/Ymedam bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1870-1879 blad 493/144 huisnr. B 26
1880 - 1884 Molkwerum/Ymedam bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1880-1889 blad 501/4 huisnr. B 26
1884 - 1890 Raadhuisstraat 10 woningregister 1880 - 1890 blad 154; kad.gem. Balk sectie A nummer 554
1890 - 1900 Raadhuisstraat 44- bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 237; huisnummer 164
1900 - 1910 Raadhuisstraat 44- bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 242; huisnummer 164
1910 - 1914 Raadhuisstraat 44- register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 258 / 292
1914 - 1919 Gaaikemastraat 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 118 / 137
1919 - 1920 Westein 1,2,3 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 210 / 244
1921 - 1927 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 243; huisnummer Balk 273
1927 - 1930 van Swinderenstraat 53 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 88; huisnummer Balk 92
1931 - 1937 van Swinderenstraat 53 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 83; huisnummer Balk 95
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juli 2011 laatste wijziging: 11-07-2023