Harmen Gabes Grouwstra register hypotheken 69: 116/639
Harmen Gabes Grouwstra, geboren op 13 juli 1876 te Harich als zoon van Gabe Gerbens Grouwstra en Rinske Folkerts van der Zee. Overleden op 4 februari 1955 te Balk, 78 jaar oud.
Voerman te Oudemirdum (1905, 1906), koemelker te Wijckel (1909), veehouder te Wijckel (1912), veehouder te Balk
 
Op 2 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Meintje Lucas Bouwman, geboren op 12 februari 1881 te Oudemirdum als dochter van Lucas Lucas Bouwman, timmerman te Balk (1904), en Sjoerdje Sipkes Hofstra. Overleden op 15 december 1969 te Balk, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Lucas, geboren op 17 maart 1905 te Oudemirdum. Overleden op 28 september 1997 te ?, 92 jaar oud. Op 6 juni 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerritje (Gretha) Duijf, 22 jaar oud, geboren te Bozum als dochter van Ane Duyff en Johanna Bingman.
2. Rinske, geboren op 5 september 1906 te Oudemirdum. Overleden op 13 september 1974 te Balk, 68 jaar oud. Ongehuwd.
3. Sjoerdje, geboren op 28 juni 1909 te Balk. Overleden op 23 december 1945 te Noord-Broek, 36 jaar oud. Op 4 november 1933 getrouwd in de gemeente ? met Jelle Zuidstra, mr. bakker te Broek.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 november 1933 bron: De Heerenveense Koerier van 28 december 1945
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 dec 1935
 
Links het pand in Broek waar Jelle Zuidstra in 1933 zijn bakkerij vestigde.????
bron: www.debroek.info
   
4. Sipkje, geboren op 13 januari 1912 te Wijckel, Overleden op 27 januari 1912 te Wijckel, 2 weken oud.
4. Sipkje, geboren op 14 september 1914 te Balk. ?? naar De Horst Hoogkarspel. Op ? 1936 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit Hiemstra, 28 jaar oud, geboren te Koudum als zoon van Gerrit Hiemstra en Antje van der Molen.
5. Gabe, geboren op 13 september 1916 te Balk.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1894
 
bron Tresoar: rolboeken 1894 rechtbank Heerenveen
 
bron: Balkster Courant van 4 juni 1904
 
Gabe Grouwstra maakt in 1915 bezwaar tegen de aanslag voor de hondenbelasting
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat toegang 161-128
 
En in 1918 tegen de aanslag van de hoofdelijke omslag
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat toegang 166-133
 
Harmen Gabes Grouwstra wilde zijn landerijen wel aan de gemeente verkopen voor de realisatie van plan Zuid. Onder voorwaarde dat er een straat naar hem werd genoemd. Nou dat is hem gelukt.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gabe Gerbens Grouwstra 1840-1918 Harmen Gabes Grouwstra 1876-1955  
Lucas Lucas Bouwman 1852-1920 Folkert Gabes Grouwstra 1868-1955  
woonadressen familie Grouwstra
  adres bron
  Oudemirdum  
1910 - 191? Raadhuisstraat 45-46 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer Wijckel 220
191? - 1920 Raadhuisstraat 45-46 register van huisnummering 1910 - 1920; blad 20, huisnummer Balk 248 / 289
1920 - 1921 Raadhuisstraat 45-46 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 284, huisnummer Balk 319
1921 - 1930 Westein 49 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 19 nummer 214b
1921 - 1930   bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 376, huisnummer 214b
  Harmen Gabesstraat 2A Balk
     
eigendommen van Harmen Gabes Grouwstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
8  
koopacte
10480,-
11 nov 1915
       
Balk
B
1658
 
koopacte
2940,-
12 apr 1920
       
Balk
H
1414
 
koopacte
3500,-
14 dec 1920
       
Balk
B
1667
 
afg. legaat
 
27 dec 1920
       
Balk
A
660
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 639
notariële acten
 

1915 IJlst, notaris W. Wierda Koopakte Betreft de verkoop van een perceel land te Balk, koopsom fl. 10.480
- Feite Hofman te Hommerts, verkoper
- Harmen Grouwstra te Balk, koper       

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 147100 Repertoirenr.: 93 d.d. 2 november 1915
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Douwe Hylarides te Harich, verkoper
- Harmen Grouwstra te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 35 d.d. 1 maart 1920
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Douwe van der Meer te Balk, verkoper
- Bokke van der Wal te Balk, verkoper
- Harmen Grouwstra te Balk, koper 
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7100 Repertoirenr.: 177 d.d. 11 november 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 januari 2017 laatste wijziging: 3-11-2020