persoonlijke gegevens van Gabe Gerbens Grouwstra
Gabe Gerbens Grouwstra, geboren op 8 augustus 1841 op nummer 118 (Agterom) te Sloten, als zoon van Gerben Gabes Grouwstra, werkman te Sloten, en Tjaltje Hendriks de Graaf. Overleden op 18 januari 1918 te Oudemirdum, 76 jaar oud. Boerenknecht te Wijckel (1865), arbeider te Ruigahuizen (1866, 1868, 1870), arbeider te Harich (1872, 1874, 1890, 1895,1896), zonder beroep te Harich (1898)', koemelker te Harich (1900, 1904, 1905)
aangifte overlijden op 23 januari 1912 aktenummer 5, getuigen:
Jan Luinenburg veehouder 44 jaar wonende te Oudemirdum
Rein Reinsma arbeider 36 jaar wonende te Oudemirdum
Op 19 mei 1865 getrouwd in de gemeente Hemelumer Olderferd met:
Rinske Folkerts van der Zee, geboren op te Warns, als dochter van Folkert Harmens van der Zee en Johanneske Ruurds Visser. Overleden op 22 januari 1912 te Harich, 74 jaar oud.
aangifte overlijden op 23 januari 1912 aktenummer 5, getuigen:
Anne Tjaarda veehouder 62 jaar wonende te Harich
Sjoerd de Vries veehouder 46 jaar wonende te Harich
Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geboren op 3 juni 1866 te Ruigahuizen. Overleden op 22 februari 1956 te Nijemirdum, 89 jaar oud. 1. ) Op 17 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland metSymentje Vlink,24 jaar oud,geboren te Oudemirdum, als dochter van Willem Siemens Vlink en Sjieuwke Abrahams van der Werf. 2. ) Op 4 maart 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje Vlink, 47 jaar oud, geboren te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Willem Siemens Vlink en Siementje Tjallings van der Zee.
aangifte geboorte op 4 juni 1866 aktenummer 64, getuigen:
Durk Jurjens ten Brink uurwerkmaker 24 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 58 jaar wonende te Balk
2. Folkert, geboren op 22 juli 1868 te Ruigahuizen. Overleden op 20 november 1955 te Hilversum, 87 jaar oud. Op 23 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gertje Sierds van Randen, geboren te Elahuizen, als dochter van Sierd Aukes van Randen, timmerman te Elahuizen (1896) en Trijntje Bottes Veenstra.
aangifte geboorte op 23 juli 1868 aktenummer 95, getuigen:
Durk Jurjens ten Brink uurwerkmaker 26 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 60 jaar wonende te Balk
3. Tjaltje, geboren op 25 februari 1870 te Ruigahuizen. Overleden op 23 april 1949 te Oudemirdum, 79 jaar oud. Op 18 mei 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yke Strak, 29 jaar oud, geboren te Oudemirdum als zoon van Berend Strak en Tiete Arends Woudstra.
aangifte geboorte op 25 februari 1870 aktenummer 32, getuigen:
Durk Durks Mous arbeider 50 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
4. Ruurd, geboren op 15 juni 1872 te Harich. Overleden op 2 september 1953 te Sondel, Op 21 mei 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hittje Bakker 22 jaar oud geboren te Hemelum, als dochter van Durk Jans Bakker en Trijntje Jeltes de Jong.
aangifte geboorte op 17 juni 1872 aktenummer 70, getuigen:
Jelle Johannes Schaafsma klokkenmaker 39 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 64 jaar wonende te Balk
5. Johanneske, geboren op 18 augustus 1874 te Harich. Overleden op 11 juni 1972 te Makkum, 97 jaar oud. Op 28 mei 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerben Boelsma 23 jaar oud geboren Tjerkgaast als zoon van Harmen Johannes Boelsma en Arendtje Jans Klijnstra.
aangifte geboorte op 19 augustus 1874 aktenummer 97, getuigen:
Jelle Johannes Schaafsma klokkenmaker 41 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
6. Harmen, geboren op 13 juli 1876 te Harich. Overleden op 4 februari 1955 te Balk, 78 jaar oud.Op 2 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Meintje Bouwman 23 jaar oud geboren te Oudemirdum als dochter van Lucas Lucas Bouwman en Sjoerdje Sipkes Hofstra.
aangifte geboorte op 13 juli 1876 aktenummer 97, getuigen:
Jan Sjirks Haga oud brievenbode 64 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
7. Liesbert, geboren op 12 oktober 1879 te Harich. Overleden op ? febr 1963 te Rijs, 83 jaar oud. Op 4 augustus 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Oene Feenstra 23 jaar oud geboren te Wijckel als zoon van Wiebe Douwes Feenstra en Willemke Meines Hottinga
aangifte geboorte op 13 oktober 1879 aktenummer 154, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooy gemeenteveldwachter 50 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: Balkster Courant van 4 december 1948
Dat 7 kinderen uit één gezin allen de hoge leeftijd van 70 jaar, zonder dat een wordt weggenomen, is zeker niet een alledaags feit. Dat dit kan voorkomen wijst bovenstaande foto aan, waarop de Gaasterlandse familie Grouwstra staat afgebeeld. De jongste is bijna 70 jaar en de oudste 82 jaar.
Het zijn van links naar rechts de mannen: Harmen Grouwstra, Balk 72 jaar; Ruurd Grouwstra, Sondel 76 jaar; Folkert Grouwstra, Hilversum 80 jaar; Gerben Grouwstra Balk 82 jaar.
De vrouwen van links naar rechts: mej. L. Feenstra-Grouwstra, Rijs 69 jaar; weduwe Boelsma-Grouwstra, Scharsterbrug 74 jaar; weduwe IJ. Strak-Grouwstra, Oudemirdum, 78 jaar.
Het zou mooi zijn dat er een originele foto bewaard is gebleven om te scannen
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 januari 1912
De verkoop van Houtdyk 7 onder Harich.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gabe Gerbens Grouwstra 1840-1918 Folkert Gabes Grouwstra 1868-1955
    Harmen Gabes Grouwstra 1876-1955
woonadressen familie Grouwstra
periode adres bron
  Tjerkgaast  
1863 - 1867 Wijckel woningregister 1859 - 1869 blad 22, kad.gem.Balk B 807, huisnr Wijckel 53
1867 - 1869 Ruigahuizen woningregister 1859 - 1869 blad (4); ?????
1869 - 187? Ruigahuizen woningregister 1869-1879 blad 201; kad.gem. Balk sectie I nummer 315, huisnr 975
1871 - 1879 Harich ?????
1880 - 1890 Houtdyk 7 bevolkingsregister Harich 1880 - 1890 557; kad. gem. Balk sectie G nummer 362
1890 - 1900 Houtdyk 7 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 16; huisummer Harich 16
1900 - 1910 Houtdyk 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 16; huisnummer Harich 16 / 132
1910 - 191? Houtdyk 7 huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 132
191? - 191?   huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Oudemirdum 132??
    Yke Strak woonde op Oudemirdum 92 naast veehouder Jan Luinenburg.
     
eigendommen van Gabe Gerbens Grouwstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 januari 2017 laatste wijziging: 3-11-2020