Jan Aukes de Groot inschrijving hypotheken 2 register 69: 118 / 195
Jan de Groot, geboren 8 april 1875 te Workum als zoon van Auke de Groot, zeeman te Workum, en Tjaltje Bosch. Overleden op 27 oktober 1954 te Balk, 69 jaar oud.
beroep: stoombootkapitein te Balk
 
Op 6 november 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hoâtske Hofstra, geboren op 8 november 1880 te Balk als dochter van Age Sipkes Hofstra, goudsmid te Balk, en Fokeltje Jans Piersma. Overleden op 18 december 1963 te Staveren, 83 jaar oud.
beroep:
 
Uit dit huwelijk:
1. Age, geboren op 12 maart 1903 te Drachten. Overleden op 8 augustus 1903 te Drachten, 4 maanden en 3 weken oud.
2. Age, geboren op 26 mei 1904 te Drachten. Overleden op 6 juni 1904 te Drachten, 11 dagen oud.
3. Age, geboren op 5 juli 1905 te Drachten. Overleden op 10 april 1996 te Bolsward, 90 jaar oud. Op 26 maart 1939 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikje (Hinke) Piersma, 30 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Harmen Piersma, visser te Balk, en Antje van der Zwaag.
Age de Groot  
zoon Age de Groot op de stoomboot Gaasterland
 
 
 
 
 
 
<<< foto 003-219 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
 
4. Meintje, geboren op 25 juni 1912 te Balk. Overleden op 8 september 2000 te Balk, 88 jaar oud. Op 26 maart 1939 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Arjen Noppert, 32 jaar oud, geboren te Lemmer als zoon van Anske Gooitzens Noppert, winkelier te Lemmer, en Hendrika Lafra.
 
Meintje en Richtje de Groot  
Staand Meintje Jans de Groot en daarnaast op de stoel nicht Richtje Atzes de Groot uit Workum. Van 28 juli 1922 tot 25 maart 1926 was Richtje als dienstbode in de kost bij haar oom en tante in Balk.
<<< foto 237-009 beschikbaar gesteld door Ruurdtje Visser-de Groot
 
 
 
ondertrouw Meintje de Groot
bron: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 17 maart 1939
 
 
 
Jan Aukes de Groot
foto 237-006 beschikbaar gesteld door Ruurdtje Visser-de Groot
Tot zijn huwelijk was Jan Aukes de Groot werkzaam bij een sleepbootmaatschappij in Kinderdijk bij Rotterdam.
 
stoomboot Gaasterland
foto 003-218 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Stoomboot Gaasterland op de Luts ter hoogte van de boerderij van Albada onderweg naar Balk
 
familie de Groot Age en Meintje de Groot
foto 237-007 beschikbaar gesteld door Ruurdtje Visser-de Groot foto 237-008 beschikbaar gesteld door Ruurdtje Visser-de Groot
gezin de Groot Meintje en Age de Groot
 
stoomboot Gaasterland
Jan Aukes de Groot en Marten de Boer nemen de beurtveer naar Sneek over. Samen beginnen ze in 1921 een autobusbedrijf. In 1927 gaat Marten de Boer alleen verder met het busvervoer. Jan de Groot blijft varen met de "Gaasterland".
 
woonadressen familie de Groot
periode adres bron
1903 - 1909 Drachten  
1909 - 1910 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 38; huisnummer Balk 39 / 46
1910 - 1917 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister Gaasterland H-J blad 76; huisnummer Balk 46
1917 - 1920 Pypsterstikke (1) register van huisnummering 1910-1920 blad 2; huisnummer Balk 27
1921 - 1922 Pypsterstikke (1) bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 21; huisnummer Balk 25
1922 - 1930 Meerweg 10 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 24; huisnummer Balk 27
1931 - 1939 Meerweg 10 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 24; huisnummer Balk 29
     
eigendommen van Jan Aukes de Groot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
953
 
toewijzing
1952,-
5 juni 1916
       
Balk
A
313
         
Balk
A
784
 
1/2 toewijzing
3000,-
19 mei 1917
       
Balk
A
946
 
koopacte
2850,-
18 dec 1918
       
Balk
A
947
         
Balk
A
944
 
koopacte
6250,-
21 nov 1921
       
Balk
A
945
         
Balk
A
784
 
scheiding
2500,-
31 dec 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 195
notariële acten
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een pakhuis, woning en erf te Balk, koopsom fl. 1952,-
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, verkoper
- Brant Martens van der Goot te Sondel, verkoper
- Jan de Groot te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 55 en 105 d.d. 19 april 1916
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie Betreft een huis, werkplaats, hok en erf te Balk, koopsom fl. 3000
- Jan de Groot te Balk, koper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, verkoper
- Marten de Boer te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 48 d.d. 31 maart 1917
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Jan de Groot te Balk, koper
- Jacobje Visser te Gorredijk, weduwe van Geert Tasma,  verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7102 Repertoirenr.: 168 d.d. 28 september 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 november 2012 laatste wijziging: 27-01-2024