persoonlijke gegevens van Ype Groenhout
Ype Groenhout, geboren op 11 april 1879 te Dronrijp, als zoon van Ids Dirks Groenhout, goud- en zilversmid te Dronrijp (1879), zonder beroep te Joure (1903), en Geertje Klazes Wassenaar. Overleden op 27 mei 1904 te Briltill, 25 jaar oud.
centrifugist zuivelfabriek "Harich" te Balk (1899-1900), botermaker te Alkmaar (1903), machinedrijver te Alkmaar (1903
Op 3 september 1903 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Klaske van der Heide, geboren op 2 mei 1878 te Joure, als dochter van Ruurd van der Heide, bakkersknecht te Joure (1878), bakker te Joure (1903), en Jantje Ringnaldus. Overleden op 14 maart 1953 te Leeuwarden, 74 jaar oud.
Klaske trouwt op 11 april 1907 in de gemeente Haskerland met politieagent Dirk Schuite.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Ype Groenhout
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 22 maart 1904
 
Ype Groenhout
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1904
 
Briltil Noordstar Zuidhorn
bron: zuidhorninbeeld.nl
Margarinefabriek "De Noordstar" te Briltil bij Zuidhorn.
De eerste stoomzuivelfabriek in het Westerkwartier stond in 1891 in Briltil, drie jaar later gevolgd door een fabriek in Ezinge. In 1914 nam de zuivelfabriek in Briltil de plaatselijke margarinefabriek De Noordstar over, bekend van de margarine onder de merknaam De Zwaluw. Niet lang daarna ging de stoomzuivelfabriek op in het concern De Leijempf. Dit concern was in 1910 als de Leeuwarder IJs- en Melk Producten Fabrieken opgericht door de industrieel Jan Evert Scholten en kocht verschillende zuivelfabriekjes in Groningen en Friesland op.
bron: https://www.entoen.nu/nl/groningen/westerkwartier/zuivelfabriek-briltil
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Ype Groenhout 1879-1904  
     
woonadressen Ype Groenhout
periode adres bron
18?? - 1899 Stiens  
1899 - 1900 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 191; huisnummer Balk 145
1900 - 1900 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 199; huisnummer Balk 145 / 212
1900 - 190? Beverwijk  
190? - 1903 Alkmaar  
woonadressen familie Groenhout
periode adres bron
1903 - 1904 Snaarmanslaan 18 bevolkingsregister Alkmaar 1900 - 1910 blad 80
1904 - 1904 Zuidhorn  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 februari 2020 laatste wijziging: 2-02-2020