Johannes Groenewoud inschrijving hypotheken 2 register 69: 121 / 254
Johannes Groenewoud, geboren op 29 april 1890 te Balk.
Zoon van Jan Groenewoud, olieslagersknecht te Balk, en Geertje Bakker.
Overleden op 29 augustus 1966 te Balk, 76 jaar oud.
Beroep: winkelier te Balk
aangifte geboorte op 30 april 1890 aktenummer 51, olieslagersknecht te Balk, getuigen:
Roelof Groenewoud olieslagersknecht 35 jaar wonende te Balk
Sietse Arends olieslagersknecht 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 30 augustus 1966 aktenummer 24, getuigen:
Sietze Jongsma assuradeur 54 jaar wonende te Balk
Op 9 oktober 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Harmina van der Schuit, geboren op 17 juni 1892 te Balk als dochter van Jelle van der Schuit, verver te Balk, en Antje Haga. Overleden op 6 mei 1974 te Veenwouden, 81 jaar oud.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 13 december 1920 te Balk. Overleden op 15 mei 2000 te Groningen, 79 jaar oud. Op 1 maart 1949 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Alida Ettje Luyckx, 31 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Hendrik Luyckx, winkelier te Balk, en Sibbeltje Groenewold.
mobilisatie Jan Groenewoud
bron: Balkster Courant van waarschijnlijk juni 1940
 
2. Jelle, geboren op 5 juni 1923 te Balk. Overleden op 6 januari 1969 te Sneek, 45 jaar oud. Op 29 oktober 1957 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Hittje(Hittie) Hoekstra, 25 jaar oud, geboren te Leeuwarden als dochter van Klaas Hoekstra, grossier in groenten en fruit te Leeuwarden, en Martha Politiek.
3. Antje, geboren op 23 juli 1924 te Balk. Overleden op 6 mei 2019 te Apeldoorn, 94 jaar oud. Op 15 mei 1952 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rouke Jaarsma, 32 jaar oud, geboren te Apeldoorn als zoon van Rauke Jaarsma en Johanna Hendrika Wolbers.

4. Geertje, geboren op 11 maart 1929 te Balk. Overleden op 20 september 2021 te Apeldoorn, 92 jaar oud.

 
 
 
Johannes Groenewoud Harmina van der Schuit
Johannes Groenewoud Harmina van der Schuit
 
familie Groenewoud
foto 103-014 beschikbaar gesteld door Geertje Groenewoud
v.l.n.r.: Harmina van der Schuit, Jan, Geertje, Annie, Jelle, Johannes Groenewoud
 
 
 
Christelijke Kruideniersbond
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 25 oktober 1950
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jan Groenewoud 1861-1931 Johannes Groenewoud 1890-1966 Jan Groenewoud 1920-2000
Jelle van der Schuit 1857-1932 broers / zusters Jelle Groenewoud 1923-1969
  Etje Groenewoud 1888-1957 Antje Groenewoud 1924-2019
  Gerrit Groenewoud 1892-1973 Geertje Groenewoud 1929-2021
  Jacob Groenewoud 1895-1978  
  Roelof Groenewoud 1896-1978  
  Jan Groenewoud 1898-1929  
     
  kwartierstaat Groenewoud  
woonadressen familie Groenewoud
periode adres bron
1919 - 1920 van Swinderenstraat 58 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 98
1921 - 1930 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 95; huisnummer Balk 99
1931 - 1939 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 89; huisnummer Balk 101
1939 - 1970 van Swinderenstraat 58  
     
eigendommen van Johannes Groenewoud
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
240
 
koopacte
5000,-
14 april 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 254
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Wybren Klijnsma te Balk, verkoper
- Johannes Jans Groenewoud te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 92 d.d. 4 april 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 mei 2015 laatste wijziging: 9-02-2024