persoonlijke gegevens van Marten Foekes Gorter bakker te Woudsend, te Balk
Marten Foekes Gorter, geboren op 16 februarui 1833 te Woudsend, als zoon van Foeke Martens Gorter, meester bakker te Woudsend, en Aaltje Hiddes Koornstra. Overleden op 3 augustus 1919 te Utrecht, 86 jaar oud.
Op 7 mei 1864 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Tjitsche Oldendorp, geboren op 9 juli 1835 te Woudsend, als dochter van Theunis Sweeris Oldendorp, kofschipper te Woudsend, en Tietje Johannes de Haan. Overleden op 1 februari 1905 te Utrecht, 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tietje, geboren op 28 februari 1865 te Balk. Overleden op 7 juli 1939 te Utrecht, 74 jaar oud. Ongehuwd.
2. Aaltje, geboren op 1 mei 1866 te Balk. Overleden op 2 oktober 1884 te Balk, 18 jaar oud. Ongehuwd.
3. Johanna, geboren op 10 juni 1868 te Balk. Overleden op 13 juni 1939 te Utrecht, 71 jaar oud. Ongehuwd.
4. Hieke, geboren op 26 augustus 1870 te Balk. Onderwijzeres nuttige handwerken te Utrecht. Overleden op 31 oktober 1946 te Utrecht, 76 jaar oud. Ongehuwd.
5. Sijke Anna, geboren op 29 januari 1873 te Balk. Overleden op 12 oktober 1949 te Utrecht, 76 jaar oud. Ongehuwd.
6. Foeke, geboren op 20 mei 1875 te Balk. Overleden op 4 juni 1875 te Balk, 2 weken oud.
 
 
 
Marten Foekes Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 1889
 
Marten Foekes Gorter Marten Foekes Gorter
bron: Het Nieuws van de Dag van 24 januari 1895 bron: Arnhemsche Courant van 14 februari 1895
 
Marten Foekes Gorter
bron: Utrechts Nieuwsblad van 7 juli 1896
 
Griftstraat 57  
De hoek van de Griftstraat en de Goedestraat te Utrecht circa 1970 met Griftstraat 57 links op de hoek.
Het pand is gebouwd in 1896. Marten Foekes Gorter was de eerste huurder. Zijn opvolger in 1904 was bakker Jacob Brouwer uit Zeist. Daarna volgden D. de Haan en G. van der Meer.
foto: Het Utrechtsarchief
 
 
 
Oldendorp
bron: Het Nieuws van de Dag van 14 januari 1904
 
woonadressen familie Gorter
periode adres bron
1864 - 1869 Meerweg 3 woningregister 1859-1869 blad 9; kad. gem. Balk A 288, huisnr. Balk 31, volgnr. 274
1869 - 1879 Meerweg 3 woningregister 1869-1879 blad 57; kad. gem. Balk. A 288, volgnr 274 / 261
1879 - 1890 Meerweg 3 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 288
1890 - 1895 Meerweg 3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 28; huisnummer Balk 31
1895 - 1900 Utrecht Griftstraat 57
1900 - 1904 Utrecht bevolkingsregister 1900 - 1912 Utrecht blad 2915, Griftstraat 57
1904 - 1907 Utrecht bevolkingsregister 1900 - 1912 Utrecht blad 2784, Grietstraat 11bis
1907 - 1919 Utrecht bevolkingsregister 1900 - 1912 Utrecht blad 1190, Hamburgerstraat 25
eigendommen van Marten Foekes Gorter
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
288
 
publ. verkoop
4000,-
13 mei 1864
f 600,-
24 sep 1844
25 jun 1864
geheel
             
f 3000,-
13 jun 1864
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1066, folio 61, nummer 120
notariële acten
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven te Balk, koopsom  fl. 2631
- Wimke Rintjes van der Goot te Balk, verkoper
- Brant Hendriks van der Goot te Wijckel, verkoper, tevens  als voogd over Hantje Rintjes van der Goot
- Rintje Hendriks van der Goot, in leven gehuwd met Baukje  Jans Poppes, erflaters
- Rinze Egberts Hoekstra te Balk, toeziend voogd
- Marten Foekes Gorter te Woudsend, koper
- Bernard Hendriks ten Brink te Sloten, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 139 en 1 d.d. 30 december 1863
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 4000
- Marten Foekes Gorter te Balk, verkoper
- Wiebe Tjeerds Wijnstra te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 13 d.d. 20 februari 1895
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 februari 2018 laatste wijziging: 27-09-2020