persoonlijke gegevens van Douwe Simons Gorter doopsgezind predikant
Douwe Simons Gorter, geboren op 3 augustus 1811 te Hindeloopen als zoon van Simon Klazes Gorter, doopsgezind predikant, en Tiete Sjoerds van der Zee. Overleden op 27 augustus 1876 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 28 augustus 1876 aktenummer 76, getuigen:
Rein Gaukes Kuiken grossier 60 jaar wonende te Balk
Johannes van Hout timmerman 46 jaar wonende te Balk
Op 13 februari 1838 getrouwd in de gemeente Termunten met:
Trijntje Koopmans, geboren 14 september 1808 als dochter van Jan Koopmans, visiteur, en Aafje Harmens Beekkerk. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Simon, geboren op 11 december 1838 te Warns. Doopsgezind predikant en letterkundige. Overleden op 5 juni 1871 te Rhenen, 32 jaar oud. Op 21 november 1862 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Johanna Catharina Lugt, oud 23 jaar, geboren te Amsterdam als dochter van Johannes Hermanus Lugt, assuradeur, en Lucia Jacoba Wilhelmina Scheltema.
Simon Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 18 december 1838
 
  Simon Gorter en Johanna Lugt kregen 5 kinderen. Hun tweede zoon was:  
  Herman Gorter geboren op 26 november 1864 te Wormerveer. Overleden op 15 september 1927 te St-Joost-ten-Noode, Brussel. Op 17 juli 1890 getrouwd met Louise Catherine Cnoop Koopmans. Het huwelijk bleef kinderloos. Herman Gorter  
   

Mei

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht --
In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels van mijn raamkozijn.

 
         
  Het gedicht Mei van Herman Gorter zou zijn geïnspireerd door de sfeer van het rustige Balk op een zomeravond. Gorter placht als jongeman dikwijls in Balk te logeren bij zijn grootouders. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van drukkerij-uitgeverij F.D. Hoekstra bv in 1982 laat de firma een beeldje van Herman Gorter maken. Op vrijdag 11 juni van dat jaar is het beeldje onthult vlakbij het oude raadhuis aan de Luts in Balk. Het beeldje is gemaakt door kunstenares Suze Berkhout uit Leeuwarden, die o.a. ook gemaakt heeft: Bartje (in Assen), Anton Wachter (in Harlingen)  
  In 2007 is het beeldje verplaatst naar het F.D. Hoekstraplein aan de andere zijde van de Luts.  
  Meer over het leven van Herman Gorter en zijn vader Simon Gorter is te vinden in de digitale bibliotheek voor Nederlandse letteren.  
 
2. Aafje, geboren op 19 juli 1841 te Warns. Overleden op 1 september 1922 te Sneek, 81 jaar oud. Ongehuwd.
Aafje Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 30 juli 1841
 
3. Jan, geboren op 3 juni 1844 te Warns.
Jan Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1844
 
4. Tiete, geboren op 26 december 1846 te Warns. Overleden op 5 mei 1931 te Sneek, 84 jaar oud. Op 17 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yke Krul, oud 33 jaar, geboren te Nijega, als zoon van Ailjert Folkerts Krul, predikant te Nijega (1846), en Trijntje Johannes Swart.
Tiete Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 1 januari 1847
 
5. Klaas, geboren op 24 augustus 1849 te Warns. Op 27 maart 1884 getrouwd in de gemeente Utrecht met Aleida Michaëla Elise de Waard, 23 jaar oud, geboren te Groningen als dochter van Klaas de Waard en Engelberta Hinderika Albertina van Boekeren.
Klaas Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1849
 
Douwe Simons Gorter
bron: Algemeen Handelsblad van 25 juni 1875
 
6. Gerbrand, geboren op 27 september 1852 te Warns. Procuratie Directeur van de Friesche Handelsbank. Overleden op 8 januari 1881 te ?, 33 jaar oud.
Gerbrand Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1852
Gerbrand verblijft in 1876 enkele maanden in Londen. Hij woont van 1876 tot 1885 in Leeuwarden aan de Sint Jacobstraat en op de Voorstreek. Gerbrand werkt bij de Friesche Handelsbank. Op 27 mei 1885 vertrekt hij naar Schagerbrug gemeente Zijpe.
Gerbrand Gorter
bron: Het Nieuws van de Dag van 12 januari 1886
 
 
 
Douwe Simons Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1843
Predikant Douwe Simons zet op 6 oktober 1843 de stoutmoedige redders Foeke Ennes van der Wal en Melle Ages van der Zee in het zonnetje. Een verslag van de redding is te lezen in de Leeuwarder Courant van 12 juli 1842.
 
Douwe Simons Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1850
 
Douwe Simons Gorter
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 3 september 1853
 
Douwe Simons Gorter
bron: Algemeen Handelsblad van 21 oktober 1874
 
Douwe Simons Gorter
bron: het Nieuws van de Dag van 1 september 1876
Douwe Simons Gorter was predikant in de Doopsgezinde Gemeente te Balk in de periode 1854 - 1876.
 
woonadressen familie Gorter
periode adres bron
     
1834 - 1854 Warns  
1854 - 1859 Raadhuisstraat 37 woningregister 1849 - 1859 blad 241; huisnummer 122 / 171
1859 - 1869 Raadhuisstraat 37 woningregister 1859 - 1869 blad 80; kad. gem. Balk sectie A nr. 163; huisnummer 171
1869 - 1877 Raadhuisstraat 37 woningregister 1869 - 1879 blad 19; kad. gem. Balk sectie A nr. 163; huisnr. 60 / 47
1877 - ???? Leeuwarden Prins Hendrikstraat
     
notariële acten
 
1843 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Procuratie, akte niet aanwezig
- Trijntje Jans Koopmans te Warns
- Douwe Simons Gorter te Warns
- Sijne Hiddes van der Goot te Berlikum  
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72023 Repertoirenr.: 45 d.d. 11 mei 1843
 
1876 Balk, notaris L. H. Potma Testament.
- Douwe Simons Gorter te Balk   
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 109 d.d. 25 augustus 1876
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Inventaris
- Trijntje Koopmans te Balk, weduwe van Douwe Simons Gorter
- Klaas Gorter te Borne
- Jan Gorter te Yolo U.S.A.
- Aaltje Gorter te Balk
- Tiete Gorter te Balk
- Gerbrand Gorter te Leeuwarden
- Johanna Catharina Lugt te Amsterdam, weduwe van Simon  Gorter als moeder van en voogd over Douwe, Herman en Nina  Simons Gorter
- Pieter Evert Lugt te IJlst als toeziend voogd
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 28 d.d. 20 maart 1877
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping. Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 40,-
- Trijntje Koopmans te Balk, weduwe van Douwe Simons  Gorter, verkoper
- Durk Wijma te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 41 d.d. 26 april 1877
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 27-09-2020