persoonlijke gegevens van Petrus Martens van der Goot
Petrus, geboren op 2 oktober 1820 op nummer 61 te Wijckel, als zoon van Marten Brants van der Goot, landbouwer te Wijckel, en Kornelia Poppes. Overleden op 2 januari 1883 te Balk, 61 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 2 oktober 1820 aktenummer 77 door Marten vd Goot, boer te Wijckel, getuigen:
Symen Namnes Kok huisman 53 jaar wonende te Wijckel op nummer 59
Wijbe Douwes Feenstra huisman 26 jaar wonende te Wijckel op nummer 58
aangifte overlijden op 4 januari 1883 aktenummer 2, getuigen
Jacobus Hendriks van der Goot gemeenteontvanger 67 jaar wonende te Balk
Lippe Harmens van der Feer kleermaker 66 jaar wonende te Balk
 
 
 
Petrus Martens van Goot Petrus Martens van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1883 bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1883
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Marten Brands vd Goot 1788-1857 Petrus Martens vd Goot 1820-1883  
     
woonadressen Petrus Martens van der Goot
periode adres bron
1859 - 1869 Raadhuisstraat 14 woningregister 1859 - 1869 blad 90; kad. gem. Balk sectie A nr. 147; huisnr. Balk 192
1869 - 1879 Raadhuisstraat 14 woningregister 1869 - 1879 blad 15; kad. gem. Balk sectie A nr. 147, volgnr. 33 / 20
1879 - 1883 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 147
eigendommen van Petrus Martens van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Sloten B 118  
scheiding
 
4 sep 1857
       
Balk A 147          
Balk A 215          
Balk B 1          
Balk B 2          
Balk B 3          
Balk B 4          
Balk B 5          
Balk H 295          
Balk H 298          
Balk H 357          
Balk H 358          
Balk H 359          
Balk H 360          
Balk H 361          
Balk H 623          
Balk I 5          
Balk I 39          
Balk B 61   afgegeven legaat   15 mei 1863        
Balk B 844          
Balk B 64          
Balk B 65          
Balk B 68          
Balk B 69          
Balk A 147   scheiding   15 mei 1863        
Balk B 4          
Balk B 5          
Balk B 1          
Balk B 2          
Balk B 3          
Balk I 5          
Balk I 39          
Balk H 293          
Balk H 295          
Balk H 623          
Balk B 127   publ.verkoop 324,- 18 jan 1867        
Balk A 160   publ.verkoop 930,- 21 mei 1867        
Balk B 1044   koopbrief 800,- 27 sep 1867        
Balk A 146   koopbrief 1350,- 24 jan 1871        
Balk B 235a   publ.verkoop 1202,- 27 nov 1878        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1050, folio 45, nummer 48
notariële acten
 
1878 Workum, notaris Klaas Tjebbes. Verkoping zathe en landen te Wijckel (Menno van Coehoornweg 22)
- Ale Melis Haagsma wonende te Stavoren, voogd over Antje en Ytje, minderjarige kinderen van wijlen het echtpaar Herre Mulder en Hinkje Theunis Bouma, verkoper
- Hendrik Roelofs Bouwstra wonende te Wijckel, toeziend voogd, verkoper
- Minne Roelofs Bouwstra wonende te Wijckel, Ligging vastgoed: Wijckel, Bedrag: koopsom fl. 26.400, een zathe en landen
- Harmen Harmens de Jong wonende te St. Nicolaasga, Ligging vastgoed: Wijckel, Bedrag: koopsom fl. 140 een bouwland
- Tjepke Schoon wonende te Balk, Ligging vastgoed: Wijckel, Bedrag: koopsom fl. 101, een bouwland,
- Gerrit Schotanus wonende te Wijckel, Ligging vastgoed: Wijckel Bedrag: koopsom fl. 464, een bouwland
- Petrus Martens van der Goot wonende te Balk, Ligging vastgoed: Wijckel, Bedrag: koopsom fl. 1202, een bouwland
- Doede Brenning wonende te Wolvega, Ligging vastgoed: Wijckel, Bedrag: koopsom fl. 1191,- een hooiland
- Frederika Poppes wonende te Balk, Ligging vastgoed: Wijckel, Bedrag: koopsom fl. 3467, een hooiland
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141076 Repertoirenr.: 141095, aktenr. 129 / 135, d.d. 23 oktober 1878
 
1883 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Inventaris
- Petrus Martens van der Goot, erflater
- Frederik Otto Sleeswijk wonende te Lemmer, gehuwd met Trijntje Martens van der Goot, vermeld
- Marten Brants van der Goot wonende te Wijckel, vermeld
- Hylke Brants van der Goot wonende te Harich, provisionele bewindvoerder
- Neeltje Poppes van der Goot wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7056 Repertoirenr.: 7071, aktenr. 7, d.d. 3 februari 1883
 
1883 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Boedelscheiding
- Petrus Martens van der Goot, erflater
- Frederik Otto Sleeswijk wonende te Lemmer, gehuwd met Trijntje Martens van der Goot, toeziend curator, vermeld
- Marten Brants van der Goot wonende te Wijckel, vermeld
- Hylke Brants van der Goot wonende te Harich, curator over Neeltje Poppes van der Goot, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7056 Repertoirenr.: 7071, aktenr. 95, d.d. 20 september 1883

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 februari 2019 laatste wijziging: 16-08-2019