persoonlijke gegevens van Marten Nannes van der Goot, koopman te Balk
Marten Nannes van der Goot, geboren op 2 juli 1807 te Oudemirdum, gedoopt op 2 augustus 1807 te Oudemirdum (Hervormd), als zoon van Nanne Martens van der Goot en Corneliske Iekes Woudstra. Overleden op 29 april 1835 op nummer 121 te Balk, 29 jaar oud.
koopman te Balk (1829,1830,1832)
aangifte overlijden op 30 april 1835 pagian B 7, getuigen:
Jacob Geerts Hofstra werkman 51 jaar wonende te Balk
Johannes Lubberts Hofstra werkman 33 jaar wonende te Balk
Op 22 september 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ynschjen Oedzes Wouwenaar, geboren op 13 februari 1804 te Balk, gedoopt op 4 maart 1804 te Balk (Hervormd), als dochter van Oeds Egberts Wouwenaar en Johanna Redmers Jouwstra. Overleden op 5 maart 1883 te Balk, 79 jaar oud. Hertrouwd met Ieke Nannes van der Goot in 1839 en gaan wonen op Balk 127 = Raadhuisstraat 30.
aangifte overlijden op 7 maart 1883 aktenummer 26, getuigen:
Johannes Korenlis van den Bosch arbeider 63 jaar wonende te Balk
Anne Johannes Schaafsma verver 40 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geboren op 31 mei 1829 op nummer 116 te Balk. Overleden op 17 december 1831 op nummer 116 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 juni 1829 aktenummer 46, door Marten Nannes v.d. Goot, getuigen:
Jogchem Kornelis Dijkstra zetmeijer 31 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 36 jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 19 december 1831 pagina B 18, getuigen:
Gerrit Hanzes van der Veer werkman 43 jaar wonende te Balk
Lieuwe Klazes Visser visser 27 jaar wonende te Balk
2. Cornelia, geboren op 14 juli 1830 op nummer 116 te Balk. Overleden op 1 maart 1839 op nummer 127 te Balk, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 juli 1830 aktenummer 48 door Marten Nannes v.d. Goot, te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Reekers grofsmid 43 jaar wonende te Balk
Gerrit Hanzes van der Veer werkman 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 maart 1839 blad 5, getuigen:
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 39 jaar wonende te Balk
Piebe Durks Duijff timmerman 25 jaar wonende te Balk
3. Oeds, geboren op 25 januari 1832 op nummer 116 te Balk. Overleden op 28 juli 1850 op nummer 163 te Balk, 18 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 27 januari 1832 aktenummer 4, door Marten Nannes v.d. Goot, getuigen:
Gerrit Hanzes van der Veer werkman 43 jaar wonende te Balk
Bauke Johannes Betzema zetmeijer 25 jaar wonende te Balk
Aangifte overlijden op 29 juli 1850 blad 13, getuigen:
Sieberen Pieters de Jong werkman 41 jaar wonende te Balk
Tjalko Wassenaar huischilder 26 jaar wonende te Balk
4. Johanna, geboren op 14 oktober 1833 op nummer 121 te Balk. Overleden op 15 december 1838 op nummer 127 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 oktober 1833 pagina B 45, door Marten Nannes v.d. Goot, winkelier te Balk, getuigen:
Bernard Herman Wortman baardscheerder 50 jaar wonende te Balk
Jakob Geerts Hofstra schipper 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 17 december 1838 pagina B 15/1-3, getuigen:
Bernard Herman Wortman wever 57 jaar wonende te Balk
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
5. Marten, geboren op 31 juli 1835 op nummer 121 te Balk. Overleden op 8 oktober 1910 te Wijckel, 75 jaar oud. Op 24 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjiets Jelles Sipma, oud 27 jaar, geboren te Woudsend, als zoon van Jelle Petrus Sipma en Wopkje Luitzens Verwer.
aangifte geboorte op 1 augustus 1835 blad 33 door Frederik Wilhelm Fokke genees-heel en vroedmeester, getuigen:
Jacob Geerts Hofstra werkman 50 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 oktober 1910 aktenummer 46, getuigen:
Benjamin Stegenga koemelker 69 jaar wonende te Wijckel
Wybren Klijnsma koopman 26 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 171 - huisnummer Balk 116
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Marten Nannes van der Goot
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Nanne Martens v.d. Goot 1783-1848 Marten Nannes v.d. Goot 1807-1835 Marten Martens v.d. Goot 1835-1910
  Ieke Nannes v.d. Goot 1812-1873  
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
1829 Raadhuisstraat 43 huisnummer Balk 116
1829 Raadhuisstraat 43 volkstelling 1829, blad ; huisnummer Balk 116
1830 Raadhuisstraat 43 huisnummer Balk 116
1832 Raadhuisstraat 43 huisnummer Balk 116
1833 Raadhuisstraat 38 huisnummer Balk 121
1835 Raadhuisstraat 38 huisnummer Balk 121
1839 Raadhuisstraat 30 huisnummer Balk 127
     
notariële acten
 
Memories van successie, kantoor te Lemmer
Filmnummer: 242 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap koopman; man van Ynskje Oedzes Wouwenaar, winkeliersche; vader van minderjarige Kornelia, Oeds en Johanna Martens v.der Goot.
Overledene: Marten Nannes van der Goot overleden op 29-04-1835 wonende te Balk
bron Tresoar: archiefnummer 42, inventarisnummer 12010,aktenummer 074, periode: 1834-1837
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 juni 2016 laatste wijziging: 9-08-2023