persoonlijke gegevens van Jacobus Hendriks van der Goot
Jacobus Hendriks van der Goot, geboren op 10 sepember 1815 te Balk op nummer 36, als zoon van Hendrik Brants van der Goot, koopman te Balk, en Handtie Rinkes Binkes. Overleden op 2 maart 1903 te Balk, 87 jaar oud. Winkelier, gemeente ontvanger, rentmeester te Balk.
aangifte geboorte op 11 september 1815, aktenummer 46, koopman te Balk, getuigen:
Hendrik Rintjes Rinzema schipper 49 jaar wonende te Balk op nr. 38
Joeke Jans Sterkenburg deurwaarder executant 24 jaar wonende te Balk op nr. 40
aangifte overlijden op 2 maart 1903 aktenummer 20,grossier te Balk, getuigen:
Otte Bouwstra veehouder 58 jaar wonende te Balk
Douwe van der Meer gemeenteopzichter 37 jaar wonende te Balk
Op 18 juli 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Kornelia Sybrands de Vries, geboren op 10 mei 1821 te Woudsend als dochter van Sybrand Kornelis de Vries en Hitje Sjoerds Postma. Overleden op 11 mei 1903, Gaasterland, 82 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 mei 1821, aktenummer 85, schipper te Woudsend, getuigen:
Willem Abels Pot schipper 50 jaar wonende te Woudsend
Klaas Jans de Jong veldwachter 37 jaar wonende te Woudsend
aangifte overlijden op 12 mei 1903 aktenummer 45, grossier te Balk, getuigen:
Otte Bouwstra veehouder 58 jaar wonende te Balk
Douwe van der Meer gemeenteopzichter 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sybrand, geboren op 15 januari 1842 te Woudsend. Overleden op 26 januari 1901 te Wijckel, 59 jaar oud. Op 22 december 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanniske Ages Wierstra, oud 22 jaar, geboren te Harich als dochter Age Lykeles Wierstra en Ruurdje Symens de Boer.
aangifte geboorte op 15 januari 1842, aktenummer 12, koopman te Woudsend, getuigen:
Sipke Jarigs van Dam schipper 57 jaar wonende te Woudsend
Jantje Mintjes de Boer schippersknecht 30 jaar wonende te Woudsend
aangifte overlijden op 26 januari 1901 aktenummer 12,veehouder te Wijckel, getuigen:
Jan Luinenburg werkman 44 jaar wonende te Wijckel
Douwe van der Meer gemeenteopzichter 35 jaar wonende te Balk
2. Katharina, geboren op 30 augustus 1844 te Balk op nr. 23. Overleden op 4 september 1865 te Balk, 21 jaar oud.
Jacobus Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 8 september 1865
 
aangifte geboorte op 31 augustus 1844, aktenummer B 44, klerk te Balk, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 48 jaar wonende te Balk
Piebe Dirks Duijff kastelein 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 september 1865 aktenummer 70, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jelle de Boer rijkscommies 33 jaar wonende te Balk
Durk Gatsonides grofsmid 35 jaar wonende te Balk
3. Hittje, geboren op 26 november 1846 te Balk op nr. 23. Overleden op 17 oktober 1851 te Balk op nr. 136, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 november 1846, aktenummer B 48, winkelier te Balk, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 51 jaar wonende te Balk
Piebe Dirks Duijff logementhouder 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 oktober 1851, aktenummer 20,zonder beroep te Balk, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 47 jaar wonende te Balk
Wietze Betzes Betzema koopman 31 jaar wonende te Balk
4. Hendrik, geboren op 19 juni 1849 te Balk.
aangifte geboorte op 19 juni 1849, aktenummer B 28, Grietenij ontvanger te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 53 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 40 jaar wonende te Balk
5. Hittje, geboren op 3 november 1851 te Balk. Overleden op 17 augustus 1929 te Sneek, 77 jaar oud.
6. Hendrick Bransen, geboren op 26 juni 1854 te Balk.
Jacobus Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1854
 
aangifte geboorte op 28 juni 1854, aktenummer B 36, Gemeenteontvanger te Balk, getuigen:
Jacob Obes Hofstra waagmeester 46 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 45 jaar wonende te Balk
7. Hantje, geboren op 30 januari 1857 te Balk. Overleden op 20 februari 1904 te Franeker, 47 jaar oud. Op 26 september 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bote Spandaw van der Vegt, oud 31 jaar, geboren te Gorredijk als zoon van Jan van der Vegt en Akke Botes Spandaw.
aangifte geboorte op 31 januari 1857, aktenummer B 6, Gemeenteontvanger te Balk, getuigen:
Jan Roelofs de Vries koopman 27 jaar wonende te Balk
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 69 jaar wonende te Balk
8. Frederik Sjoerd, geboren op 25 februari 1860 te Balk.
Jacobus Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1860
 
aangifte geboorte op 26 februari 1860, aktenummer 19, Gemeenteontvanger te Balk, getuigen:
Johannes van Hout timmerman 31 jaar wonende te Balk
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 42 jaar wonende te Balk
9. Aukje, geboren op 17 maart 1862 te Balk. Overleden op 28 december 1845 te Lemmer, 83 jaar oud. Op 18 juli 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Feite de Jong, oud 37 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Adrianus Siebes de Jong en Hendrikje Feites Bakker.
Jacobus Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 1862
 
aangifte geboorte op 26 februari 1860, aktenummer 19, grossier te Balk, getuigen:
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 44 jaar wonende te Balk
Johannes van Hout timmerman 33 jaar wonende te Balk
10. Zwaantje, geboren op 30 december 1864 te Balk. Op 16 januari 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Arie Boot, oud 43 jaar, geboren te Gouda als zoon van Willem Boot en Catharina Hageman.
Jacobus Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1865
 
aangifte geboorte op 2 januari 1865, aktenummer 1, Gemeenteontvanger te Balk, getuigen:
Dooitje Betzes Schram timmerman 47 jaar wonende te Balk
Jan Roelofs de Vries koopman 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
ULO school
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1867
Pieter Cornelis Johannes Lapidoth (1840 - 1904) wordt op 7 maart 1868 aangesteld als leraar aan de zogenaamde "Franse school" te Balk die op 18 mei 1868 zijn deuren opent.
 
naai- en breidschool
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1868
 
naai- en breidschool
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1868
 
verkiezingen
bron: Leeuwarder Courant van 30 november 1873
 
Jacobus Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1901
 
Jacobus Hendriks van der Goot Korneliske Sybrand de Vries
bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1903 bron: Leeuwarder Courant van 13 mei 1903
 

eigendommen van Jacobus Hendriks van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
148
 
publ. verkoop
1563,-
27 okt 1846
f 3000,-
3 aug 1847
1 sep 1857
 
Balk
A
52
 
scheiding
36000,-
28 nov 1851
       
Balk
A
54
         
Balk
A
65
         
Balk
A
90b
         
Balk
A
216
         
Balk
A
217
         
Balk
A
272
 
f 5000,-
16 oct 1857    
Balk
B
13 tm 20
         
Balk
B
73 tm 78
         
Balk
D
123
         
Balk
H
567
         
Balk
H
568
         
Balk
H
569
         
Balk
H
574
         
Balk
H
632
         
Lemmer
A
176
         
Lemmer
A
177
         
Lemmer
A
178
         
Koudum
C
323
         
Balk
A
406
 
publ. verkoop
1126,25
24 febr 1857
       
Balk
A
407
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1026, folio 21, nummer 131
notariële acten
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en twee stukken weidland te Wijckel, koopsom fl. 4748
- Haitje Hantjes Visser, visser te Balk, verkoper
- Johannes Folkerts Schootstra, onderwijzer te Harich,  verkoper
- Wybe Obes Rijstra, winkelier te Balk, verkoper
- Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk, koper
- Roelof Hylkes Kooiman, koopman te Idskenhuizen, koper
- Sietze Barts Sietzema, boer te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 29 en 37 d.d. 8 april 1846
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting  Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk, gehuwd  met Kornelia Sybrands de Vries, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 86 d.d. 5 november 1846
 
1856 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom  fl. 800
- Jan Ykes Bouma te Balk, gehuwd met Pietje Durks Tjessema,  verkoper
- Grietje Zacharias Voetman te Balk, weduwe van Anne Ykes  Bouma, verkoper
- Siemen Martens Zwanenburg te Balk, gehuwd met Ruurdtje  Aukes Visser, verkoper
- Jacobus Hendriks van der Goot te Balk, koper
- Hans Jelles de Vries te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 100 en 1 d.d. 24 december 1856
 
1900 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte Betreft de verkoop van 2 huizen met erf te Balk, koopsom fl. 4500
- Jacobus Hendriks van der Goot te Balk, verkoper
- Hittje van der Goot te Balk, koper
- Zwaantje van der Goot te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075 Repertoirenr.: 147 d.d. 21 december 1900
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 juni 2010 laatste wijziging: 27-09-2020