persoonlijke gegevens van Brant Hendriks van der Goot
Brant Hendriks van der Goot, geboren op 23 juni 1805 te Balk, gedoopt op 14 juli 1805 te Balk (Hervormd), als zoon van Hendrik Brants van der Goot, koopman te Balk, en Hantje Rinkes Binkes. Overleden op 30 januari 1883 te Wijckel, 77 jaar oud.
aangifte overlijden op ? aktenummer ?, getuigen:
? ? ? jaar wonende te Balk
? ? ? jaar wonende te Balk
Op 22 januari 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Aaltje Luitjens Ykema, geboren op 4 oktober 1805 te Wijckel, gedoopt op 13 oktober 1810 te Wijckel (Hervormd), als dochter van Luitjen Ykes en Geeske Herres. Overleden op 4 oktober 1886 te Balk, 81 jaar oud.

Uit dit huwelijk:
1. Geeske, geboren op 23 maart 1837 op nummer 61 te Wijckel.

2. Hanna, geboren op 20 januari 1839 op nummer 61 te Wijckel. Overleden op 3 december 1840 op nummer 61 te Wijckel, 1 jaar oud.

3. Hendrik, geboren op 15 maart 1841 op nummer 61 te Wijckel.

4. Hanna, geboren op 6 oktober 1842 op nummer 61 te Wijckel.
5. Katarina, geboren op 21 november 1845 op nummer 61 te Wijckel.
6. Luitjen, geboren op 6 september 1848 te Wijckel. Overleden op 5 februari 1851 op nummer 61 te Wijckel, 2 jaar oud.
7. Luitjen, geboren op 12 februari 1851 te Wijckel.
 
 
 
Brant Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1885
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Brant Hendriks vd Goot 1805-1883  
     
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
1840    
1849 - 1859 Wikelerdyk 16 bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 1064; huisnummer Wijckel 61
1859 - 1869 Wikelerdyk 16 woningregister 1859 - 1869 blad 44; kad. gem. Balk sectie B nr. 14; huisnr. Wijckel 110
1869 - 1879 Wikelerdyk 16 woningregister 1869 - 1879 blad 74; kad. gem. Balk sectie B nr. 14; volgnummer 341
1880 - 1886 Wikelerdyk 16 woningregister 1880 - 1890 blad 175; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 14
     
eigendommen van Brant Hendriks van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1008, folio 3, nummer 283
notariële acten
 
1852 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte, zathe en landen te Wijckel, koopsom fl. 36.000,-
- Brant Hendriks van der Goot (boer) wonende te Wijckel, verkoper
- Rintje Hendriks van der Goot (bakker) wonende te Balk, verkoper
- Jaitje Hendriks van der Goot (ontvanger der belastingen) wonende te Oosterend, verkoper
- Jacobus Hendriks van der Goot (grossier) wonende te Balk, verkoper
- Aukje Hendriks van der Goot (rentenier) wonende te Balk, verkoper
- Jhr. Gerard Regnier Gerl van Swinderen (burgemeester) wonende te Rijs
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7021 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 4, d.d. 14 januari 1852
 
1863 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing 2 huizen en erven te Balk, koopsom fl. 2631,-
- Wimke Rintjes van der Goot wonende te Balk, verkoper
- Brant Hendriks van der Goot wonende te Wijckel, voogd over Hantje Rintjes van der Goot, verkoper
- Rintje Hendriks van der Goot in leven gehuwd met Baukje Jans Poppes, erflaters', vermeld
- Rinze Egberts Hoekstra wonende te Balk, toeziend voogd
- Marten Foekes Gorter wonende te Woudsend, koper (betreft Meerweg 3
- Bernard Hendriks ten Brink wonende te Sloten, koper (betreft van Swinderenstraat 14)
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 139, d.d. 30 december 1863
 
1883 Balk, notaris: Lieuwe Hielke Potma. Inventaris
- Aaltje Luitjens Ykema, wonende te Wijckel, weduwe van Brant Hendriks van der Goot, vermeld
- Hendrik Brants van der Goot, wonende te Wijckel, toeziend voogd, vermeld
- Tjebbe Hylkes Dijkstra, wonende te Wijckel, gehuwd met Hanna Brants van der Goot
- Hendrik Watzes Schilstra wonende te Sondel, gehuwd met Catharina Brants van der Goot
- Arend Berends van der Sluis wonende te Stavoren, weduwnaar van Geeske Brants van der Goot, vader van en voogd over Berend, Brant en Lykele Arends van der Sluis, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7056 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 19, d.d. 9 maart 1883
 
1885 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Verkoping roerende goederen, opbrengst fl. 6264,-
- Aaltje Luitjens Ykema wonende te Wijckel, weduwe van Brant Hendriks van der Goot, verkoper
- Rintje Bokkes Tromp wonende te Mirns, en anderen, koper
- Frank Luitjens Brouwer wonende te Bakhuizen, en anderen, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 41, d.d. 30 april 1885

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 januari 2019 laatste wijziging: 27-09-2020