persoonlijke gegevens van Brant Hendriks van der Goot
Brant Hendriks van der Goot, geboren op 26 november 1746 te Balk, als zoon van Hendrik Brans, jeneverbrander te Balk, en Sipk Martens. Overleden op 3 augustus 1826 op nummer 116 te Balk, 79 jaar oud. Landbouwer en bijzitter te Balk, brander en huisman te Balk (1813)
aangifte overlijden op 4 augustus 1826 blad 17, getuigen:
Harmen Jans Breemer boeredienstknecht 42 jaar wonende te Balk op nummer 115
Johannes Bernardus Rodenburg winkelier 26 jaar wonende te Balk op nummer 113
Op 27 december 1772 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Akke (Aukje) Jaitjes van der Goot, geboren circa 1746, als dochter van Jaitje Jetzes, landsopzichter, en Froukje Klazes. Overleden op 8 september 1813 op nummer 116 te Balk, 67 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 september 1813 blad 12, getuigen:
Rinke Pieter Wildboer timmerman   wonende te Balk, geburen
Symen Roelofs Jongersma slager   wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geboren op 29 augustus 1773 te Balk, gedoopt op 5 september 1773 te Balk (Hervormd). Overleden op 18 oktober 1779 te Balk, 6 jaar oud.
2. Vroukjen, geboren op 16 november 1774 te Balk, gedoopt op 20 november 1774 te Balk (Hervormd). Overleden op 22 oktober 1779 te Balk, 4 jaar oud.
3. Hendrik, geboren op 27 september 1776 te Balk, gedoopt op 6 oktober 1776 te Balk (Hervormd).
4. Piittje, geboren op 14 april 1778 te Balk, gedoopt op 20 april 1778 te Balk (Hervormd). Overleden op 8 april 1783 te Balk, 4 jaar oud.
5. Jan, geboren op 20 maart 1782 te Balk, gedoopt op 31 maart 1782 te Balk (Hervormd). Overleden op 6 april 1782 te Balk, 17 dagen oud.
6. Pietje, geboren op 27 juni 1784 te Balk, gedoopt op 25 juli 1784 te Balk (Hervormd).
7. Jan, geboren op 3 juni 1786 te Balk, gedoopt op 2 juli 1786 te Balk (Hervormd). Op 7 juli 1807 gtrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Eelkjen Baukes, geboren te Balk als dochter van Bauke Pieters Poppes en Baukje Jans Poppes.
8. Marten, geboren op 16 juli 1788 te Balk. gedoopt op 3 augustus 1788 te Balk (Hervormd). Overleden op 12 februari 1857 op nummer 137 te Balk, 68 jaar oud. Op 21 juni 1812 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelia Poppes, 21 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Poppe Idskes Poppes en Trijntie Cornelis Sleeswijk.
 
 
 
Brant Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1826
 
Brant Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1828
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Brants 17??-17?? Brant Hendriks vd Goot 1746-1826  
     
woonadressen familie Brant Hendriks van der Goot
periode adres bron
     
1779 - 1785 Raadhuisstraat 43 reeelkohieren 1715 - 1804 blad 169, nummer 110
1786 - 1804 Raadhuisstraat 43 reeelkohieren 1715 - 1804 blad 170, nummer 110
1812 Raadhuisstraat 43 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 116
1813 Raadhuisstraat 43 Balk 116
1826 Raadhuisstraat 43 Balk 116
eigendommen van Brant Hendriks van der Goot
periode adres bron
1804 Wijckel reeelkohieren 1715 - 1804 blad 15, nummer 49
    huizing, zathe en landen alsmede de ?? van nr 50 en 8 pondemaat op de Jedden met 2 ligte florenen van nr 92 alhier; huur f 325, - gebruiker Wybren Jolles
     
1804 Wijckel reeelkohieren 1715 - 1804 blad 15, nummer 50
    huizinge; huur 35,- gebruiker Ane Stoffels / Kornelis Berends (van Bosch)
     
1804 Wijckel reeelkohieren 1715 - 1804 blad 15, nummer 50
    huizinge, zathe en landen gebruiker: Brant Hendriks
     
1779 - 1785 Raadhuisstraat 43 reeelkohieren 1715 - 1804 blad 169, nummer 110
1786 - 1804 Raadhuisstraat 43 reeelkohieren 1715 - 1804 blad 170, nummer 110
     
notariële acten
 
 
1827 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
- Hendrik Brants van der Goot (koopman) wonende te Balk, vermeld
- Marten Brants van der Goot (landbouwer) wonende te Wijckel, vermeld
- Eelkjen Baukes Poppes (grossier in sterke dranken), weduwe van Jan Brants van der Goot, moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot, wonende te Balk, vermeld
- Hein Jurjens ten Brink (wagenmaker), toeziend voogd, wonende te Balk, vermeld
- Brant Hendriks van der Goot, in leven gehuwd met Aukjen Jaitjes van der Goot, erflaters
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 007022, aktenr. 00004 d.d. 14 januari 1828
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Boedelscheiding
- Hendrik Brants van der Goot (koopman) wonende te Balk
- Marten Brants van der Goot (landbouwer) wonende te Wijckel
- Eelkjen Baukes Poppes (grossier in sterke dranken), weduwe van Jan Brants van der Goot, moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot, wonende te Balk, vermeld
- Hein Jurjens ten Brink (wagenmaker), toeziend voogd, wonende te Balk, vermeld
- Brant Hendriks van der Goot, in leven gehuwd met Aukjen Jaitjes van der Goot, erflaters
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr 007022, Aktenr. 18 d.d. 15 februari 1828
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 januari 2019 laatste wijziging: 16-08-2019