Bauke Jans van der Goot inschrijving register hypotheken 69: 12 / 21
Bauke Jans van der Goot, geboren 17 november 1813, Gaasterland, als zoon van Jan Brants van der Goot en Eelkje Baukes Poppes. Overleden op 4 november 1857 te Balk, 43 jaar oud.
zuivelboer te Balk (1849), landbouwer te Balk (1857), veehouder te Harich (1920)
aangifte overlijden op 4 november 1857 blad 30, getuigen:
IJme Rieuwerts Ottema werkman 61 jaar wonende te Balk
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 55 jaar wonende te Balk
Op 14 april 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hinke Martens Wispelwey, geboren op 10 december 1809 te Harich, Gaasterland, als dochter van Marten Jans Wispelwey en Trijntje Wytzes Tuinier. Overleden op 14 november 1876 te Sloten, 66 jaar oud. Op 22 september 1861 getrouwd in de gemeente Haskerland met Thomas van Eyck, oud 42 jaar, geboren te Joure als zoon van Pieter van Eyck en Gerbrigje Thomas Bijlsma.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 20 februari 1835 op nummer 116 te Balk. Overleden op 9 januari 1920 te Harich, 84 jaar oud. Op 7 mei 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sipkjen Wiebes Jetsinga, oud 26 jaar, geboren te Allingawier als dochter van Wiebe Ales Jetsinga en Nieske Klazes Dijkstra.
aangifte geboorte op 21 februari 1835 blad 12, getuigen:
Jurjen Harmens Hermanides kledermaker 57 jaar wonende te Balk
Klaas Hendriks Mulder werkman 35 jaar wonende te Balk
2. Katarina, geboren op 14 september 1838 op nummer 116 te Balk. Overleden op overleden 13 mei 1923 te Heerenveen, 84 jaar oud.
1. ) Op 11 maart 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Harmens Poppes, oud 28 jaar, geboren te Balk als dochter van Harmen Baukes Poppes en Grietje Uilkes Wierstra.
2. ) Op 17 augustus 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Poppes van der Feer, 46 jaar oud, geboren te Balk als zoon van als zoon van Poppe Tjerks van der Feer en Anneke Pieters Theekens
aangifte geboorte op 14 september 1838 blad 39 getuigen:
Johannes Jans Mous smidsknecht 31 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
3. Brant, geboren op 24 april 1841 op nummer 116 te Balk. Overleden op 24 februari 1848 op nummer 116 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 26 april 1841 blad 23 getuigen:
Betze Dooytjes Schram koopman 58 jaar wonende te Balk
Johannes Jans Mous grofsmidsknecht 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 februari 1848 blad 8, getuigen:
IJme Rieuwerts Ottema werkman 51 jaar wonende te Balk
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 46 jaar wonende te Balk
4. Eelkjen, geboren op 2 mei 1844 op nummer 116 te Balk. Overleden op 17 oktober 1850 op nummer 116 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 mei 1844 blad 23 getuigen:
Yme Rimmers Ottema werkman 48 jaar wonende te Balk
Johannes Jans Mous grofsmidsknecht 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 oktober 1850 blad 17, getuigen:
IJme Rieuwerts Ottema werkman 54 jaar wonende te Balk
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 48 jaar wonende te Balk
 
 
 
Bauke Jans van der Goot en Hinke Martens Wispelweij
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1833
 
Bauke Jans van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1857
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bauke Jans van der Goot 1813-1857  
     
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
1835 Raadhuisstraat 43  
1840 Raadhuisstraat 43 volkstelling 1840; huisnummer Balk 116
1849 - 1859 Raadhuisstraat 43 woningregister 1849 - 1859 blad 231; huisnummer Balk 116 / 164
1859 - 1861 Raadhuisstraat 43 woningregister 1859 -1869 blad 77; kad. gem. Balk sectie A nr. 170; huisnr. Balk 164
1861 - 1873 Haskerland  
1873 - 1873 Sloten (frl) bevolkingsregister Sloten 1816 - 1926 blad 113; huisnummer 156 / 155
     
eigendommen van Bauke Jans van der Goot
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
75
01 81 60
hooiland
A 3
Balk
B
11
04 38 90
weiland
B 1
Balk
A
170
00 00 96
huis erf
A 5
Balk
B
12
01 60 00
weiland
B 1
Balk
A
171
00 06 80
huis erf
A 5
Balk
B
70
01 82 30
weiland
B 1
Balk
A
172
00 03 30
huis erf
A 5
Balk
B
71
00 83 20
weiland
B 1
Balk
A
173
00 03 10
huis erf
A 5
Balk
B
72
02 63 20
weiland
B 1
Balk
A
213
00 14 80
opslag als bouwland
A 5
Balk
H
170
00 52 60
hooiland
H 2
Balk
B
6
00 21 80
huis erf
B 1
Balk
H
179
00 34 00
hooiland
H 2
Balk
B
7
00 36 70
weiland
B 1
Balk
I
1
01 35 10
weiland
I 1
Balk
B
8
04 80 40
weiland
B 1
Balk
I
2
00 76 80
bos
I 1
Balk
B
9
03 62 40
weiland
B 1
Balk
I
37
00 04 90
opslag als bouwland
I 1
Balk
B
10
04 16 10
weiland
B 1
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 91 Bouke Jans van der Goot te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
257
 
publ. verkoop
1527,-
25 april 1849
       
Balk
A
158
 
publ. verkoop
582,-
25 april 1849
       
Balk
A
157
 
publ. verkoop
766,-
25 april 1849
       
Balk
A
251
 
publ. verkoop
1470,-
22 juni 1852
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 21
notariële acten
 
verhuur
bron: Leeuwarder Courant van 6 december 1853
 
1851 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1470
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk, verkoper
- Bauke Jans van der Goot, landeigenaar te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7020 Repertoirenr.: 79 en 82 d.d. 6 december 1851
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte
Betreft de verkoop van een pakhuis met tuin te Balk, koopsom fl. 800
- Bauke Jans van der Goot te Balk, verkoper
- Pieter Gosses Pakker te Workum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 98 d.d. 23 oktober 1854
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 1860
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft 3 huizen en erven en hooiland te Balk, koopsom fl. 1463
- Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen, verkoper en toeziend voogd
- Hinke Martens Wispelwey te Balk, weduwe van Bauke Jans van der Goot,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Trijntje Baukes van der Goot
- Cornelia Poppes te Balk, weduwe van Marten Brants van der Goot, koper
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, koper
- Geertje Lieuwes van der Meulen te Balk, weduwe van Bernardus Eilng, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 16 en 26 d.d. 25 januari 1860
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2016 laatste wijziging: 7-01-2024