Lambertus Klaas van Giffen Register 69: 127 / 154
Lambertus Klaas van Giffen, geboren op 12 mei 1880 te Noordhorn, als zoon van ds. Jan van Giffen, predikant te Goutum (1913) en Hendrika Post. Overleden op 20 januari 1971 te Hilversum, 90 jaar oud.
kandidaat-notaris te Makkum, notaris te Sint Anna Parochie, notaris te Balk
Op 16 september 1913 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Sybrichje Jeltje Kingma, geboren op 13 augustus 1888 als dochter van Tjeerd Herre Kingma, kassier en olieslager te Makkum, en Foekje de Looze. Overleden op 11 maart 1973 te Hilversum, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Henderika (Riekje), geboren op 14 september 1914 te St. Anna Parochie. Overleden op 27 maart 1995 te ?, 80 jaar oud. Op 8 juli 1942 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johan Gijsbert Mastenbroek. Huwelijk ontbonden in 1949.
Henderika van Giffen
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 18 september 1914
2. Foekje, geboren op 22 oktober 1916 te St. Anna Parochie. Overleden op 14 december 2006 te ?, 90 jaar oud. Op ? 1939 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Muntinga, uitgever te Baarn
Foekje van Giffen
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1916
3. Jacoba Johanna (Cootje), geboren 1 januari 1919 te St. Anna Parochie. Overleden op 29 maart 2015 te ?, 96 jaar oud. Op 17 augustus 1945 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johan Frans Bruno Bok
Johanna Jacoba van Giffen
bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1919
 
 
 
Lambertus Klaas van Giffen
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1912
 
Lambertus Klaas van Giffen
bron: Nederlandse Staatscourant van 29 april 1913
 
verloofd Lambertus van Giffen
bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 1912 bron: Leeuwarder Courant van 30 augustus 1913
 
van Giffen en Kingma
bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1913
 
dienstbode
bron: Leeuwarder Courant van 8 januari 1924
 
Lambertus Klaas van Giffen
bron: Nederlandse Staatscourant van 5 augustus 1924
 
familie van Giffen te Balk
foto beschkbaar gesteld door Michiel Mastenbroek / Stichting Familie Van Giffen
Het gezin van Giffen in 1929 met v.l.n.r.:
Lambertus Klaas van Giffen, Henderika, Jacoba Johanna, Foekje, Sybrichje Jeltje Kingma
 
Lambertus Klaas van Giffen
 
Lambertus Klaas van Giffen hypotheekbank
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 mei 1928 bron: Friesch Dagblad van 19 augustus 1930
   
Het gaat rond 1920 goed met de economie. Er is een toenemende vraag naar krediet. Om daaraan te kunnen voldoen richten de gebroeders Kingma in 1920 de Friesch-Hollandsche Hypotheek Bank op. De bank krijgt zijn hoofdkantoor in Sneek. In 1925 verhuist het hoofdkantoor van de bank naar de Spanjaardslaan 139 in Leeuwarden met Z.S. Feddema als directeur. Enkele jaren later trekt de bank in bij Kingma’s Bank aan de Willemskade. Hoewel dus nauw verweven met Kingma’s Bank, blijft de Friesch-Hollandsche Hypotheek Bank buiten de overname als Bank Mees & Hope in 1971 Kingma’s Bank overneemt. In 1976 verruilt de hypotheekbank het kantoor van Kingma’s Bank aan het Ruiterskwartier voor een eigen plek aan het Engelseplein 9. In Willemskade 8 (verdwenen bij nieuwbouw ABN) was vanaf 1916 de Credietvereeniging van 1853 gevestigd, die na een fusie in 1918 tot Bank Associatie werd omgedoopt. Een jaar later werd de bank van de gebroeders Kingma overgenomen. Twee jaar later werd de naam gewij zigd in Bank Associatie – Kingma’s Bank. Toen de Bank Associatie in 1922 in zwaar weer terecht was gekomen wist Kingma’s Bank door snel te handelen haar bij het hoofdkantoor van de Bank Associatie uitstaande saldo terug te krij gen. Enkele maanden later kocht de familie Kingma hun aandelen terug en ging in het kantoor aan de Willemskade zelfstandig verder als Kingma’s Bank NV.
bron: Historisch Centrum Leeuwarden Wandelroute Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen
 
Kingma's Bank
bron: Friesch Dagblad van 7 februari 1938
 
echtpaar van Giffen te Balk
foto beschikbaar gesteld door Stichting Familie Van Giffen
Sybrichje Jeltje Kingma en Lambertus Klaas van Giffen in 1942
 
Lambertus Klaas van Giffen
bron: Nederlandse Staatscourant van 29 juni 1950
 
Lambertus Klaas van Giffen
foto 358-003 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper
Notaris Lambertus Klaas van Giffen omstreeks 1970.
 
Van GiffenVan Giffen
Stichting Familie Van Giffen
Na het overlijden van Cootje Bok-van Giffen op 29 maart 2015 moest haar appartement in Baarn worden verkocht en dochter Foekelien kwam tijdens het opruimen een erfstuk tegen: de hoge hoed van haar grootvader. Samen met haar nicht Idskje Bijster-van Giffen heeft Foekelien de hoed op 10 juni 2015 overgedragen aan de huidige notaris van Balk, de heer Nicolai.
bron: familiebulletin 26 van de Stichting Familie Van Giffen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Lambertus K. van Giffen 1880-1971  
     
woonadressen Lambertus Klaas van Giffen
periode adres bron
1907 - 1913 Makkum  
1913 - 1913 St Annaparochie bevolkingsregister 1900 - 1920 Het Bildt, blad 2478, huisnummer 105 / 190
    % woonde bij kastelein Anne van Kammen te Sint Annaparochie
woonadressen familie van Giffen
periode adres bron
1913 - 1920 St Annaparochie bevolkingsregister 1900 - 1920 Het Bildt, blad 1577, huisnummer 424
1924 - 1930 Dubbelstraat 5 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 360; huisnummer Balk 411
1931 - 1939 Dubbelstraat 5 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 330; huisnummer Balk 396
1939 - 1950 Dubbelstraat 5  
  Hilversum  
     
eigendommen van Lambertus Klaas van Giffen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
973
 
koopacte
12000,-
16 sep 1924
       
Balk
A
973
 
verbetering
 
16 dec 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 154
notariële acten
 
1913 Makkum, notaris Sjirk van den Burg Koopakte, een huis en erf te Sint Annaparochie, koopsom fl. 7000,-
- Janke Miedema gehuwd met Roelof Hommema, wonende te St. Annaparochie, verkoper
- Lambertus Klaas van Giffen wonende te St. Annaparochie, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 099072 Repertoirenr.: 099075 Aktenr 177, d.d. 5 juli 1913
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2008 laatste wijziging: 16-08-2019