persoonlijke gegevens van Durk Durks Gatsonides
Durk Durks Gatsonides, geboren op 11 mei 1830 te Sneek, als zoon van Dirk Dirks Gadsonides, grofsmidsknecht te Sneek, en Olferdina Keyer. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
smidsknecht te Sneek (1855), grofsmidsknecht te Sneek (1856), ? te Nijehaske (1858), grofsmid te Balk (1860, 1862, 1864, 1866), grofsmid te Nijemirdum (1869, 1871, 1873, 1875), grofsmid te Snakkerburen (1876-1881)
 
1. ) Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Fimkje Hendrikus Kleinsmit, geboren op 5 januari 1832 te Oudega, als dochter van Hendrik Kleinschmidt, veenbaas te Oudega, en Hillegjen Alberts Nijeveen. Overleden op 21 december 1869 te Nijemirdum, 37 jaar oud.
aangifte overlijden op 22 december 1869 aktenummer 72, getuigen:
Hendrik Rintjes van der Goot landbouwer 64 jaar wonende te Nijemirdum
Meine Martens Beukens landbouwer 36 jaar wonende te Nijemirdum
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 1 december 1853 te Sneek. Overleden op 2 december 1853 te Sneek, 19 uren oud.
2. Hiltje, geboren op 11 februari 1855 te Sneek.
3. Durk, geboren op 18 december 1856 te Sneek. Overleden op 27 januari 1937 te Leeuwarden, 80 jaar oud.
4. Hendrik, geboren op 24 oktober 1858 te Nijehaske
5. Geert, geboren op 2 juni 1860 te Balk
aangifte geboorte op 4 juni 1860 aktenummer 48, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 45 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma veldwachter 64 jaar wonende te Balk
6. Hilligje, geboren op 22 september 1862 te Balk. Overleden op 20 mei 1865 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 september 1862 aktenummer 97, getuigen:
Peter Stam rijkscommies 30 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 53 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 mei 1865 aktenummer 42, getuigen:
Petrus Martens van der Goot landbouwer 44 jaar wonende te Balk
Jelle de Boer commies 32 jaar wonende te Balk
7. Anne, geboren op 5 september 1864 te Balk.
aangifte geboorte op 8 september 1864 aktenummer 105, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 49 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 56 jaar wonende te Balk
8. Marinus, geboren op 27 september 1866 te Balk. Grofsmid. Overleden op 25 februari 1938 te Tuk, 71 jaar oud. Op 6 oktober 1894 getrouwd in de gemeente Steenwijkerwold met Anna Maria Kresner, 29 jaar oud, geboren te Sneek als dochter van Johannes Kresner en Hinke Heiner
aangifte geboorte op 29 september 1866 aktenummer 115, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 51 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 58 jaar wonende te Balk
9. Hilligje, geboren op 2 februari 1869 te Nijemirdum
aangifte geboorte op 2 februari 1869 aktenummer 22, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser 31 jaar wonende te Balk
Pieter Siebrens de Jong schippersknecht 34 jaar wonende te Balk
 
2.) Op 29 september 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Reinsch Keizer, geboren op 8 juli 1834 op nummer 22 te Oudemirdum, als dochter van Jan Rintjes Keizer, boer te Oudemirdum, en Anneke Hendriks de Vries. Overleden op 22 februari 1875 te Nijemirdum, 40 jaar oud. Weduwe van Johannes Harmens van Midlum.
aangifte overlijden op 23 februari 1875 aktenummer 21, getuigen:
Arjen Johannes van den Bos boereknecht 29 jaar wonende te Nijemirdum
Sikke Jans Visser timmerman 32 jaar wonende te Nijemirdum
10. Olpherdina, geboren op 11 februari 1871 te Nijemirdum
aangifte geboorte op 13 februari 1871 aktenummer 15, getuigen:
Jelle de Boer rijkscommies 38 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij veldwachter 41 jaar wonende te Balk
11. Rintje, geboren op 18 maart 1873 te Nijemirdum
aangifte geboorte op 19 maart 1873 aktenummer 55, getuigen:
Lucas Jans Cramer wagenmaker 54 jaar wonende te Nijemirdum
Robijn Wiebes Feenstra landbouwer 51 jaar wonende te Nijemirdum
12. Scholtje, geboren op 28 januari 1875 te Nijemirdum
13. Jan, geboren op 28 januari 1875 te Nijemirdum. Overleden op 11 mei 1875 te Nijemirdum, 3 maanden oud.
aangifte geboorte op 28 januari 1875 aktenummer 18, getuigen:
Izaak Arnoud Daniël Hemsing klerk 34 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 mei 1875 aktenummer 44, getuigen:
Sikke Jans Visser timmerman 33 jaar wonende te Nijemirdum
Juke Ottes Bajema landbouwer 79 jaar wonende te Nijemirdum
3. ) Op 28 oktober 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hinke Heiner, geboren op 23 juni 1829 (19 juni 1830?) te Woudsend als dochter van Hendrik Heiner, kleermaker te Woudsend (1829) en Marijke Piers Wijnia. Overleden op 11 mei 1909 te Tuk (Steenwijkerwold), 79 jaar oud. Weduwe van Johannes Kresner.
 
 
 
Durk Durks Gatsonides
bron: Opregte Steenwijkse Courant van 17 februari 1896
 
Durk Durks Gatsonides
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 januari 1904
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Dirk Dirks Gatsonides 1830-19??  
     
woonadressen familie Gatsonides
periode adres bron
1853 - 1856 Sneek  
1858 Nijehaske  
1860 - 1868 Raadhuisstraat 13 woningregister 1859 - 1869 blad 91; kad. gem. Balk sectie A nr. 146, huisnr. Balk 193
1868 - 1869 Lyklamawei 26 woningregister 1859 - 1869 blad 11; kad. gem. Balk sectie D nr. ?, huisnr. Nijemirdum ?
1869 - 1876 Lyklamawei 26 woningregister 1869 - 1879 blad 117; kad. gem. Balk sectie D nr. 567, volgnr. 571
1876 - 1881 Snakkerburen 56 K bevolkingsregister Goutum en Lekkum 1859-1879 blad 52; Snakkerburen 56 K
1879 - 1881 Snakkerburen 56 K bevolkingsregister Goutum en Lekkum 1879-1890 blad 76; Snakkerburen 56 K
1881 Echten  
1909 Tuk  
  Steenwijk  

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-07-2019