Johannes Franzen Register hypotheken 69: 116 / 106
Johannes Franzen, geboren op 10 augustus 1886 te Bolsward als zoon van Jacobus Franzen, stoker te Bolsward, en Froukje Elzinga. Overleden op 15 november 1972 te Balk, 86 jaar oud.
handelsreiziger te Bolsward (1913, 1914), koopman te Balk
Op 2 augustus 1913 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Jacoba Gorter, geboren op 13 mei 1889 te Langweer als dochter van Johannes Gorter, machinist te Bolsward, en Afke de Jong. Overleden op 21 februari 1963 te Balk, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 14 mei 1914 te Bolsward.
2. Joop, geboren op 28 april 1916 te Bolsward.
3. Koos, geboren op 18 september 1917 te Bolsward. Overleden op 24 augustus 1945 te Sneek, 29 jaar oud.

4. Vrony, geboren op 8 januari 1926 te Balk.

 
 
 
Johannes Franzen en Jacoba Gorter
bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1913
 
personeel firma Franzen
bron: Balkster Courant van 5 juli 1931
Personeel en kinderen van de familie Franzen in 1931 ter gelegenheid van de jaarlijkse zomeropruiming voor de winkel aan de Harichsterzijde in Balk.
bovenste rij v.l.n.r.
Siebrigje Woudstra ( * 1914 te Harkstede), Sietske van der Wal, naaister ( * 1906 te Harich), Aukje Wortman, naaister ( * 1902 te Balk), Moeke (Jacoba) Franzen - Gorter, Margarietha Josina (Greta) Vogelvanger, winkeljuffrouw ( * 1905 te Sneek), Hiltje Koopsma, winkeljuffrouw (* 1914 te Krommenie), Johannes Franzen, Lodewijk (Leo) de Vreeze, winkelbediende ( * 1909 te Workum), Sijke (Sjoeke) Wortman ( * 1911 te Balk), Sjoerdje van der Werf ( * 1910 te Balk), dienstbode
zittend v.l.n.r.
Paul Dölle ( * ????), Fokje Wortman ( * 1916 te Balk), Joop Franzen, Koos Franzen
foto uit De Zuidwesthoek, oudste Balkster Courant van 5 juli 1931 beschikbaar gesteld door mevr. F. Franzen - Kruiper
de namen met medewerking van mevr. V. Varga - Franzen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Franzen 1886-1972  
     
woonadressen familie Franzen
periode adres bron
1919 - 1920 van Swinderenstraat 14 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 151; huisnummer Balk 52
1921 - 1930 van Swinderenstraat 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 45; huisnummer Balk 50
1931 - 1939 van Swinderenstraat 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 44; huisnummer Balk 52
     
eigendommen van Johannes Franzen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Bolsward
A
2557
 
koopacte
1700,-
31 dec 1912
       
Balk
A
458
 
koopacte
10000,-
19 dec 1922
       
Balk
A
983
         
Balk
A
783 ged.
 
toewijzing
1814,-
24 april 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1121, folio 116, nummer 106
notariële acten
 
1912 Bolsward, notaris Petrus Anastasius Bruinsma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Bolsward, koopsom fl. 1700
- Dirk Fokkes Feenstra te Bolsward, verkoper
- Johannes Franzen te Bolsward, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 17093  Repertoirenr.: 165 d.d. 24 december 1912
 
1922 Bolsward, notaris P. A. Bruinsma  Koopakte
- Wytze Jacobus Oosterbaan te Bolsward, verkoper
- Fredericus Marcellus Oosterbaan te Bolsward, verkoper
- Ieda Feronica Ypma te Bolsward, weduwe van Jacobus Fredericus Oosterbaan, verkoper
- Johannes Franzen te Balk, koper 
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 17105  Repertoirenr.: 230 d.d. 14 december 1922
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 26-09-2020