persoonlijke gegevens van Franke Meinderts Frankena
Franke Meinderts Frankena, geboren op 24 maart 1835 op nummer 32 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Meindert Frankes Frankena, werkman te Mirns en Bakhuizen (1835), en Eeuw Doede van der Zee. Overleden op 12 oktober 1883 te Harich, 48 jaar oud.
koopman te Balk (1869, 1870, 1873, 1875 )
aangifte overlijden op 13 oktober 1883 aktenummer 121 , getuigen:
Hilbrand Feikes Hoogterp timmerknecht 23 jaar wonende te Wijckel
Jan Hendriks Doele aanspreker 75 jaar wonende te Balk
Op 22 november 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Keizer, geboren op te Hemelum, als dochter van Jacob Alberts Keizer en Wolkje Hendriks Reekers. Overleden op 21 augustus 1883 te Harich, 40 jaar oud.
aangifte overlijden op 22 augustus 1883 aktenummer 107 , getuigen:
Geuvert Siegers de Boer timmerman 32 jaar wonende te Harich
Dooitje Jurjens Schram arbeider 52 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Baukjen, geboren op 7 maart 1869 te Balk. Werkmeid te Balk (in hotel Gaasterland en bij Evert Teernstra) in 1895 naar Lemmer, in mei 1919 naar Amsterdam, 3e Kostverlorenkade, in okt 1919 naar Sloten (NH) Getrouwd? met Christianus van Laar (* 24 februari 1851 te Naarden) Woonde o.a. Lindenhofje aan de Lindengracht 94/124 te Amsterdam
aangifte geboorte op 8 maart 1869 aktenummer 45, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij veldwachter 39 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 61 jaar wonende te Balk
2. Eeuw, geboren op 13 februari 1870 te Balk. Overleden op 11 juni 1939 te Sint Nicolaasga, 69 jaar oud. Op 12 mei 1893 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Hendrik Spijkerman, kuiper te Sint Nicolaasga, 28 jaar oud, geboren te St. Nicolaasga als zoon van Tjitske Jacobus Spijkerman, kuiper te Sint Nicolaasga, en Froukjen Johannes Rypkema. 
aangifte geboorte op 16 februari 1870 aktenummer 24, getuigen:
Pieter de la Rie veldwachter 34 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
3. Meindert, geboren op 20 april 1873 te Balk.
aangifte geboorte op 21 april 1873 aktenummer 66, getuigen:
Pieter Hendriks Rekers grofsmid 38 jaar wonende te Balk
Nanne Douwes Rijpsma koopman 30 jaar wonende te Harich
4. Jacoba, geboren op 10 augustus 1875 te Balk. Overleden gevonden op 1 december 1877 te Harich.
aangifte geboorte op 12 augustus 1875 aktenummer 100, getuigen:
Izaak Arnoud Daniël Hemsing klerk 34 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 1 december 1877 aktenummer 78, getuigen:
Gerlof Jans Posthuma stoelwinder 52 jaar wonende te Balk
Jan Douwes Rekers arbeider 36 jaar wonende te Balk
5. Jacobus, geboren op 26 februari 1879 te Harich. Overleden op 24 juli 1879 te Harich, 5 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 februari 1879 aktenummer 37, getuigen:
Hilbrand Hilbrands Kroon timmerknecht 47 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema gemeentesecretaris 70 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 juli 1879 aktenummer 71, getuigen:
Gerlof Jans Posthuma stoelwinder 53 jaar wonende te Harich
Jan Douwes Rekers werkman 38 jaar wonende te Harich
6. Levenloos kind, geboren op 26 februari 1879 te Harich
aangifte overlijden op 27 februari 1879 aktenummer 20, getuigen:
Geuvert Siegers de Boer timmerman 25 jaar wonende te Harich
Liekle Tjeerds Pietersma arbeider 28 jaar wonende te Balk
 
 
 
Franke Meinderts Frankena
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1883
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Franke Meinderts Frankena 1835-1883  
  Gerben Meinderts Frankena 1837-1916  
woonadressen familie Frankena
periode adres bron
1868 - 1869 Gaaikemastraat 15 woningregister 1859 - 1869 blad 39; huisnummer Balk 94
1869 - 1879 Gaaikemastraat 15 woningregister 1869 - 1879 blad 41; kad. gem. Balk sectie A 223, volgnr. 181 / 168
1880 - 1890 Gaaikemastraat 37 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kad. gemeente Balk sectie H nummer 646
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 20-07-2019